ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Vegard Fjærli er både osteopat og fysioterapeut.

Huitfeldtgården i Son.

Foto av venteværelset til Son Osteopati.

Romslig og hyggelig venteværelse. Foto privat.

I hjertet av Son, i den 200 år gamle historiske Huitfeldtgården, har Vegard Fjærli siden 2012 drevet Son Osteopati & Fysioterapi. Han startet praksisen sin på Catosenteret i 2000, men det var først da han flyttet til Son sentrum at kundekretsen hans for alvor ble etablert.

Maleri av hvit trebygning trør bak med skrift Venteværelset

Venteværelse, Huitfeldtgården malt av Per Angell i 2012. 

Foruten osteopati og fysio­terapi, tilbyr Vegard ­Fjærli medi­­sinsk trening, trenings­veiled­ning og Ultra­lyd-under­­søkelse av muskel- og skjelettsystemet. Han har vel 20 års erfaring som fysio­terapeut og osteopat.

Kundene hans kommer fra hele Øst­landet, og han er glad for at folk får vite om Son Osteopati via «jungeltelegrafen».

Vegard er en travel mann, og det er så vidt reporteren får i stand et intervju på kontoret hans, riktignok med et skjelett som nærmeste tilskuer!

Vegard Fjærli

Vegard forteller at da han begynte som osteopat i 2000, etter å ha arbeidet lenge som fysio­terapeut, måtte han forklare mye.

– Det var en tung jobb til å begynne med, forteller han.

– Folk visste ikke hva osteopati gikk ut på, og var skeptiske.

Etterhvert gikk det lettere, og i dag har trenden snudd og Vegard har kunder i alle aldre. Likevel ser han at den største kundegruppen hans er folk i arbeidsfør alder.

– Folk forventer manuell behandling. Arbeidsverktøyet og styrken min er arbeidet jeg gjør med hendene mine, men jeg kan aldri være sikker på utfallet, sier Vegard Fjærli.

– Jeg er avhengig av et godt samarbeide med kundens fastlege og tar ofte kontakt med fastlegen for utfyllende medisinsk in­for­masjon. Han forklarer at Osteo­­pati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, nevrologi og sykdomslære.

– Navnet osteopati består av osteo som ­betyr bein/ledd og pati som betyr feilfunksjon i bevegelses­apparatet, forklarer Vegard.

– I den daglige praksis, kombinerer jeg det jeg har lært og erfart fra både Fysioterapien og Osteopatien.

mann og dame ser på et skjelett

Osteopat Vegard Fjærli viser dagens kunde, Rita Johansen hvor på kneet hovedproblemet hennes lå.

Rita Johansen

Nettopp denne dagen har Rita Johansen funnet hele veien fra Skiptvet til første gangs konsul­tasjon hos Son Osteopati. Det skulle vise seg å bli en skjellsettende opplevelse for både kunde og behandler.

Rita forteller at hun ikke har greid å gå ordentlig siden en nakkeoperasjon hun gjennomgikk i 2018. Selve operasjonen var vellykket, men den førte til lammelse på høyre side av kroppen hennes og som de fant ut ikke skyldtes hjerneslag. I etterkant har hun hatt dårlig kontroll over beinet sitt og hatt store problemer med å gå.

– Jeg har siden 2018 har vært til behandling og trening hos fysioterapeut to ganger i uka, men uten varig bedring. Nå derimot merket jeg markant bedring med en gang, forteller Rita med lettelse i stemmen.

– Det er veldig moro når jeg treffer blink med én enkelt teknikk, forklarer Vegard.

– Jeg fant ut at det måtte dreie seg om en blokkering av beve­gelsen i beinet. Svaret fant jeg i kneets leddbånd. Teknikken jeg brukte fikk spenningen i kneet til å slippe. Selv om dette var et lokalt funksjonsproblem, påvirket det likevel hele livet og funksjonsnivået til kunden. Rita var heldig. Det gjenstår å se om bedringen er varig.

