ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Det dukker stadig opp merkede stier, skilter, malte trær og stener.  Det ryddes dreneres flislegges,stener legges osv.. I tillegg blir det laget videoer, kartportal med turkart og turkort som legges ut på facebooksiden til Vestby Turlag. Stigruppa og turgruppa i sin helhet gjør en imponerende  jobb. 

I desse korna-tider blir det vanskeleg å arrangere turar, MEN det å ta seg ein tur sjølv er fullstendig mogleg. Vi prøver oss med eit nytt turforslag. Denne gongen tur nr. 56 – Son-Hølen-Karderåsen-Kolås.

 

Tur nr. 56: Son-Hølen-Karderåsen-Kolås

  • P-plass: Øra
  • Lengde: 12,1 km
  • Terreng: Tørr sti – litt asfalt
  • Gradering: Middels
  • Opplevelse: Mølleråsen, variert skog, fjellpartier med vidsyn
  • Kulturminner og vakre steingjerder.

Vi starter turen ved Øra, men Hølen skole kan være et godt alternativ. 

Vi går sydover mot Son, krysser Såna og følger gangveien langs Kolåsveien til Labobakken. Her tar vi til venstre og følger bakken opp til skiltet inn til Mølleråsen, hvor en på 60-70 tallet feiret 17. mai. En liten avstikker til venstre gir flott utsikt over Son havn. Tilbake på stien fortsetter vi ned det gamle veifaret fra Såna til Son. Halvveis nede i bakken følger vi blåmerket sti til høyre og runder rundt åsen. Stien snor seg igjennom ei ur med store steiner før vi er tilbake på Labobakken, som vi følger til venstre 20 meter før stien tar av til høyre opp igjennom skogen.

Vi følger blåmerket sti til Strømbråten og videre langs jordekanten opp til Strømbråtenveien. Her holder vi til venstre opp til stien går inn i skogen ved en karttavle. Vi krysser en bekk og kommer til Deør. Her går vi rett fram forbi Vollehagen ned til neste kryss. Her tar vi til venstre og følger blåmerket sti mot Bikubene. Stien går i variert skogsterreng forbi Mortenshytta, som var husmannsplass fra 1822 til 1908. Det hevdes at Marilyn Monroes farfar kom herfra, som er heller tvilsomt.

Vi kommer etter hvert ut på Anleggsveien og følger den 40 m til høyre til Bikubene. Her tar vi til venstre og følger blåmerket skogsvei fram til kraftgata, hvor det etter hvert blir blåmerket sti som vi følger til Stavengåsen syd. Her tar vi til høyre og følger stien gjennom lys furuskog langs åsen med flott utsikt mot Såner Etter hvert kommer vi til Knapstad skog hvor vi holder til høyre på stien og følger blåmerkene forbi Hølen gamle vannverk og ned til Parkveien. Vi følger denne ned til Lille Strandgate og tar etter hvert til høyre opp Store Strandgate til Elverhøyveien hvor vi holder venstre 30m. Vi tar snarveien opp forbi Hølen skole og holder til høyre i Molvikveien fram til Molvikveien. Her starter en blåmerket sti til venstre mot Hølen gapahuk som vi følger ned til Muggestadbekken.

Vi krysser denne og følger stien videre oppover til Hølen gapahuk. Her er det mulig med en rast. Stien går videre sydvestover langs Karderåsen. Her er det flott utsikt over Hølen og det er mange fine steder som egner seg for en rast. Ved Karderåsen krysset tar vi til venstre og følger sti/skogsvei ned til Muggestad og tar skarp til høyre mot Søndre Gjølstad.

Vi krysser Gjølstadbakken og fortsetter på blåmerket sti opp under jernbane- og E6 bruene og følger stien fram til Søndre Gjølstad. Vi holder rett over i krysset og følger blåmerket sti som tar til venstre etter 30m og fortsetter gjennom tett granskog. Etter hvert kommer vi ut på et hogstfelt hvor det er blåmerket ny sti på åskammen. Legg merke til de flotte steingjerdene vi passerer ved Kirstibingen.

Etter hvert kommer vi ned på den gamle stien og følger den over Garpefjell ned til Kolås hvor vi går noen meter til venstre før vi følger stien til høyre i vannkanten ut til Kolåstjernveien. Deretter til venstre i veikrysset og etter hvert ned på Fergeveien tilbake til Øra.

Kartportalen

Turstiene i Vestby er nå digitalisert og å finne på kart (mer info).

 

Vestby Turlag fortsetter arbeidet med turstier og kartportalen mens vi venter på at vi igjen kan invitere til felles turer.

Det legger stadig ut nye forslag til tur, så følg med både på facebook-siden til Vestby Turlag  og kartportalen, som også er linket til fra kommunens hjemmeside under nyttige lenker: Trykk der på Kartportal og velg turkart. Eller kikk på Turkart her :).  Dessverre er det ikke så mange turstier og turforslag i Vestby nord. Stigruppa jobber med saken hele tiden for å få på plass dette. 

Det er på gang reparasjon og omlegging av eksisterende stier med merking og etter hvert skilting. (mer om stigruppa) Alle ferdige stier legges fortløpende inn i kartportalen og det lages forslag til turkort som kan lastes ned fra kartportalen.

Før stigruppa kan tilrettelegge nye og eksisterende stier må det foreligge grunneieravtaler. Vi har dessverre noen områder hvor vi fortsatt mangler grunneieravtaler. Dette er ofte årsaken til at stigruppa i Vestby Turlag ikke har tilrettelagt alle deler av kommunen eller at det ikke er tilrettelagt eller merket over enkelte eiendommer. Det er kommunen som er avtalepart og derfor den som inngår grunneieravtalene. De arbeider med få dette på plass etterhvert som stigruppa melder behov om det.

Relaterte artikler:

 

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.