Resultat basert på 100% opptalte stemmer. Pek på søylene for å se eksakte tall eller bla ned til Resultater Detaljer.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Kommunevalg 2019

0
Stemmeberettiget
0
Opptalte stemmer
0
Forhåndsstemmer
0%
Fremmøteprosent
0
Blanke stemmer
0
Forkastede stemmer

Resultater detaljer

Partinavn Antall stemmer %-vis oppslutning Endring siste kommunestyrevalg Endring siste stortingsvalg
Arbeiderpartiet 2 822 32,4% -1,0 pp 6,2 pp
Høyre 1 640 18,8% -2,5 pp -10,1 pp
Miljøpartiet De Grønne 860 9,9% 3,3 pp 5,2 pp
Bygdelista 761 8,7% -3,2 pp 8,7 pp
Senterpartiet 718 8,2% 3,3 pp 1,7 pp
Fremskrittspartiet 700 8,0% -2,4 pp -8,1 pp
Sosialistisk Venstreparti 405 4,7% -0,3 pp -1,6 pp
Venstre 291 3,3% 0,3 pp -1,6 pp
Rødt 276 3,2% 3,2 pp 0,8 pp
Kristelig Folkeparti 163 1,9% -1,1 pp -0,2 pp
Partiet De Kristne 73 0,8% 0,4 pp 0,6 pp

Endringer Kommunestyre

Navn Antall Endring
ArbeiderpartietA 11 -1
HøyreH 7 0
Miljøpartiet De GrønneMDG 4 +2
BygdelistaBYGDL 3 -1
FremskrittspartietFRP 3 -1
SenterpartietSP 3 +1
Sosialistisk VenstrepartiSV 2 0
RødtRØDT 1 +1
VenstreV 1 0
Kristelig FolkepartiKRF 0 -1