ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Vestby Forsvarsforening arbeider for at alle i kommunen skal forstå at forsvars-sak er fredssak. Foreningen forvisser oss om at politikerne forstår Forsvarets behov.

Lokale forsvarsforeninger

Det eksisterer lokale forsvarsforeninger mange steder i landet. I Vestby ble foreningen stiftet i 1972. Eirin Bolle har som mål å synliggjøre og blåse liv i alle de flotte aktivitetene.

“Forsvars-sak er fredssak”

Utstillingen ved biblioteket viste effekter og uniform fra den siste verdenskrigen. Her leder i Forsvarsforeningen Kjell T. Olsen og veteran Torgrim Andresen.

Utstillingen ved biblioteket viste effekter og uniform fra den siste verdenskrigen.
Her leder i Forsvarsforeningen Kjell T. Olsen og veteran
Torgrim Andresen.

– Ordene kommer fra Norges Forsvarsforenings første president, Fridtjov Nansen. Forsvarets behov for å ha virkemidler og økonomi i balanse er fundamentalt, mener Forsvarsforeningen. Politikerne må sørge for kontinuitet i bevilgningene, og foreningens oppgave er å arbeide for at alle i vår kommune skal få et innblikk i hvordan Forsvaret er rustet til sitt oppdrag med de beslutninger som fattes politisk og militært.

Aktivitetskalender

Vestby Forsvarsforening har laget en aktivitetskalender for hele året innbefattet dugnader ved Stjernås, en tidligere siktestasjon under Hæren ved Festningsartelleriet, ved Emmerstad. Både der og ved minnestøtter i kommunen vil det også holdes markeringer gjennom året. Spesielt 8. mai – frigjøringsdagen – og 17. mai står høyt i forsvarsmarkeringer.

Vi spør Eirin Bolle hvor mange veteraner man tror, evt. vet, bor i kommunen vår.

-Siden 1947 har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på våre vegne. Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FNoperasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet. I Vestby kommune har vi i dag rundt 150 veteraner, og over 1000 innbyggere som er direkte eller indirekte berørt som nær familie eller venner. Mange av våre veteraner har lang erfaring i internasjonale operasjoner.

-Hvordan er interessen og deltagelsen ved arrangementene?

-Det er noen av arrangementene vi ønsker å bygge opp mot familie og på den måten nå yngre mennesker for å dele historier om steder og viktigheten av å ikke glemme hva som skjedde under krigen i vår egen kommune. I tillegg ønsker vi å skape interesse for forsvarssaken i dag og i fremtiden. Jeg tror flere og flere får øynene opp for aktivitetene våre, og vi ser en økende interesse på flere områder. Det er viktig at vi overfører kunnskap til den nye generasjonen som kommer. Fred, frihet og demokrati er ikke noe vi kan ta for gitt.

Vi håper at alle, uavhengig om de har erfaring fra forsvaret, ung, gammel, mann eller kvinne, ser at forsvarsforeningen er åpen for alle. Det er en arena for de som ønsker å verne om tryggheten i vårt samfunn og holde et våkent øye med de instanser som hver på sin måte har ansvar for at vi skal føle oss trygge her i landet. I tillegg har man en genuin interesse for å holde liv i den lokale forsvarshistorien fra Vestby kommune og dele den med nye generasjoner via våre aktiviteter og arrangement.

-Har du en spesiell motivasjon for å jobbe for veteranene fordi du selv har/har hatt familie i utenlandsopphold med dramatisk resultat?

-Jeg tror min interesse for forsvaret generelt, og etter hvert veteraner spesielt, startet med bestefar, som under krigen snek seg ut om natten for bl.a. å bygge hytta i Kjærstadskauen i Garder, slik at hjemmefronten fikk et tilholdssted i motstandskampen. Bestefar var tømrer, og på den måten bidro han i motstandskampen på sin måte, som mange andre på den tiden. Da freden kom ble mye lagt lokk på, og erfaringer, tanker og traumer ble ikke snakket høyt om.

