ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

– For meg har de ti siste årene med Vestby Nytt betydd et markant skille, sier Ronny Nermo i forkant av 30 års jubileet. Som ansvarlig redaktør og daglig leder har Ronny drevet skuta de siste 10 årene alene uten sin far, Roy Nermo som var redaktør og skribent de første 20 årene med Vestby Nytt.

– Vi hadde et godt samarbeide, faren min og jeg. Sammen bygde vi opp Mediasenteret, forteller Ronny. De første årene fungerte tomanns­bedriften deres som et familie­foretak, hvor deres respektive ektefeller hjalp til. Selv om mye er forandret i ettertid, har god samarbeidsånd, klar arbeidsfordeling og frihet under ansvar vært grunnpilarer de har støttet seg på, både de første 20 årene med Roy og de siste 10 med Ronny. Fra kontorlokalene i Vestby sentrum leder han nå en veldrevet mediebedrift. – Vestby Nytt er kommunes mest leste magasin, med full husstands-dekning. Slagordet «alle vil ha og alle skal få» gjelder fremdeles, etter 30 år, er Ronnys gladmelding!

Vestby Nytt

– Konseptet vårt har vært at folk skal tro på produktet vi leverer. Får du i tillegg godfølelsen når du leser bladet, har vi i stor grad lyktes. Vi må alltid ha med litt glad­nyheter. Først og fremst vil vi at våre lesere skal sitte igjen med trygg, god informasjon, en styrke vi har hatt helt fra starten av, fastslår Ronny. –  Ifølge leser­undersøkelsen fra 2019 var den gjennomgående røde tråden at folk likte ­Vestby Nytt sånn som det er. Vi til­streber å være mest mulig nøytrale og objektive. Vi kan ikke spekulere, men vil belyse en sak fra begge sider og unngå å støte noen unødvendig. Det som står på trykk må være gjennomarbeidet, nøyaktig og troverdig. Siden Vestby Nytt er et månedsmagasin, har vi ikke mulighet til å dementere saken umiddelbart. Vi skriver gjerne om det som skjer i kommunen, stort og smått. Vi har forhånds­omtaler, følger utviklingen i en sak og oppsummerer i etterkant. Vi får tips og innspill fra lag og foreninger om hva de ønsker vi skal skrive om. Jeg legger vekt på å få med stoff som kan gjøre det triveligere, mer attraktivt å bo i kommunen vår, sier redaktøren og trekker fram Oslofjorden som en av mange viktige saker han er opptatt av.

Ronny Nermo

– Jeg har ikke mye fri, dagene mine blir fort spist opp av jobben. Og så er det jo slik at vi i Vestby Nytt hele tiden ønsker å videreutvikle oss, prøve nytt og være fremover­lent, forklarer Ronny. Han framstår som roligheten selv, med lun humor, men også med naturlig autoritet. – Som kombinert redaktør/daglig leder har han full styring; fra det redaksjonelle, tekniske og økonomiske til arbeidet med de ansatte, frilanserne og den daglige driften.
– Christine på desken, synes det er gøy å sette sidene i bladet. Så blir sidene sendt på e-post med korrektur til frilanserne. Redaktøren sin morsomste jobb kommer når han kan sy sammen hele bladet med alt inn­hold siste helgen før bladet går i trykken, et veldig spennende puslespill! – All kreativi­teten er noe av det beste med jobben. Hovedarbeidet mitt derimot består av å selge og produsere annonser, forteller Ronny som har ansvar både for salg og produksjon. I tillegg skriver han flere saker selv. – En av de store suksessfaktorene er egenproduksjon av annonser, forteller han. – Vi tar ikke betalt for utarbeidelse av annonser som ofte er en stor og tid­krevende jobb. Det er også en av årsakene til at annonseprisene blir gunstige. Uten annonsører, intet Vestby Nytt, konkluderer han.

