ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Det er vedtatt politisk at befolkningen i Vestby skal ha Sykehuset Østfold Kalnes som primærsykehus. Tidspunktet for den reelle overtagelsen skyves på, og usikkerheten rår. Hva skjer?

Hånd blir masssert- SykehusrelatertVestby kommune skal ha det nye sykehuset på Kalnes som primærsykehus. Imidlertid er det driftsproblemer ved det nye sykehuset, noe som kanskje ikke er uvanlig i en oppstartfase, og vi vil være tilknyttet Ahus på Lørenskog enda en stund. Imidlertid er det fritt sykehusvalg i Norge, og ved planlagte operasjoner og inngrep, kan man ønske seg til en rekke sykehus som er tilknyttet Helse Sør-Øst.

 

Mest hensiktsmessig

-Det er besluttet at det er mest hensiktsmessig at vi sogner til Sykehuset Østfold Kalnes, sier Laudal, og viser til sin rapport forelagt kommunstyret i 2012. -Det er bl.a. historiske grunner til dette. Da Moss sykehus ble bygget, ble det bygget ekstra stort for å kunne inkludere både Vestby og noen andre nærliggende kommuner. Gjennom mange år var sykehustilknytning til Moss en selvsagt del av Vestbys helsetjeneste.  Etter at sykehusreformen med helseforetakene kom, ble det Aker som var Vestbys sykehus med ansvar for alle tjenester. Akers situasjon gjorde at de måtte avtale med andre sykehus. I Aker-perioden sognet dermed Vestbys befolkning til 7 forskjellige sykehus etter som hva som var problemstillingen.

 

Med Oslo-prosessen ble Aker nedlagt og Vestby ført over til Ahus fullt og helt, for første gang i historien. Ahus har de aller fleste fasiliteter, slik at det nå stort sett har vært ett sykehus å forholde seg til, selv om 6-7 andre mer eller mindre fullverdige sykehus ligger nærmere vår kommune enn Ahus.

 

Legevakt

Legevakt ble en kommunal oppgave i 1984. Da hadde Vestby og Ås en felles legevakt, som ble videreført. På bakgrunn av det historiske faktum at Sonsbefolkningen, og antakelig deler av Vestbys øvrige befolkning, i stor grad benyttet Moss legevakt, fant Vestby kommune det riktig å bidra til finansiering av Moss legevakt også i perioden 1984-1996, etter at kommunen hadde etablert egen fullverdig legevakt.

 

Så lenge legevakt har vært en kommunal oppgave, har altså Vestbybefolkningen vært gitt et legevakttilbud i Moss. Da samarbeidskommunen Ås sa opp avtalen i 1995, vurderte man i Vestby tre muligheter:

Egen uavhengig vaktordning, tilknytning til Follo legevakt og tilknytning til Moss legevakt. Egen ordning var ansett som uaktuelt av flere grunner. Follo legevakt mente på den tiden ikke å ha god nok kapasitet til å kunne inkludere Vestby, slik at Moss var den eneste praktiske muligheten som gjensto. Etter 1996 har derfor Vestby hatt fullt legevaktsamarbeid med Moss, Våler, Råde og Rygge. Dette samarbeidet var knirkefritt, helt til Vestbys befolkning, til tross for forsikringer om det motsatte  fra daværende ledelse ved Østfoldsykehuset, ikke lengre var velkomne som pasienter ved Østfoldsykehuset (Moss).

 

Etter at Vestbys pasientstrøm gradvis ble snudd nordover, ble det en del vansker for legevakten med å holde styr på pasientstrømmene som gikk i to retninger. Det ble også konflikter knyttet til ambulansetransport ut og inn av Akershus fylke, fra Vestby til Moss og tilbake fra Moss til Ahus. Ingen ambulansetjeneste likte denne ordningen.

 

Dagens situasjon

Vestbys befolkning har siden den såkalte Oslo-prosessen fått sine spesialisthelsetjenester dekket fra Ahus. Formelt er dette korrekt, og i teorien går det greit. Det er imidlertid en del praktiske ulemper med dette.  Siden Akershus fylke er regionalt “merkelig”, ligger sykehuset veldig lang fra oss i Vestby.

 

Når det gjelder Ski sykehus, som hører under Ahus, kan vi ønske oss dit for dagkirurgi og noen andre funksjoner, men ikke når det gjelder akuttbehandling.

 

Østfoldsykehuset Kalnes som lokalsykehus for Vestby

Det ble et politisk ønske, og det ble besluttet å søke Helseforetaket Sør Øst om å få Vestby til Kalnes. Et prinsipielt vedtak ble fattet av en komite bestående av Ahus, Vestby kommune og Helse øst om at Vestby skal sogne til Kalnes. Det vil bety en stor lettelse for ambulansetjenesten i regionen og redusere transportkostnader og transporttid betraktelig. Det vil også gjøre at Vestby ikke lenger er en slags gjøkunge i legevaktsamarbeidet, slik situasjonen har vært de siste årene.

 

Dato for overflyttingen er ikke bestemt, men man trodde i utgangspunktet 1.1.17.  Siden driften ikke har satt seg, dvs. at det har vært noen driftsproblemer, er flyttingen utsatt. Mest sannsynlig er ny dato 1.1.18. I løpet av en måneds tid fra i dag vil det fattes et administrativt vedtak om eksakt tid.

 

Pr. i dag har altså Ahus fortsatt et “sørge for-ansvar” ved akutt behandling. Er det noe Ahus ikke kan gjøre, har de ansvaret for å finne noen som kan gjøre behandlingen.  Vi har imidlertid fritt sykehusvalg i Norge. Ved planlagte operasjoner kan vi ønske oss sykehus, også Kalnes. Sykehuset har nesten alle avdelinger og funksjoner som Ahus, men det er noe forskjell. Kalnes har f.eks. øyeavdeling, noe Ahus ikke har. Kalnes og Ahus har begge avtale med andre sykehus ved behov de ikke kan dekke.

 

Det vil være en betydelig lettelse og kvalitetsforbedring for alle pasienter fra Vestby å kunne forholde seg til et sykehus med akseptabel reisevei, muligheter for besøk fra pårørende og trygghet for ikke å bli sittende med akutte tilstander innestengt i bilkø. Det er født noen barn i Ryen-krysset,

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.