Viktig å ha et forsvar

Pappa reiste til USA som unggutt fra Rogaland og fikk opplæring og ble senere værende som yrkesoffiser på Nike batteri i Våler. Han tok meg med som liten jentunge på jobb og fortalte og viste meg både overvåkningsrom og raketter til min store nysgjerrighet. Han var stolt av jobben sin og flink til å fortelle hvor viktig det var å ha et forsvar, slik at vi kunne være trygge og leve i et fritt land.

Vår innsats for å bevare

-Det var derfor naturlig for meg å forstå Freddy, mannen min, sitt ønske om å bidra på forskjellige utenlandsoppdrag gjennom forsvaret. Det var når en av brødrene til Freddy, Lasse Bolle, sto frem og sa at han slet og hadde PTSD i tillegg til at Trond Bolle som var i Marinejegerkommandoen 27. Juni 2010 falt, da han sammen med tre andre soldater kjørte på en veibombe i Afghanistan, at jeg forstod at selv om det er fred i Norge, betyr det ikke at vår innsats for å bevare denne freden gjennom våre bidrag i fredsbevarende styrker, har sin pris og påvirker de som reiser ut av landet på oppdrag for Norge.

Anerkjenne veteraner som en ressurs

Jeg tror alle veteraner har et ønske om å bidra til å beskytte det vi alle setter høyest fred, frihet og demokrati. Men det er ikke alle som kan forutse hvordan man opplever å være under stress, press og økt beredskap over tid. For noen kan erfaringer og opplevelser prege hverdagen. Helsevesenet er blitt mye flinkere med tiden, men det er fortsatt mye å lære, slik at man også anerkjenner veteraner som en ressurs. For de fleste veteraner har positive erfaringer og har økt kompetanse og ressurser som er unike og verdifulle.

noen veteraner kommer ikke «helt hjem»

Men noen veteraner kommer ikke «helt hjem» og trenger litt hjelp og støtte til å fungere i hverdagen. Det er her jeg kanskje er ekstra engasjert og brenner for å gjøre det som kan gjøres av gode tiltak både i kommunen, som organisasjon og som medmenneske for å vise både anerkjennelse for den jobben som veteraner har bidratt med, men ikke minst for å legge til rette slik at veteraner og deres familier fungerer så godt som mulig i samfunnet og kan bidra ut fra sine forutsetninger.

Hele mai måned hadde foreningen en eksponering av sin virksomhet med utstilling

I den kommunal utstillingsboksen i uterommet ved bibilioteket i Vestby. Plan og gjennomføring var ved Eirin Bolle og Kjell T. Olsen med hjelp av frivillige i foreningen, som bl.a. informerte om fremmøte for dugnad med nødvendige arbeider. Ordfører Tom Anders Ludvigsen foretok den offisielle åpningen på vegne av Vestby kommune, og leder av Forsvarsforeningen, Kjell T. Olsen, var tilstede ved åpningen av utstillingen og talte om historien og dannelse av Heimevernet etter krigen og nyere tids forsvarsforeningsmål om å bidra til at Norges frihet, uavhengighet, fred og sikkerhet ivaretas gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser og en god samfunnssikkerhet og sivilt beredskap.

Målgruppene for vårt arbeid

-Målgruppene for vårt arbeid i forsvarsforeningen er rikspolitikere, beslutningstakere og media, ledere i militært og sivilt beredskapsarbeid, foreninger og organisasjoner som er opptatt av Forsvaret, samfunnssikkerhet og beredskap. I et demokrati er det opp til hver enkelt innbygger å ta ansvar for sitt lands fremtid. Våre medlemmer i forsvarsforeningen er engasjerte og samfunnsorienterte mennesker som vet hva trygghet betyr og som ønsker å verne om tryggheten i vårt samfunn. Jeg er derfor så naiv at jeg tenker at alle burde være medlem av Vestby forsvarsforening og støtte opp om det arbeide vi gjør.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.