ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

I løpet av 2019 blir det forbud mot fosilt brensel i alle de tusen hjem. Det betyr at den gamle oljefyrte fyrkjelen fra årtusen skifte på Vestby Prestegård nå byttes ut. Det var et par alternativer som dukket opp og valget falt på vannbåren varme. Da kan de også bruke eksisterende radioatorer, dermed sparer de en del kroner på dette. Radiatorene er også renset, så da skal nok huset bli varmt og godt til vinteren, kan Johan Fredrik Müller fortelle.
Anlegget skal være helt vedlikeholdsfritt og trenger tilsyn kun hvert andre år. Totalt sparer de driftskostnader på ca. 75.000 kroner i året i forhold til olljefyring. Det vil si påfylling av 3.000 liter olje 2 til 3 ganger i året. Årlig besparelse er ca. 40 – 45.000,- kroner i året. Investeringen på det nye anlegget er på ca. 450.000 kroner. I mars i år tok de kontakt med Energiverket og ble enige om oppstart i august. Nå har et firma gravd opp oljetanken. Så kommer et nytt firma og henter den. Det ble boret ned til 160 meter for å hente vannbåren varme. Vernemyndighetene har også vært positive til tiltaket. De får også en rapport når alt står ferdig.

På nettsiden til Energiverket står det følgende:

Varmesentralen er hjertet i varmeanlegget som øker kostnadseffektiviteten på ditt vannbårne varmeanlegg. Den sørger for at du kan utnytte langt mer av overskuddsvarmen som oppstår under produksjon av varmtvann til forbruksvann og boligvarme. Med langt større kapasitet enn vanlige varmtvannsberedere, svært lavt varmetap og frie tilkoblingsmuligheter til den energikilden du ønsker å bruke slik som varmepumpe, strøm, bio, pellets, ved eller solenergi har du et suverent utgangspunkt.

Redskapsskjulet har fått oppussing

2 personer i kjeller ved nytt fyranlegg.

Johan Fredrik Muller og Marek Budzynski i fra Enegiverket AS viser meg det nye fyranlegget med
en stor varmtvannsbereder.

Praten går videre i det fine sommerværet på en av de koselige benkene på Prestegården. Dørene på redskapsskjulet har nettopp fått en oppussing med skraping og ny maling. På baksiden av bygget er det en rulleport for gravemaskiner og andre redeskaper for Vestby Kirkelige Fellesråd som leier huset.

Ny 4-hjulsdrevet robotklipper

Plenarealet på Prestegården er på 7 mål. Jan Fredrik Stubberud har tatt seg av plenklippingen de siste årene. De har i sommer investert i den største robotklipperen med 4-hjulstrekk som også tar seg av de vanskeligste skråningene på tomta. Klippetiden har dermed blitt redusert med 2-3 timer i forhold til de 6-7 timene som går med pr. sommermåned.

Vedlikehold av låven

Person i grøft ved rør inn i kjeller.

Inntaket til kjelleren hvor det nye anlegget er plassert.

Det er også tidligere bevilget 10 millioner kroner til vedlikehold av låven. Det som er litt spesielt i denne sammenheng er at låven får ikke flere bruksområder, selv om man pusser den opp aldri så mye! Låven har som vi alle vet blitt brukt til oppbevaring av lopper for Vestby Skolemusikk igjennom en årrekke. Det ble lagt ned et enormt arbeide i forhold til loppemarkedet, og det er synd at denne aktiviteten sannsynligvis er borte. Aktiviteteten var også positiv for Prestegården som hadde leieinntekter i forhold til engasjementet.

Forpakterboligen

Når det gjelder forpakterboligen så flyttet Vestby Kulturskole ut av lokalene og ned til Thorvaldsen gården i Vestby sentrum. Dermed mistet Prestegårdens Venner leieinntekter på 144.000 kroner. Men, så flyttet Vestby Historielag og Vestby Husflidslag inn i bygget. Leieinntektene ble redusert til 20.000,- kroner i året. Uansett så går kulturen hånd i hånd og vi har alle glede av at vi har så mange fine tilbud gjennom året på Vestby Prestegård. Med en strålende gjennomført 17. mai feiring synes jeg vi alle kan gi årets 17. maikomité et fire ganger hurra, hurra, hurra, hurra.

Trenger nye venner

Prestegården i bakgrunn, oppgravet grøft frem til borehull i forkant.

En del graving måtte til i forhold til å legge rørene til borehullet
som er 160 meter dypt.

Så gjenstår det å si at Prestegårdens Venner består av en eldre garde på i gjennomsnitt 70 år. De fleste ble rekruttert i det forrige årtusen, flere ble rekruttert i 1996. For de av dere som har lyst til å fortsette en tradisjon som betyr så mye for oss alle så er det bare å komme igjen. Prestegårdens Venner trenger flere Venner. Kom deg opp av godstolen og gjør noe meningsfylt for nåværende og kommende generasjoner. Vestby Prestegård er kommet for å bli!

VN0919-VestbyPrestegaard-forvaltning-4-Ronny-NermoHederlig omtale

Vestby Prestegård ligger vakkert til i kulturlandskapet vest for bygdas sentrum. Både hovedbygningene, stabburet og forpakterboligen er fredet. Byggene er omkranset av en stor og velstelt hage med store kraftfulle trær. Juryen har latt seg imponere av hvordan hovedbygningens restaureringsarbeid har blitt gjennomført på en grundig og skånsom måte for å bevare opprinnelig bygningsmasse og miljø. Prestegården fremstår som godt vedlikeholdt både ute og inne, og utgjør en kulturhistorisk ramme rundt ulike bygdeaktiviteter.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.