ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Turlaget på tur.

Stigruppa i arbeid.

Her kommer turforslag
med både beskrivelse og sammendrag
av turene til Vestby Turlag: 

 

Følg med på facebook-siden til Vestby Turlag
for oppdateringer og informasjon.

“Lik” siden, og ny informasjon 
vil automatisk vises på din Facebook-vegg.

Ut på tur – 16 turtips i Vestby

Vestby kommune, som en del av sin folkehelsesatsning, har gitt ut TURBOKA “Tid for tur 2011” gratis til alle husstander i kommunen. Turboka ble distribuert sammen med Vestby Nytt i mai 2011. Prosjektet er finansiert ved tilskudd til kommunalt folkehelsearbeid fra fylkeskommunen.

I boka finner du forslag til turer rundt i hele kommunen som kan passe de fleste, – både lette og korte, og noen lengre.

Boka er desverre ikke lenger tilgjengelig i papirutgave, men de 16 turforslagene som beskrives i boka, finner du her:

 

Parkering:
Det er gode muligheter for parkering flere steder langs kyststien, og parkeringsplassene er vist på oversiktskart over kyststien.

Sherpaer har Nepal har bygd deler av Kyststien:
Deler av kyststien – over bratte fjellskrenter i Emmerstad – er gjort fremkommelig ved at det er bygd en såkalt sherpasti. Sherpaer fra Nepal har anlagt trapper og stier, kun ved bruk av
naturstein fra området og sine håndverkstradisjoner.

Oversiktskart

Her er oversiktskart over hele Kyststien gjennom Vestby – fra Solbergelva til Søndre Brevik.

Oversiktskart – Kyststien gjennom Vestby

Kyststien er realisert gjennom EU-prosjekt «Rekreative Ruter» der Vestby kommune har deltatt sammen med bl.a. nabokommunene Frogn og Moss, fylkeskommunen – i alt 70 ulike partnere fra Danmark, Norge og Sverige. Alle parter har bidratt med finansiering.

 

Tur 1: Hjemmefrontshytta i Garder

Tur 2: Kjærstadbekken kultursti

Tur 3: Kalføssrunden

Tur 4: Revlingrunden

P-plass: Plantasjen
Lengde: 5 km – 2,5 time
Terreng: Skogsterreng
Gradering: Lett. Stedvis bløt i vått vær.

Kortfattet:

Gjennom skogen fra Plantasjen via Revling fram til OBOS skogen. Sti videre mot Øines og følger stien videre sørover mot Krom. Tilbake over broen ved idrettsplassen ved Randemfaret.

Opplevelse:

Variert og flatt skogsterreng. To gravrøyser fra bronsealderen.

Tur 5: Tveterrunden

Tur 6: Brattåsen

Tur 7: Rundtur Hvitsten – Pyttskog

Tur 8: Haugertjern rundt

Tur 9: Kjøvangen rundt

 
Øra Parkering (ved brua) i Son
 
 
Endelig får vi lov til å slippe litt opp! Vi er riktignok bundet av noen regler som må holdes, men nå har vi ventet så lenge på startskuddet at jeg regner med at alle er innstillt på det.
Vi møtes på Øra og går Kjøvangen rundt. Vi skal gå i grupper på 5 og 5 med 1m. avstand til hverandre, og alle er, så langt de vet, friske. De fleste kjenner allerede terrenget, men for nye turvenner så kan det sies at vi går på grusvei og skogsterreng.
Kjøvangen er jo kupert. så det blir både oppover- og nedoverbakker.
 
Det blir alltid en god rast, så ta med niste/drikke og en sitteplate.
Vi gleder oss til å se gamle og nye turkamerater!
Velkommen til dere alle! 

Tur 10: Vardåsen

Tur 11: Rundtur Son – Hølen

Tur 12: Brevikmarka

P-plass: Grevlingen
Lengde: 7,3 km – 3 timer
Terreng: Variert skogsterreng. Tørr sti.
Gradering: Lett.

