ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Endelig tid for valg igjen. Nå kan vi bestemme hvem som skal styre hele landet. Vi ser bort fra meningsmålingene som har avgjort valget på forhånd og starter med blanke ark. Her følger en oppsummering for nye og etablerte velgere slik at du slipper å google de viktigste momentene.

Hvordan stemme?

Valg når det passer deg blir mer populært. Digitale valg er med dagens teknologi for usikkert. Men du får nå valgkort digitalt på Altinn for de som har det. De andre får det i posten. 

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i perioden 10.08- 10.09. Syke/uføre kan stemme hjemme frem til 10.09. Kontakt kommunen.

Kumulere og/eller endre rekkefølge?

Ved stortingsvalg kan velgerne omnummerere rekkefølgen på kandidatene på listen ved å sette nye nummer foran kandidatnavnet, eller stryke kandidatnavn ved å sette et merke i en rute til høyre for kandidatnavnet. Kumulering er bare mulig ved kommunevalg.

Hvilke partier?

Ikke lett å huske alle gamle og nye partier.

Det er 9 partier på Stortinget: Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Fremskritts­partiet, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Krist­elig Folkeparti, Rødt.

Det er flere partier utenfor Stortinget: Demokratene, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Helse­partiet, Industri- og Nærings­partiet, Partiet De Kristne, ­Partiet Sentrum, Pensjonistpartiet, Alliansen, Generasjons­partiet og Piratpartiet.

Partiprogrammene er lettest tilgjengelige på nettsidene til de enkelte partiene. For spesielt interesserte er alle partiprogrammene tilgjengelige på siden til Norsk Senter for forskningsdata (nsd.no/polsys) Ellers får vi utdrag fra noen partiprogrammer i post­kassene. Også nettsiden valg.no samt hjemmesiden til kommunen bør nevnes.

I tabellen har vi listet opp de tre viktigste programpostene fra hvert stortingsparti samt toppkandidatene. 

PARTI

KJERNESAKER

TOPPKANDIDAT

Arbeiderpartiet

 1. Trygt arbeid til alle
 2. Sterkere velferdsstat
 3. Rettferdig klimapolitikk
 • Anniken Huitfeldt
 • Sverre Myrli
 • Tuva Moflag

Høyre

 1. Skape mer og inkluder flere
 2. Pasientens helsetjeneste
 3. Kunnskap i skolen
 • Jan Tore Sanner
 • Tone Wilhelmsen Trøen
 • Henrik Asheim

Venstre

 1. Lønnsomt å velge miljøvennlig
 2. Nei til ny oljeleting
 3. Ta vare på naturen
 • Abid Raja
 • Solveig Schytz
 • Maren Johanne Hersleth Holsen

Fremskrittspartiet

 1. Bygge Norge
 2. Enklere hverdag for folk flest
 3. Bygge veier uten bompenger
 • Hans Andreas Limi
 • Himanshu Gulati
 • Liv Thon Gustavsen

Senterpartiet

 1. Nær folk i hele Norge
 2. Norsk mat
 3. Nei til EU og EØS
 • Sigbjørn Gjelsvik
 • Else Marie Tveit Rødby
 • Kari Mette Presterud

Miljøpartiet De Grønne

 1. 95% utslippskutt innen 2035
 2. Stans i nedbygging av natur
 3. Lavere skatt til personer med lav lønn
 • Une Aina Bastholm
 • Kristoffer Robin Haug
 • Signe Bakke Sølberg

Rødt

 1. Kampen mot forskjells-Norge
 2. Arbeidsliv
 3. Rettferdig miljøpolitikk
 • Marie Sneve Martinussen
 • Silje Josten Kjosbakken
 • Stein Stugu

Kristelig Folkeparti

 1. Styrke familiene
 2. Eldreomsorg
 3. Menneskeverd
 • Ida Lindtveit Røse
 • Sturla Henriksbø
 • Terje Aadne

Sosialistisk Venstreparti

 1. Samfunn for mange
 2. Folkets grønne skifte
 3. Felles innsats
 • Kirsti Bergstø
 • Haitham Noush
 • Charlott Pedersen

Har du ikke har anledning til å stemme på valgdagene i Vestby 12. og 13. september – kan du stemme på forhånd.

 Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 10. september i hvilken som helst kommune.

I Vestby kan du forhåndsstemme på Vestby rådhus.

Hvordan beregne antall mandater?

Mange lurer på hvordan man regner ut mandatfordelingen samt hvorfor en stemme i nord teller mer enn en stemme i sør. Før fylkessammenslutningene var mandatfordelingen følgende:

 • Ved stortingsvalg er landet delt inn i 19 valgdistrikt som tilsvarer fylkene, inkludert Oslo kommune som er eget fylke.

Det velges 169 representanter til Stortinget.

 • Hvor mange representanter som skal velges fra hvert valgdistrikt avhenger av fylkenes innbyggertall og areal. Hver innbygger teller ett poeng, mens hver kvadratkilo­meter teller 1,8 poeng.

 • Av de 169 representantene velges 150 som distriktsrepresentanter, mens 19, ett mandat fra hvert fylke, velges som utjevningsmandater.
  Grunnet sammenslutninger mister Oppland og Buskerud ett mandat hver. Det samme gjør Møre og Romsdal. Disse mandatene går til Akershus (+2) og Oslo (+1). Viken har de ennå ikke klart å beregne.

Ved stortingsvalg kan velgerne omnummerere rekkefølgen på kandidatene på listen ved å sette nye nummer foran kandidatnavnet, eller stryke kandidatnavn ved å sette et merke i en rute til høyre for kandidatnavnet.

Kan noen hevde valgfusk og få omgjort valget?

Ved stortingsvalg er det Stortinget selv som godkjenner valget og som påbyr omvalg dersom valget kjennes ugyldig.
Ved stortingsvalg er Stortinget selv klageinstans når det gjelder klager om stemmerett og retten til å avgi stemme. Riksvalgstyret skal avgi uttalelse til klagene. Når det gjelder klager over andre forhold, er riksvalgstyret klageinstans.

Følg med!

Frem til valget er det mange interessante og uinteressante diskusjoner i media. Følg med og noter gjerne noen gullkorn. NRK og TV2 har digitale partitester.

Noen spørsmål skal besvares med enkle ja/nei-svar.

Spør deg selv hvorfor du svarte ja eller nei.

Husk å stem riktig. Lykke til og godt valg.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.