Osteopati som fag

«Osteopati er din individuelle problemløser», står det på den offisielle siden til Norsk Osteo­patforbund, stiftet i 1993. «Osteopaten arbeider utfra en helhetlig forståelse av pasi­entens smerter og plager og har hendene som en viktig del av behandlingen. Oste­opati søker gjennom behandling av feks smerter og funksjonsplager i muskel- og skjelettsystemet å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv.

Osteopatens opp­gave er å hjelpe pasienten tilbake til optimal funksjon».

Det første kullet Osteopater i Norge ble uteksaminert i 1997.

I 2008 ble osteopati en 4-årig heltidsutdanning, og idag er det Høyskolen Kristi­ania i Oslo som tilbyr det NOKUT- offentlig godkjente studiet i osteopati.

Da Vegard startet utdanningen, måtte han ha minimum utdanning som fysioterapeut for å komme inn på studiet. Vegard var ferdig utdannet andrekulls osteopat i 2000, etter et deltidsstudium som varte over fem år.

Historikk

Osteopati ble grunnlagt av den amerikanske legen Andrew Still på slutten av 1800-tallet. Siden 1973 har osteopatisk medisin vært godkjent og praktisert som en komplett medisinutdannelse i alle de 50 statene i USA.

Osteopati ble første gang introdusert i Europa i 1898. I England har osteopati vært lovregulert og anerkjent av legeforeningen som en «diskret, klinisk disiplin» siden 1993.

Lignende praksis finnes i Australia, New Zealand, Frankrike, Finland, Island, Portugal, Liechtenstein, Malta, Tyrkia og Sveits. I disse landene betraktes ikke osteo­pati som alternativ medisin, som tilfellet er i Norge, men som en komplementær behandlingsform.

Osteo­pati har mange forskjellige behandlings­teknikker, men alle har samme formål, nemlig å korrigere blokkeringer, restriksjoner og feilfunksjoner i alt vev som er tilgjengelig med hendene.

Tanker rundt osteopati

Vegard forklarer at osteopaten behandler ikke bare muskler og ledd, men også bindevevsnettverket i kroppen. Han viser til at det er mennesker med smerter i muskel og skjelett, samt de med hodepine som utgjør den største kundegruppen. Deretter kommer idrettsskader og funksjonsforstyrrelser hos spedbarn.

– Jeg stiller spørsmålet, sier Vegard; Hvorfor har pro­blemet oppstått? Hvorfor har ikke kunden blitt bra? Hvor sitter blokkeringen?

– Folk oppsøker mer hjelp nå enn før og er mer opptatt av helsen sin når det gjelder hva de kan gjøre selv, mener han.

– De siste 25 år har arbeidspresset og effektiviteten økt voldsomt, og folk har fått mindre fritid. Resultatet er blitt mye stress. I tillegg har vi smarttelefon og lesebrett som egentlig ikke er gode arbeidsverktøy, men som derimot kan gi feil arbeidsstilling og spenninger i nakke og rygg. Her trengs riktig ergonomi, dvs tilpasning av arbeidsplass og arbeidsstilling, sier Vegard engasjert.

– Behandlingen jeg gir er indivi­duell, og jeg bruker forskjellige behandlingsteknikker.

Noen ganger kan problemet løses der og da. Andre ganger tar det noe lengre tid før slutt­resultat, oppsummerer Vegard Fjærli, osteopaten i hjertet av Son.

 

Klikk

Vegard Fjærli 
Osteopat MNOF. Fysioterapeut.

ÅPNINGSTIDER OG ADRESSE:

Åpningstider:
Mandag – Fredag: 06.30 – 18.00
Kveldsåpent en kveld i uka
Ring/SMS for avtale

Adresse:
Kolåsvn 4, 1555 Son
Vegg i vegg med Son apotek

Mobil: 917 03 770
E-post: vegard@sonosteopati.no
Les mer på: www.sonosteopati.no

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.