ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

–  med gratis sommeraktiviteter og 40 ungdommer i sommerjobb

De tre damene ved Helse og Livsmestring i Vestby kommune er her med det grønne Ung Arena flagget mellom seg; fra venstre Mette Johansen, resultatområdeleder, deretter Isabelle Simble, fagkoordinator og så Irene Zetlitz, ungdomslos.

De tre damene ved Helse og Livsmestring i Vestby kommune er her med det grønne Ung Arena flagget mellom seg; fra venstre Mette Johansen, resultatområdeleder, deretter Isabelle Simble, fagkoordinator og så Irene Zetlitz, ungdomslos.

Ung Arena Vestby har en rekke tiltak, aktiviteter og tilbud gjennom hele året, tilpasset unge i alderen 12 til  25 år, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. - Hovedmandatet vårt er å jobbe forebyggende, sier Isabelle Simble, fagkoordinator i Ung Arena Vestby.

 

-Vi er veldig glade for at vi nå, andre sommeren på rad har kunnet sysselsette 40 ungdommer (15-20 år), sier Isabelle Simble med entusiasme. - Ungdommene ansettes og lønnes av oss, i en 14 dagers sommerjobb som de har fått både i barnehage, hjemmesykepleien og SFO og innen det lokale næringsliv.

Fjordåret viste at mange bedrifter og arbeidsplasser gjorde mye for at de unge skulle få en fin opplevelse gjennom denne yrkeserfaringen. I ettertid har flere ungdommer fått deltidsjobb ved siden av skolen, i samme bedrift som der de hadde sommerjobb. Mange fikk med seg god opplæring og gode attester/referanser. Dette igjen kan fungere som et springbrett for mange unge, på vei inn i arbeidslivet, presiserer Isabelle og legger til at det også har blitt gjennomført arbeidslivs-kurs for dem som fikk sommerjobb og for elever i videregående skole.

 

Ung Arena Vestby

Ung Arena fungerer som en paraply, hvor vi tilbyr ulike fritidsaktiviteter, forklarer fagkoordinator Isabelle Simble. - Vi har fokus på mestring, aktivitet, fellesskap og samhold, og vi hjelper ungdom til å komme i kontakt med egne ressurser og interesser. De får oppleve gode aktiviteter sammen med trygge voksne, vi bruker fagpersonell fra hele resultatområdet, forklarer hun og viser til Mette Johansen som sin leder og Irene Zetlitz som en av to ungdomsloser som er tilknyttet arbeidet med de unge i alderen 10-17 år.

De tre damene er samlet på «ett brett» denne dagen, i en for dem travel tid, like før sommerferien starter for ungdommene de «server». Opprettelsen av Ung Arena ble vedtatt av Vestby kommunestyre i juni 2020, med Mental Helse som samarbeidspartner. Mange fritidsaktiviteter er finansiert av tilskuddsmidler, og i samarbeid med Mental Helse har de ansatt to prosjektmedarbeidere i prosjektet «GameChanger», et digitalt lavterskel-tilbud rettet mot unge i alderen 13-20 år som har «gaming» som mestringsarena. Ung Arena Vestby sine lokaler med deres grønne flagg, står foreløpig «uferdig».

Men om du leter på Vestby kommunes nettside og på sosiale medier som Facebook og Instagram, finner du mye nyttig informasjon. - Skolene og helsesøster er flinke til å hjelpe oss med å spre informasjon, også via Transponder og ulike kommunale tjenester, forklarer Isabelle. - Jevnt over fungerer aktivitetene våre veldig bra. Vi samler et stort spenn av mange flotte ungdommer som er gode til å tilpasse seg og ta vare på hverandre, sier hun.

 

Kompetansesenter og Fokusgruppe

- Tidlig innsats og forebygging er viktig for oss. Vi er opptatt av psykisk helse og tilbyr gode aktiviteter for barn og unge. Men vi har flyttet fokuset bort fra et tradisjonelt sykdomsperspektiv og over på det som er mer helsefremmende, sier Mette Johansen, resultatområdeleder for Helse og Livsmestring i Vestby kommune. - Her i Rådhusgata 6, er det samlet flere virksomheter og enheter.

Kommunen har hatt som målsetning å etablere et kompetansesenter for å kunne fremme tidligere innsats og bedre samhandling mellom de ulike etatene som jobber med barn og unge. Vi vil sørge for at vi kan gi rett hjelp til rett tid, og unngå «Silo-tenkning», fastslår hun. - Helse bygges der livene leves. For de unges del er dette hjemme med familien, på skolen, på fritiden og på de ulike velferdsarenaene.

Våre tiltak handler om tilhørighet, gode relasjoner og opplevelser, med andre ord grunnleggende behov vi alle har og det som gjør oss godt, forklarer Mette. Isabelle forteller også at kommunestyret nylig besluttet at Ung Arena Vestby kunne ansette syv ungdomseksperter i alderen 13-16 i det de har kalt Fokusgruppe ungdom. - De jobber hos oss en ettermiddag hver 14.dag og bidrar da med ungdomsmedvirkning og har vært med og påvirket hva slags ferieaktiviteter vi har i sommer, sier hun.

 

AlleMed og Ungdomslosen

- I deler av min stilling jobber jeg som AlleMed-koordinator, forklarer Isabelle. Prosjektet er et samarbeid mellom Vestby kommune, frivillige organisasjoner, lag, foreninger og lokalt næringsliv og er rettet mot barn og ungdom som har utfordringer med transport, utstyr eller økonomi i forbindelse med fritidsaktiviteter. Uavhengig av bakgrunn og forutsetninger skal de få mulighet til å delta i minimum en fast fritidsaktivitet, heter det.

Irene Zetlitz kommer inn i samtalen forklarer at som ungdomslos i Ung Arena hjelper hun elever fra 5. klasse til 1. klasse på videregående skole som av ulike årsaker vegrer seg for å gå på skolen. - Jeg prøver også å motivere dem til å være med på fritidsaktiviteter, jeg jobber tverrfaglig og på flere arenaer, sier hun. Som del av den «universelle» forebygginga har hun også holdt Tankeviruskurs for alle 10.klassinger ved Vestby ungdomsskole. - Mange unge synes ting er vanskelig, og å kalle det for virus gjør at det kan være lettere å forstå, forklarer Irene og legger til at hun også har også ansvar for ferieaktivitetene i sommer.

 

- Jo flere arenaer vi har i livet, jo sterkere står vi dersom det skjer en belastning på en av dem, påpeker Mette Johansen. - Dersom du har en ungdom som er sosialt isolert, mangler venner eller fritidsaktivitet er det bare å ringe Isabelle Simble på telefon 908 86 399. -Vi er også i gang med å utvikle en digital app som kan brukes til å ha kontakt med oss. Jeg håper alle innbyggerne i Vestby laster ned denne når den kommer. Du kan også ringe, sende SMS eller epost dersom du som ungdom eller foresatt har spørsmål om aktiviteter eller du har et problem du trenger å få løst, avslutter resultatområdeleder for Helse og Livsmestring i Vestby kommune.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.