Hege Krogseth, Greta og Roy Nermo

 og Roy Nermo

– Min far, Roy Nermo skrev sin siste leder i mai 2012. Da hadde han vært syk i vel ti år. På slutten av sin tid som redaktør greide han å produsere  veldig lite. Sine siste tre år tilbrakte han på Vestby sykehjem hvor han døde 26. august 2021. Far var en god nettverksbygger, særlig overfor Vestby kommune. Han var også veldig opptatt av Vestby Prestegård, så til tider følte jeg at han var mer på Prestegården enn i redaksjonen. Men min mor, Greta Nermo har vært en viktig støttespiller hele veien, hun har hatt en unik supporter­funksjon sammen med Hege Krogseth. Det har vært spesielt viktig disse siste ti årene da jeg har vært alene med ansvaret for driften av Mediasenteret AS. Det måtte bare bli sånn, for å opprettholde en forsvarlig drift av selskapet. Den biten med at far skrev en stor del av artiklene selv, har også gått seg til etter hvert. Nå har vi en helt annen hverdag, men så lenge jeg har gode medar­beidere som gjør jobben sin, så går dette helt fint, sier Ronny optimistisk.

Frilanserne og de faste ansatte

Til å hjelpe seg i arbeidet har Ronny to faste ansatte i deltids­stillinger. Grafisk formgiver Christine F. Johannessen begynte i stillingen sin i slutten av 2011. Mediakonsulent Hilde M. Westby kom inn i sin stilling august 2016. Begge to er enige om en ting; «her i huset har vi alle flere hatter, det er det ikke bare Ronny som har!». Med flere hatter blir det også varierte arbeidsdager i et lite selskap. Totalt teller bedriften 3 årsverk. Ronny regner for tiden sine 9 frilansere som 1 stilling. I tillegg kommer nettansvarlig Trond Larsen. Han driver sin egen bedrift «PCInfo» og har gratis kontorplass hos Ronny, mot bytte av tjenester i Media­senteret. – Frilanserne kom 7 år etter at vi i 1992 startet opp med Vestby Nytt. Noen av dem har kommet og gått, men antallet har holdt seg stabilt, mellom 6 og 10. Hege Krogseth ­begynte som frilanser i 2011, men hadde artikler allerede på trykk fra 1997-1999 og er den «eldste» i dagens frilanseflokk. I dag er hun mindre aktiv. ­Espen Franck-Nielsen kom tidlig til oss og er fremdeles aktiv som frilanser. Arne ­Eriksen var vår første frilanser. Han utfylte far godt, var dyktig og aktiv helt til det siste hos oss.

Leserne og det redak­sjonelle

– Det er vanskelig å måle hvor mange som aktivt leser Vestby Nytt. Til sammenligning viser undersøkelser at hvert ukeblad leses av 2,3 personer. De totalt 57% som har reservert seg mot postkassereklame får likevel Vestby Nytt og Sesongmagasinene våre. Vestby Nytt produseres i 8 utgaver årlig mot 11 tidligere. I tillegg utgis 4 sesongmagasiner, til påske, sommer, høst og jul. I realiteten kommer Sommermagasinet og Vestby Nytt i juni. – Hvis du skal posisjonere oss, så befinner vi oss i området mellom ukeblad og avis. Vi har ikke mye «kjendisstoff», men har blitt omtalt som Vestbys «Se og Hør». Vi er selvfølgelig opptatt av næringslivet i kommunen og var tidlig ute med å skrive om Deli skog. Vi har et tett og godt samarbeid med kommunen. Stoffet jeg får fra dem, setter jeg som midtsider i Vestby Nytt. Flere jour­nalister medfører også at vi får litt forskjellig type saker og skriveuttrykk. Det er en styrke med mangfold og bredde. Vi jobber hele tiden med å kunne treffe flest mulig målgrupper blant våre lesere, poengterer redaktøren.