 

Kortfattet:

Turen starter ved svømmehallen og følger lysløypa til Gropa og Brevikbråtenveien og videre til Brevikmyra. Herfra til venstre langs jordet ved Brevikbråten. Ta opp stien til høyre forbi Brevik vanntårn til Smørbekkåsen og videre på høydedraget til Opprød. Herfra til Rød og Dammyr. Etter noen meter på Damåsveien, går det en tydelig, umerket sti til høyre inn i skogen på nordsiden av myra fram mot Moss kommunegrense. Vi tar skarp til venstre der myra slutter og følger stien tilbake mot Damåsveien, og følger denne tilbake til Dammyr og deretter Opprød. Her holder vi til høyre østover. Etter hvert kommer vi forbi Nordre Rød gapahuk. Litt bratt ned fra fjellet her følger vi stien tilbake til Holøkken. Igjen til venstre langs jordene på Brevikbråten fram til lysløypa hvor vi følger denne til venstre tilbake til Grevlingen.

Opplevelse:

Flislagt, lettgått lysløype og deretter lett og fin blandingsskog. Tett forbi Brevik vanntårn som fortsatt er i bruk. Stien ligger mye på høydedragene sydover i retning Sjøhagen. På vei tilbake går vi langs torvmyra hvor det tidligere ble tatt ut torv til brensel. Et par bratte partier.

Tur 13: Tur-retur Mossemarka

Tur 14: Ishavet rundt

Tur 15: Son – Ødemørk

 

Tur 16: Ødemørk Eventyrsti

(Vi gjør oppmerksom på at det dessverre var en feil beskrivelsen av Tur 16: Ødemørk Eventyrsti som er korrigert etter at turboka ble gitt ut. Beskrivelsen av fremkommelighet er rettet opp til følgende: ”Godt merket tur langs små (ofte til dels bratte) stier. Kun siste del av turen, hvor en kommer inn på “Kongeveien”, egner seg for rullestol og barnevogn.”)

P-plass: Grevlingen
Lengde: 10,2 km – 3,5 timer
Terreng: Variert skogsterreng
Gradering: Lett

Kortfattet:

Følg lysløypa fra svømmehallen til Brevikbråten. Herfra sydover mot Smørbekk, hvor stien krysser over fylkesveien og under E6. Stien fortsetter forbi Kolstad og Kongeveien i retning Ødemørk. Hold til høyre ved Ødemørk grense og følge Eventyrstien fram til polygontårnet hvor det er fint å raste. Følge blåmerket sti ned til innmarka ved Ødemørk og videre via blåmerket sti opp til Eventyrskog. Hold rett fram til Sandvollveien og Kolstad og deretter samme vei du kom mot Smørbekk og lyskøypa. Ved Brevikbråtenveien holder du til venstre og følger lysløypa tilbake til Grevlingen.

Opplevelse:

Lett blandingsskog. Gamle hustufter ved Kolstad. Gammel furuskog på kollene på sydsiden av Kongeveien. Begge sider av Kongeveien er merket som eventyrskog i kartet.

Tur nr.35: Blåveisrunden

Tur nr.37: Høyspentrunden

Tur nr.43: Bikkjemåsan

P-plass: Ødemørk
Lengde: 4,3 km
Terreng: Sti, skogsvei, småkupert
Gradering: Enkel. Lett terreng uten store vanskeligheter

Kortfattet:
Sti bak Ødemørkstua til Svartdalsås, langs Bikkjemåsan til Tiurmåsan og retur mot Svartdalsås

 

Opplevelse:
Vakkert turterreng med fine landskapsrom lang myra. Gapahuk på Tiurmåsan (fylkesgrensa).

Og under finn du ein video og link til turkort som beskriv turen:
God helg og god tur !
 

Tur nr. 48: Emmerstad-Skjelavika

P-plass: Emmerstad P-plass
Lengde: 8,5 km – 3 timer
Terreng: Kupert i skog og over svaberg
Gradering: Litt krevende

Kortfattet:

Lett start ned til Emmerstad. Herfra langs sjøen på svaberg og noe rullestein fram til Skjelavika. Opptil Stjernåsen og gjennom skogen ned til Krokstrand. Sti opp til Kirkeveien og langs den gamle Kirkeveien til Vestre Torp. Herfra over Kikkeråsen ned til Mølabekken og langs denne ned til Mølen.

