ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Vestby ER en unik kommune, fastslår Vestby Næringsforum sin nye daglige leder/Managing Director, Tina Leqvamb. Hun bekrefter også at næringslivet i Vestby opplever nettverking som det viktigste ved forumet.

– Vi er og skal fortsette å være næringslivets utstrakte hånd og talerør. Vi vil vedlikeholde det som har vært, samt tilføye en del nytt og verdifullt for våre medlemmer og for næringslivet i kommunen, sier Tina Leqvamb. Vestby Næringsforum teller nå 170 medlemmer, 23 partnere og 40 møteplasser.

Daglig leder Tina Leqvamb i Vestby Næringsforum har funnet seg godt til rette i kontorfellesskapet hun deler med to andre aktører, her med FNs bærekraftsymbol som baktepp

Daglig leder Tina Leqvamb i Vestby Næringsforum har funnet seg godt til rette i kontorfellesskapet hun deler med to andre aktører, her med FNs bærekraftsymbol som bakteppe

Tina Leqvamb og Vestby kommune

Den nye lederen i Vestby Næringsforum bor på Nordstrand i Oslo, men er opprinnelig fra Toten. Tina forteller at hun tidligere mest hadde kjennskap til Vestby kommune via sjøveien og gjennom båtferier med hyggelige stopp i Son. Ved jevnlig å besøke en hytte like ved Ramme gård, har Tina i tillegg i fått innsikt i lokal utvikling og vekst i området. Tina oppsummerer; Vestby er en sammensatt og fremoverlent kommune, med perler som Son og Hvitsten m.m, men også med flere tunge og store industribedrifter. – Det å være næringsoffensiv ser jeg på som positivt. Min rolle som leder blir å være en aktiv støttespiller og bidragsyter, en tilstedeværende sparringpartner, samt være talerør og formidler for våre partnere og medlemmer, sier hun. – Jeg tar gjerne Vestby Næringsforum til nye høyder, ved å tilrettelegge for vekst og utvikling og ved å spisse arbeidet så vi kan sette enda større avtrykk i kommunen. Jeg er forresten svært glad i å gå i fjellet, så høyder skremmer meg ikke! Og jeg trives kjempegodt i jobben, mye her er kjent og kjært, sier Tina entusiastisk.

Den nye daglige lederen

– Tina Leqvamb har travle dager, timeplanen er full. Fra hun tiltrådte stillingen som ny daglig leder 1. juni i år og ut august, har hun prioritert å bruke tid på bedriftsbesøk, det har blitt ca. 35 bedrifter i alt, i ulike bransjer. Nylig gjennomførte hun sitt første medlemsmøte, med henne selv ved roret. Hun tok da over stafettpinnen etter forrige leder Annie K. Korsmo. – Vi lytter til våre partnere og medlemmer om hva slags saker og retning de ønsker vi skal jobbe i, presiserer hun. Under styremøtet som nylig er avholdt, har de blitt enige om kursen videre, nye fokusområder og aktiviteter er blitt initiert. Tina forteller videre at det er nedsatt en arbeidsgruppe for Son sentrum. De arbeider med ulike tiltak for utvikling av sentrum, samt med ulike arrangementer. «Opplev Vestby» har mottatt tilskudd fra kommunen på 100.000 kr for siste halvår. De er gitt lovnader om ytterligere støtte til neste år. – Dette medfører at nettsiden kan bli til enda større glede for fastboende, så vel som for tilreisende, sier Tina.

 

Bakgrunn og kompetanse

– Jeg kjenner at det er positivt å « kun» jobbe med, ha fokus på én kommune. I min tidligere stilling over fem år i Gjøvikregionen Næringsråd, bestående av 5 kommuner, arbeidet jeg, som i nåværende jobb med næringsutvikling, entreprenørvirksomhet, handels/byutvikling i en aktiv rolle som bindeledd mellom privat næringsliv og det offentlige. Jeg har ellers arbeidet med organisasjonsutvikling og ledelse. I mitt tidligere firma arbeidet jeg med markedsføring i sosiale kanaler, samt med ulike tjenester innenfor boligprosjekter. Arbeidserfaringen min har sterk overføringsverdi til mine nåværende oppgaver som leder av Vestby Næringsforum, her med mange av de samme utfordringene, forklarer Tina. – Bransjene i Vestby kommune spenner vidt, både i omsetning og hva de leverer av produkter og tjenester, og jeg liker godt nettopp kompleksiteten i det. Vestby er også en kommune som muliggjør ytterligere vekst, og det er bra!

Fart og utvikling

– Tina forteller at de har lagt en detaljert plan for de følgende månedene, sammen med ulike ad-hoc-oppgaver underveis. – Kompetanseheving er et område som vil stå sentralt hos oss. Innovasjon oppnåes når flere hoder tenker sammen, fastslår hun. – Vi vet også fra utført medlemsundersøkelse at nettopp det å møte andre, nettverking, opplever næringslivet er det viktigste ved vårt arbeid. Og med vekt på næring og etablering i kommunen, har vi ønske om å få med oss en enda større del av næringslivet i vårt nettverk og ha mulighet til å gi mer tilbake til våre medlemmer og partnere. Vestby Næringsforum skal arbeide for at fart og utvikling i hele kommunen fortsetter videre, fastslår hun. – I vårt daglige arbeid vil vi fokusere på ønskene til våre partnere og våre medlemmer. Samtidig vil vi ved hjelp av kompetanseheving, arbeidsgrupper og ulike tiltak oppfordre til økt vekst for våre næringslivsaktører. De gjennomfører to minikurs for medlemmer og partnere. Det ene møtet handler om sosiale medier og om innføring i digitale flater for næringslivet. Det andre blir et partnermøte om det høyaktuelle tema «likviditetsstyring i utfordrende tider», samt om boligmarkedet.

Daglig leder Tina Leqvamb i Vestby Næringsforum har funnet veien fra kontoret og ut i det grønne

Daglig leder Tina Leqvamb i Vestby Næringsforum har funnet veien fra kontoret og ut i det grønne

Det grønne skiftet

– Men vi kommer ikke unna bærekraft og det grønne skiftet, sier Tina bestemt. – Endring vil skje for alle. Men fokuset vil være mest på når man skal få

gjennomført og satt i gang dette. Vår rolle blir å opplyse, og vi kjører nå kurs i miljøsertifisering. forklarer hun. – Læring skal utvikle næring! Vestby Næringsforum har nylig deltatt på arbeidsmøte på Rådhuset. Klima og energi, samt hvordan de skal lykkes med mer bærekraft i kommunen fremover, stod da på dagsorden i samarbeid med Vestby kommune. – Vi planlegger også en stor Vestby-konferanse, det er ressurskrevende, men dette vil forhåpentligvis sette Vestby mer på kartet, sier Tina.

 

– Vi er en voksende organisasjon, og det er gledelig å se at flere slutter seg til oss. På denne måten kan vi fortsette arbeidet enda mer målrettet og aktivt enn før og gi mer tilbake til næringslivet. Managing Director, den nye lederen i Vestby Næringsforum, Tina Leqvamb har herved sagt sine siste ord i denne omgang. Og forresten – du finner henne i godt kontorfellesskap sammen med Sole Bolig og Breivik Eiendom i Kleverveien.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.