Annonsører og Økonomi

– Annonsørene våre er «Alfa og Omega» for bladets eksistens. Mange av våre mest trofaste har vært med Vestby Nytt fra starten av, 30 år siden. Vi har 60-70 % faste som ikke nødvendigvis er med oss hele tiden, men de er der. Enkelte har valgt å ta pause i annonseringen. Så har de opplevd svikt i omsetningen og har kommet tilbake til oss igjen. Jeg kunne nevnt mange enkelthistorier om annonsører som bruker markedskronene hos oss. Annonsene våre er målrettede, har relevans til Vestby kommune, fastslår Ronny. – Påskema­ga­sinet 2020 var ikke så enkelt for oss, med mange avbestil­linger pga.Covid, men nå er vi tilbake i samme gjenge som før. 350 personer i Vestby har tegnet frivillig 250 kr. årlig abonnement, penger som går rett inn i driften, veldig viktige kroner i de vanskelige annonsemånedene jan. og febr. Vi får ikke pressestøtte, heller ikke har vi ordinære abonnenter, en strategi vi har valgt fra starten av for å spare kostnader. Det med økonomi er litt tungt å komme i gang med, men må likevel gjøres. Jeg sender alt som har med kostnader og inntekter å gjøre over til regnskaps­kontoret. De sender tilbake til meg, og så godkjenner jeg, veldig kort fortalt. Vestby Nytt opererer med forholdet 60-40, dvs. 60% redaksjonelt lesestoff og 40% annonser. Ronny retter stor takk til alle som er med på å få dette populære, annonse­finansierte bladet ut til alle husstander i Vestby hver måned.

Lokaler, trykking og distribusjon

– Vi har vært heldige som de siste 3,1/2 årene har hatt kontorlokaler midt i Vestby sentrum, selv om vi riktignok har måttet flytte et par ganger. Etter tiden i Vestby Bedriftssenter, ble det først 2 år i Rådhusgata ved det gamle biblioteket. Fra 1.april 2021 fikk vi etablert oss med kontorplass i Kroerveien 3b, rett over veien fra Vestby stasjon. Her har vi bra med parkeringsplasser og trives godt.
For ca. to år siden gikk vi bort fra Grøset Trykk pga. klage på lukt fra papiret og over til Ålgård Offseth AS som holder til like utenfor Stavanger. De har en av verdens raskeste trykkemaskiner, med firefarget trykk, og de leverer alle bladene våre til postterminalen i Stavanger hvor blir de så blir fordelt videre hit.
– I sommer hadde vi siste runde med Follo Distribusjon. Dette halvåret, fra august-22 har vi kontraktsfestet med Posten Norge AS og er tilbake til der vi startet for 30 år siden, sier Ronny. Vi hadde fortsatt vært hos FD hadde det ikke vært for at Sturla mistet to av sine viktigste medarbeidere. Uten arbeidskraft til å utføre jobben, går det ikke. Kostnadene er de samme, men Posten bruker en uke lengre i distribusjon. Nytt nå er at vi har økt Vestby Nytt sitt opplag med ca. 100 og økt ­Sesongmagasinet sitt opplag fra 21.000 til 24.000 eksemplarer, hovedsakelig i Drøbak.

Nettbruk contra papir­utgaver

– Vi fikk nytt nettsystem i 2017. Allerede fra 2009 hadde vi alle våre magasiner ute på nettet, og vi har et nettarkiv som går enda lengre tilbake. For oss er nettet et viktig verktøy for å markedsføre papirutgaven av bladene våre. Vi legger også ut enkeltartikler, samt tilbyr «branding» og nettannon­sering. Jeg synes ikke nettet har utviklet seg så mye de siste ti årene, derfor har vi hatt en moderat satsing når det gjelder nettbruk. Vi landet på papir­utgaven fordi det var det folk ville ha, det er der satsingen er størst. Sånn har det vært hele veien, sier Ronny Nermo, Vestby Nytt sin redaktør gjennom de siste ti år.

Rett ved inngangsdøren i Kroerveien 3b, Bak fv. Trond Larsen, Hege Krogseth, Espen Franck-Nielsen, Ronny Nermo, Christine F. Johannessen, Pål Mørk, fv. Solveig Grøndalen, Hilde M. Westby, Robert Hagen, Arild Forsberg, foran Christine Berge. Foto (selvutløser): Trond Larsen

Mediasentergjengen ved veien med utsikt til togstasjonen. Vi hadde det litt moro her vi var stilt opp. Flere biler stoppet opp for at Trond skulle få tatt et passende bilde av oss. Foto (selvutløser): Trond Larsen

Deler av mediasentergjengen, redaksjonsmøte hjemme hos Ronny Nermo. Greta Nermo disket opp nydelig mat til oss. Foto (selvutløser): Trond Larsen

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.