Opplevelse:

Kanskje det mest variert landskapet du finner i Vestby. Fra typisk skogsterreng til svaberg og rullesteinstrand. Brenntangen med nye muffestasjoner og Stjernåsen med orografstasjonen og flott utsikt mot Oskarsborg. Skjelavika med flotte svaberg og utsikt vestover mot Breiangen. Langs Kirkeveien på historisk grunn til husmannsplassen Dammyr. Videre over Kikkeråsen og langs Mølabekken med sine fine fosser og ruiner fra gamle møller og sager.

Tur nr. 49: Deør-Knapstad skog

P-plass: Labo
Lengde: 6,5 km – 3 timer
Terreng: Mest sti, noen meter med asfalt. Tørr sti.
Gradering: Litt bratt og krevende i enkelte partier

Kortfattet:

Bratt opp fra Labo til Strømbråten og Deør. Blåmerket sti gjennom variert skogsterreng til Stavengåsen og videre ned til Knapstad skog. Her tar vi stien som følger åskanten til Bikubene og videre gjennom skogen tilbake til Vollehagen og Deør.

Opplevelse:

Variert og flott skogsterreng. Stedvis lett furuskog med partier av granskog innimellom. Fra Knapstad skog til Bikubene ligger stien på fjellskrenten med utsikt mot Såner i øst. Etter Bikubene kommer vi forbi Mortenshytta med hustufter fra tiden det bodde folk her.

Tur nr. 50: Bjønnåsen

P-plass: Øra med felles kjøring til Kjøvangen
Lengde: 9,0 km – 3 timer
Terreng: Tørr sti og skogsvei, småkupert
Gradering: Middels lett terreng uten store vanskeligheter

Kortfattet:

Vei ut til tennisbanen. Sti og skogsvei til Hulvik allé. Sti over Bjønnåsen til Snellum og Kroken. Tilbake på sti via Kjære og Lunde. Over Bjønnåsen til Hulvik og Kjøvangen.

Opplevelse:

Flott natur. Blandingsskog og furuskog. Lys og trivelig med flott utsikt til Oslofjorden. Snellum var urgården fra vikingetiden. Her finnes de eldste kulturminnene i Vestby. Mange gravrøyser mellom Snellum og Kroken. Eiketrærne på Tørfest rett ved Kroken er fantastiske. Badestrand og kiosk på Krokstrand. Svaberg og badestrand på Hulvik.

Tur nr. 51: Sekkebekk-Lysedal

P-plass: Hvitsten kirke
Lengde: 6 km – 2,5 timer
Terreng: Sti og jordekant. Stedvis fuktig i vått vær.
Gradering: Lett.

Kortfattet:

Opp fra Hvitsten kirke mot Sekkebekk og videre til Knallstad. Langs jordekant til Lysedal og blåmerket sti mot Thomas Olsens vei og Fred sin løype tilbake til kirken.

Opplevelse:

Variert skogsterreng. Dyrket mark og eldre turstier.

Tur nr. 52: Mossemarka rundt

Tur nr. 56: Son-Hølen-Karderåsen-Kolås

P-plass: Øra
Lengde: 12,1 km
Terreng: Tørr sti – litt asfalt
Gradering: Middels
Opplevelse: Mølleråsen, variert skog, fjellpartier med vidsyn. Kulturminner og vakre steingjerder.

 
Vi starter turen ved Øra, men Hølen skole kan være et godt alternativ. 

