ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Siden starten i 2013 har Vestby Turlag tilrettelagt 145 km turstier i kommunen og satt opp 718 skilt i 243 stikryss. Turstiene dekker det meste av kommunen og er i alt vesentlig blåmerket. Det er lagt vekt på at stiene er godt merket og skiltet og at de går i et tørt og variert terreng, slik at turopplevelsene bli best mulig. Det er også satt opp 9 gapahuker til fri bruk.

 

Link til artikkel om gapahuker

Noen som lar seg friste?

Ny kartportal

For at flest mulige skal komme seg ut i marka har kommunen og turlaget samarbeidet om å få på plass en ny kartportal. Nå er første versjon klar. Den kan brukes på nett fra PC, mobil eller nettbrett. Under vil det dukke opp bilder og diverse linker og  informasjon fra og om Vestby Turlag.

TURSTIENE I VESTBY ER NÅ DIGITALISERT OG Å FINNE PÅ KART

Oppdag Vestby

Nå når de fleste arenaer er stengt, kan vi på det sterkeste anbefale en tur i marka vår. Ta utgangspunkt i ulike utfartsparkeringer og gå eller løp på oppdagelsestur. I tillegg til frisk luft og trening, får psyken et viktig påfyll av positive opplevelser. Kanskje du rekker alle 145 km før pandemien er over?

Utfartsparkering

Når du ikke starter hjemme ifra, kan du velge mellom mange P-plasser. Du kan som regel kombinere flere turer og avkorte om du vil.

Det er beklagelig at årets tursesong bare rakk å starte opp, før Korona viruset satte alt på vent.

Først ble alle turer i regi av Vestby Turlag avlyst frem til og med 26 mars. Nå følger vi retningslinjene til DNT som sier at alle aktiviteter er avlyst frem til 1. mai. Altså ingen organiserte turer i mars og april med Vestby Turlag.

Tiden er inne til å utforske nye stier selv eller gå på de blåmerkede.

Arbeidet med kartportalen har kommet langt. 

Det ligger mye arbeid bak merking, tilrettelegging av stier, med mer. Dette foregår hele året, og drives av ildsjeler som elsker naturen og gleden det gir med dette arbeidet. La deg gjerne inspirere..

Ødemørk

Plass til mange biler.

 • Innfallsport til Mossemarka.
 • Mange flotte turstier.
 • Tiurmåsan og Ishavet gapahuker og lavvoen på Ødemørk.
 • Eventyrstien.
 • Bikkjemåsan.
 • Ishavet rundt.
 • Skog og myr.

 

Grevlingen

Plass til mange biler.

 • Lysløypa.
 • Rødsrunden og Brevikmarka rundt.
 • Rød og Grevlingen gapahuk.

Strømbråten kapell

Plass til en del biler.

 • Tursti inn i Sonsmarka.
 • Deør-runden, Deør-Knapstad skog.

 

Øra

Stor P-plass.

Fint utgangspunkt for tur til Kolås med pilegrimstien til Klokkerud og Vestby eller over Garpeåsen til Gjølstad og Hølen.

 

Kjøvangen

Stor P-plass. Utgangspunkt for tur til Vardåsen og Laksa. Eller en av de mange rutene gjennom Kjøvangskogen.

Tre turer nordover: Hulvika-Krokstrand, Furubråten-Tørfest-Kirkeveien-Vestre Torp eller Høyspentrunden mot Haugertjern. Her finner du det meste av skog- og kystlandskap.

Blåveisstien nå på våren er helt fantastisk.

Hølen skole

Relativ stor parkering. Tursti ut fra Molvikveien til Hølen gapahuk og sørover over Karderåsen til Gjølstad og Son. Eller mot Muggestad og samme vei mot Gjølstad. Mulig å ta stien ned til Elveveien. Du kan også gå gjennom Hølen til Parkveien eller Knapstad å gå opp til Knapstad skog eller Stavengåsen.

Hulvika

Plass til en del biler. Kort vei til stranda. Du kan gå i sjøkanten til Bølnes, Krokstrand og Emmerstad eller ta Blåveisstien over Bjønnåsen med fantastisk utsikt over Breiangen og Tørfest. Her kryr det av fornminner.

 

Krokstrand

Her er det plass til en god del biler. Turstier mot Skjelavika og Emmerstad. Kyststi til Hvitsten og Kjøvangen. Bademuligheter på stranda. Tursti til Tørfest og Kirkeveien.

 

Emmerstad

Stor parkering.

