Rødlistede fugler i vårt område

Av |07. mars, 2024|Kategorier: Vestby Nytt, VN0224|Stikkord: , , , , |

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut i Norge. Alle land som er tilsluttet Verdens naturvernunion (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN) skal ha en slik liste, men innholdet vil være individuelt for hvert enkelt land.