Vi går sydover mot Son, krysser Såna og følger gangveien langs Kolåsveien til Labobakken. Her tar vi til venstre og følger bakken opp til skiltet inn til Mølleråsen, hvor en på 60-70 tallet feiret 17. mai. En liten avstikker til venstre gir flott utsikt over Son havn. Tilbake på stien fortsetter vi ned det gamle veifaret fra Såna til Son. Halvveis nede i bakken følger vi blåmerket sti til høyre og runder rundt åsen. Stien snor seg igjennom ei ur med store steiner før vi er tilbake på Labobakken, som vi følger til venstre 20 meter før stien tar av til høyre opp igjennom skogen.

Vi følger blåmerket sti til Strømbråten og videre langs jordekanten opp til Strømbråtenveien. Her holder vi til venstre opp til stien går inn i skogen ved en karttavle. Vi krysser en bekk og kommer til Deør. Her går vi rett fram forbi Vollehagen ned til neste kryss. Her tar vi til venstre og følger blåmerket sti mot Bikubene. Stien går i variert skogsterreng forbi Mortenshytta, som var husmannsplass fra 1822 til 1908. Det hevdes at Marilyn Monroes farfar kom herfra, som er heller tvilsomt.

Vi kommer etter hvert ut på Anleggsveien og følger den 40 m til høyre til Bikubene. Her tar vi til venstre og følger blåmerket skogsvei fram til kraftgata, hvor det etter hvert blir blåmerket sti som vi følger til Stavengåsen syd. Her tar vi til høyre og følger stien gjennom lys furuskog langs åsen med flott utsikt mot Såner Etter hvert kommer vi til Knapstad skog hvor vi holder til høyre på stien og følger blåmerkene forbi Hølen gamle vannverk og ned til Parkveien. Vi følger denne ned til Lille Strandgate og tar etter hvert til høyre opp Store Strandgate til Elverhøyveien hvor vi holder venstre 30m. Vi tar snarveien opp forbi Hølen skole og holder til høyre i Molvikveien fram til Molvikveien. Her starter en blåmerket sti til venstre mot Hølen gapahuk som vi følger ned til Muggestadbekken.

Vi krysser denne og følger stien videre oppover til Hølen gapahuk. Her er det mulig med en rast. Stien går videre sydvestover langs Karderåsen. Her er det flott utsikt over Hølen og det er mange fine steder som egner seg for en rast. Ved Karderåsen krysset tar vi til venstre og følger sti/skogsvei ned til Muggestad og tar skarp til høyre mot Søndre Gjølstad.

Vi krysser Gjølstadbakken og fortsetter på blåmerket sti opp under jernbane- og E6 bruene og følger stien fram til Søndre Gjølstad. Vi holder rett over i krysset og følger blåmerket sti som tar til venstre etter 30m og fortsetter gjennom tett granskog. Etter hvert kommer vi ut på et hogstfelt hvor det er blåmerket ny sti på åskammen. Legg merke til de flotte steingjerdene vi passerer ved Kirstibingen.

Etter hvert kommer vi ned på den gamle stien og følger den over Garpefjell ned til Kolås hvor vi går noen meter til venstre før vi følger stien til høyre i vannkanten ut til Kolåstjernveien. Deretter til venstre i veikrysset og etter hvert ned på Fergeveien tilbake til Øra.

Tur nr.: Rundtur fra Emmerstad parkering

P-plass: Emmerstad parkering
Lengde: 
Terreng: 
Gradering: 
Opplevelse: 

 
Vi starter turen ved Emmerstad parkering
Emmerstad, Mølabekken, Tolvstua, Kikkeråsen, Rotarybenken opg Emmerstad parkering.

La deg inspirere ved å se på turbilder under:

Gjør deg kjent med kyststien fra Akershus til Bohuslän

(Hentet fra Kommunens hjemmeside)

Ny bok gir deg mulighet til å bli kjent med den idylliske kyststrekningen fra Nesoddtangen i nord til sørdelen av Bohuslän i sør.

Boka gir en flott oversikt over en rekke friluftsområder som også er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.

Den innholdsrike boka er resultatetet av et fire-årig Interreg-prosjekt (Tilgjengelig friluftsliv), og du kan kjøpe den i Servicekontoret, Vestby rådhus, for kun kr. 50,-.
 
Bla i den her

Relaterte artikler

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.