Mange turstier:

 • Kyststien til Krokstrand langs sjøen forbi Brenntangen og Skjelavika gir flotte opplevelser med bade- og fiskemuligheter.
 • Haugertjern rundt.
 • Mølabekken med ruiner av kvernhus og sager pluss flotte fosser.
 • Kikkeråsen med bålplass og sti til bygdeborgen og Pepperstad.

 

Hvitsten kirke

Mindre parkering.

Turstier mot Sekkebekk, Brattåsen og Pepperstad. Mange gallionfigurer i parken. Ikke alle stiene er blåmerket ennå. Lite skilt foreløpig.

 

Hvitsten P-plass

Stor P-plass.

Sti mot Lysedal, Ramme og Brattåsen. Langs veien til Hvitsten torv, hvor Kyststien mot Emmerstad og Ramme går.

Ikke alle stiene er blåmerket ennå. Lite skilt foreløpig.

Ramme

P3 har plass til noen biler. Noen flere mot Pyttskog.

Turstier mot Nedre Ramme og mot Hvitsten eller nordover mot Pyttskog, Solbergelva og stisystemet i Frogn. Langs grusvei NØ til Solbergelva og den nye, flotte Dambroen ved den gamle Isdammen.

 

Vestbyhallen

Stor parkeringsplass.

Rett inn i flisløypa. Mange turstier uten blåmerke. Ridestien sørover mot Berg og Svartedal. Turstier mot Hannestad og Jegstad eller gjennom Pepperstad mot Hvitsten eller Emmerstad.

Lite skilt foreløpig. Vises på Turkart-Sommer.

 

 

Vestby Arena

Stor parkeringsplass.

Utgangspunkt for turer mot Fallentinbekken, Åle, Garder og Tveter.

Ikke alle stiene er blåmerket ennå. Lite skilt foreløpig. Vises på Turkart-Sommer.

 

Plantasjen

Relativ stor parkeringsplass.

Revlingrunden mot Stubberud, Øines og Ås eller mot Krom og sentrum.

Ikke alle stiene er blåmerket ennå. Lite skilt foreløpig. Vises på Turkart-Sommer.

 

Garder kirke

Middels stor parkeringsplass.

Utgangspunkt for alle turene i Garder.

Det er godt skiltet, men ikke alle stier er blåmerket.

Gapahuken i Garder ligger i sørøst i Skoleskogen. Vises på Turkart-Sommer.

 

Lykke til med turer i det fri – det er lov!

14 Ishavet rundt

 • P-plass: Ødemørk
 • Lengde: 7,2 km
 • Terreng: Tørr sti – skogsvei
 • Gradering: Enkel
 • Opplevelse: Ødemørk tunet – Ishavet – myrer og lys furuskog. Variert terreng.

Vi starter på Ødemørk. Dette er kommunens eiendom og den største i Mossemarka med 3.100da. I syd grenser den til den gamle Østfold grensa, nå Moss kommune. Skogen på Ødemørk er planlagt vernet i 2020.

Fra tunet går vi litt NØ og følger skogsveien sydover til Østjordet. Her tar vi til venstre og følger skogsveien videre 0,9km til Øvre Kjerringbakk, som ligger så vidt over grensa til Moss. Her tar vi til venstre på stien og følger den ned til Nedre Kjerringbakk. Historien forteller at navnet stammer fra en det var her de fant gamlemor som hadde falt av sleden kvelden i forveien.

I krysset følger vi stien mot høyre. Legg merke alle maurtuene på vestre side av stien. I krysset Nordre Dammane fortsetter vi rett fram over hogstflaten fram til Søndre Dammane. Her tar vi til venstre og følger stien østover over høyeste punkt går det inn en blåmerket sti til venstre.

Vi følger denne blåmerkede stien som helt tilbake til Ødemørk. Stien går av og til i skiløype traséen der denne er tørr. Ta til høyre i Sandtaket N krysset og følg stien østover mot Skaran, som ligger på den gamle fylkesgrensa.

Oppe på høydedraget med lys furuskog får vi en liten myr på venstre før vi etter hvert kan se ned på Langemyr som vi skimter nede til høyre for oss. Etter hvert krysser vi en av bekkene som binder nordlige Langemyr med den vi har passert.

Etter en stund kommer vi inn på skiløype traséen igjen, som vi følger til høyre 130m NØ til Langemyr. Vi holder til venstre i dette krysset og går NV 250m til Skaran. Her tar vi til venstre og følger blåmerket sti over fjellet hvor det sto et polygontårn på fylkesgrensa. Vi følger blåmerket sti og krysser etter en stund skiløype traséen og fortsetter rett fram. Etter hvert kommer vi ned mot Ishavet, som ble vernet i 1981.

