ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Stiftelsen MITT VALG har fokus på barn og unge, og deres sosiale og emosjonelle læring (SEL). MITT VALG er bl.a. finansiert av Lions’ landsomfattende tulipanaksjon som gjennomføres siste helg i april av flere tusen Lions-medlemmer.

Dette er et internasjonalt program som er i sterk vekst i Norge, og er med på å styrke barn og unges psykiske helse og livsmestring. Takket være Lions Norge og de lokale klubbene har mer en 80.000 barnehageansatte, lærere, trenere og foreldre blitt kurset i med midler fra Lions og fra Helsedirektoratet. Alle programmer oppdateres og videreutvikles kontinuerlig slik at MITT VALG til enhver tid er oppdatert i forhold til barnehagene og skolenes planer og rammeverk.

“Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn”.

– Fordi vi har fokus på alle de voksne som er rundt barn og unge i deres SEL-utvikling, og hvilken viktig rolle de har i denne utviklingen, kan vi tenke oss at uttrykket: «Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn» er fint å bruke i denne sammenheng, sier nybakt leder i MITT VALG, Tonje Torsnes Sunnvoll fra Vestby.

Sunnvoll har jobbet i skolen i flere år, og de siste 7 årene har hun vært instruktør og nå daglig leder i MITT VALG i Norge. Læreren brant fra før for å bygge relasjoner og grupper som gjorde barna sterkest mulig i skolesammenheng. I MITT VALG er hun med på å tilby programmet til barnehager, skoler, SFO-tilbud og idrettslag.
Se forøvrig: www.determittvalg.no

Øvelse gjør mester!

– I MITT VALG øver barn og unge på nye ferdigheter der de lærer å ta vare på seg selv og andre. Et systematisk og langsiktig arbeid med programmet bidrar til at barn og unge mestrer samspill med andre, tar ansvarsfulle valg og bygger en god psykisk helse.

– Legges det opp til at programmet undervises i enkelte timer eller kan det brukes tverrfaglig som en rød tråd i undervisningen?

– Da kan jeg svare “begge deler”. Metoden kan tas inn i all undervisning, og programmet med den spesifikke opplæringen av sosial og emosjonelle ferdigheter, gjennomføres i enkelttimer, og helst hver uke. Hovedsaken er at barn og unge blir undervist og jobber aktivt med temaene regelmessig over tid og at de gjennom gode rutiner øver på ferdigheter hvordan de skal være overfor de andre på en god måte.

– Selvbevissthet, selvkontroll, sosial bevissthet, relasjonelle ferdigheter øves på og gir store muligheter for at de unge lærer seg å ta ansvarsfulle avgjørelser. Dette er egenskaper vi trenger hele livet, og selv om vi vokser med våre erfaringer, blir vi nok aldri helt utlært, sier Sunnvoll.

Finansiering

Lions bidrar til at virksomheten/ institusjonen kun betaler ⅓ av kurskostnaden. – Instruktører underviser MITT VALGs metoder til ansatte i de ulike virksomhetene, og de kan også gjennomføre foreldremøter hvor også foresatte får en innføring.

Det nyetablerte “Foreldrerommet” er finansiert av midler MITT VALG har søkt og mottatt fra Sparebankstiftelsen DnB med hele 1,5 millioner kroner. – Dette er en gratis portal for deg som foresatt. Her kan du blant annet lære mer om hvordan du kan kommunisere med ditt barn. Du vil også få innblikk i de ulike MITT VALG-læremidlene som brukes i skolen, men da med fokus på bruk hjemme.

Denne portalen tar for seg det å være en forelder, om barnas psykiske helse og om endringene barnet går igjennom fra barn til ungdom. www.foreldrerommet.no/nb/

Gode resultater

– Ser dere konkrete resultater av arbeidet som gjøres?

Tonje Torsnes Sunnvoll viser til svært gode forskningsresultater fra Universitetet i Helsinki.
– En gruppe ved Universitetet i Helsinki gjennomførte forskning på MITT VALG-programmet fra august 2020 til sommeren 2021. En intervensjonsgruppe med 650 elever (snittalder 11 år), og en kontrollgruppe 150 (snittalder 12 år) var med, og en intervensjonsgruppe med 250 lærere (snittalder 44 år) og en kontrollgruppe 40 lærere (snittalder 44 år).

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.