Vestby Frivilligsentral LOGO

Vestby Frivilligsentral søker etter daglig leder i fast 100 % stilling.

STILLINGSBESKRIVELSEN

Daglig leder har ansvaret for driften av sentralen i nært samarbeid med frivillige, ansatte og styret. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt da daglig leder sammen med styret vil ha frihet til å videreutvikle og initiere nye områder for frivillig innsats til det beste for Vestbys innbyggere og for fellesskapet. Det må påregnes en del variert arbeidstid da noen av aktivitetene foregår på ettermiddag-/kveldstid og også noe i helger.

 

Viktige arbeids- og ansvarsområder:

 • Videreutvikle møteplasser basert på frivillig arbeid for en mangfoldig brukergruppe, koordinere aktivitetsvenner og andre frivillige.
 • Jobbe målrettet med rekruttering av frivillige
 • Videreutvikle et godt samarbeid med, og koordinere den lokale frivilligheten og skape en felles arena for frivillige lag, organisasjoner og foreninger.
 • Gjennomføre lokale arrangementer og aktiviteter sammen med frivilligheten.
 • Opplæring og veiledning og oppfølging av frivillige medarbeidere
 • Du vil få ansvar for utvikling og iverksetting av planer og mål og å skape et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Ha ansvar for budsjett, regnskap, rapportering og tilskuddssøknader. Utarbeide årsplan og årsmelding.

 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Fortrinnsvis høyskoleutdanning og/eller leder-erfaring
 • Løsningsorientert, iderik og kreativ. God gjennomføringskraft og -evne.
 • Interesse for å videreutvikle sentralen
 • Kjennskap til og kunnskap om organisasjonsarbeid kan være en fordel.
 • Arbeider selvstendig og fleksibelt, er en god organisator med utpregede gode samarbeidsevner.
 • Viser engasjement og evne til å samarbeide med mennesker med ulike behov.
 • Har gode IT- kunnskaper og behersker norsk godt; både muntlig og skriftlig.     

 

PERSONLIGE EGENSKAPER:

Vi ser etter en medarbeider som er engasjert, ser potensiale og kan bidra aktivt med videreutvikling av Vestby Frivilligsentral. Du må være lærevillig og engasjert i samfunnsutviklingen; spesielt i vårt lokalsamfunn.

 • Vi vil ha en leder som har evne til å se hver enkelt, forstå betydningen av at alle bidrag er like viktige!
 • Vi vil ha en raus leder, som har et stort hjerte for alle, som er tålmodig og som har tro på at en kommer i mål – og at det kan være flere veier til «Rom».
 • Og til slutt, men helt vesentlig; vi vil ha en leder som representerer, og videreutvikler en    «VI og OSS – kultur».

 

VI TILBYR:

En spennende, utfordrende og svært meningsfull jobb. Sentralen er godt etablert og forankret i nærmiljøet. Vi har et veldig bra samarbeid med kommunen. Frivillige og medarbeidere er engasjerte, og bidrar mye!

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styrets leder:
Ane Nordskar. Mobil: 924 12 722

Søknad med CV og minimum 3 referanser sendes på epost til: ane-no@online.no
Vennligst ikke send sensitive personopplysninger på epost.

 

Søknadsfrist: 8.november 2020

OM VESTBY FRIVILLIGSENTRAL:

Sentralen er en selvstyrt organisasjon med årsmøte som øverste myndighet, eget styre og daglig leder.  

Sentralen har ca 150 aktive frivillige og ca 3 årsverk.
Frivilligsentralen har registrert 16256 timer med frivillig arbeid i 2019. Sentralen har etablert og driver Godset brukthandel i Vestby sentrum. For tiden er det igangsatt et arbeid for å etablere en utlånssentral, BUA i Vestby. 

 

VESTBY FRIVILLIGSENTRAL SKAL:

 • legge til rette for møteplasser på tvers av kulturer og generasjoner
 • skape kontakt og aktiviteter mellom innbyggere og frivillige lag og foreninger i området    
 • selv initiere, mobilisere og samordne frivillige aktiviteter    
 • være et kontaktpunkt og et bindeledd for de som ønsker å yte eller motta frivillig innsats   
 • utvikles gjennom samarbeid med andre organisasjoner, kommunen, lag og foreninger og andre grupper eller andre initiativtagere i nærmiljøet
 • bidra til god folkehelse, i vid forstand, for innbyggere i alle aldre.

Frivilligsentralen sin

Les Berit Sandvig

Takker for seg

Les vår artikkel i Vestby Nytt nr. 6 2020 Frivilligsentralen i våre hjerter

Frivilligsentralen bord stoler malerier med mange fine farger

Og nå som det snart er jul… et lite tilbakeblikk fra 2015.

Artikkelen vi skrev i Julemagasinet i 2015 er å finne på side 32.

 

Link til relevante artikler:

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.