Ishavet naturreservat er et myrområde helt sør i Vestby kommune, og noe over i Moss kommune. Flatmyrer er typiske for de sørvestre deler av Akershus, og Ishavet er en av få slike myrer som fortsatt er intakt.[1]
Myra ligger i et dalsøkk med retning nordvest-sørøst, og er en jordvannspåvirket (minerotrof) flatmyr. Flatmyrer er typiske for de sørvestre deler av Akershus, og Ishavet er en av få slike myrer som fortsatt er intakt.[1]

Her finnes den lille orkidéen myggblom, en art som har vist tilbakegang fra 1980-tallet, og derfor vurderes satt på rødlista.[2]

Vi følger blåmerket sti langs Ishavet fram til Ishavet krysset. Hold til venstre i kryssene og følg blåmerkene opp til Ishavet gapahuk med flott utsikt over Ishavet.

Blåmerket sti fører oss siste kilometer tilbake til Ødemørkstua, som er åpen hver søndag fra 11-15.

 43 – Bikkjemåsan

Vi tenker å foreslå ein tur i veka og vekas tur er nr 43 – Bikkjemåsan: (Vestby Turlag på facebook)
 • P-plass: Ødemørk
 • Lengde: 4,3 km
 • Terreng: Sti, skogsvei, småkupert
 • Gradering: Enkel. Lett terreng uten store vanskeligheter
 • Kortfattet: Sti bak Ødemørkstua til Svartdalsås, langs Bikkjemåsan til Tiurmåsan og retur mot Svartdalsås.
 • Opplevelse: Vakkert turterreng med fine landskapsrom lang myra. Gapahuk på Tiurmåsan (fylkesgrensa).
Link til turkort finn du her: 
 
Ein video som beskriv turen: 
 
God helg og god tur !

50 Bjønnåsen

 • P-plass: Kjøvangen
 • Lengde: 8,3 km
 • Terreng: Tørr sti og skogsvei, småkupert Gradering: Middels – litt bratt opp til Bjønnåsen
 • Kortfattet: Vei ut til tennisbanen. Sti og skogsvei til Hulvik allé. Sti over Bjønnåsen til Snellum og Kroken. Tilbake på sti via Kjære og Lunde. Over Bjønnåsen til Hulvik og Kjøvangen.
 • Opplevelse: Flott natur. Blandingsskog og furuskog. Lys og trivelig med flott utsikt til Oslofjorden. Snellum var urgården fra vikingetiden. Her finnes de eldste kulturminnene i Vestby. Mange gravrøyser mellom Snellum og Kroken. Eiketrærne på Tørfest rett ved Kroken er fantastiske. Badestrand og kiosk på Krokstrand. Svaberg og badestrand på Hulvik.

Turen starter fra P-plass i Kjøvangen. Følg Vadbakkveien fra Kjøvangen fram til tennisbanen. Her tar du til høyre oppover i skogen. Ta blåmerket sti/turvei opp til 8 hytter. Følg skilt til venstre mot Furubråten. I Furubråten S tar du til venstre og følger stien til Hulvik allé. Ta stien til høyre mot Bjønnåsen til strømstolpe. Følg blåmerket sti opp på Bjønnåsen.

Ved Bjønnåsen tar du til høyre og følger stien over hogstfeltet ned til Snellum. Her lå urgården Snellum. Kryss Krokstrandveien og fortsett stien ned mot Kroken. På høydedraget gjennom skogen vil du passere flere gravhauger og fangstgroper.

Ved Kroken tar du stien ned til Krokstrand gjennom Kroken gård. På friområdet er en fin badestrand, gressplen for soling, toaletter og kiosk. Ved Krokstrand P-plass følger du veien vestover til du kommer til Kjære. T til høyre inn i skogen og følge stien over åsen mot Lunde. Etter ballplassen på Lunde kommer du ut på Lundeveien som du følger til venstre fram til Hulvikveien, som du krysser og følger blåmerket sti opp mot Bjønnåsen. I begynnelsen er det litt bratt, men på toppen belønnes du med flott utsikt.

Følg stien tilbake til Hulvik allé og ta til høyre her ned mot Kjøvangen. Nede av åsen sving til venstre mot Blåveisstien. Herfra til Hulvik er det helt blått av blåveis om våren. På Hulvik er det badestrand, fine svaberg, toaletter og grillplass. Følg blåmerket sti tilbake til Kjøvangen, forbi tennisbanen og Vadbakkveien tilbake til Kjøvangen.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.