Status og fremover i kraftmarkedet

Av |18. desember, 2023|Kategorier: Julemagasinet, Julemagasinet 2023|Stikkord: , , |

Kraftmarkedet og prisene blir ofte utskjelt media og i sosiale medier. Vi lar den diskusjonen foregå der den høre hjemme. Nå tar vi en kort overblikk for året 2023 før vi ser fremover. Som det fremgår av diagrammet om spotprisene for året 2022 ble snittprisen 193 øre/kWh. I år startet priser over 1 kr, men har sunket betydelig og så langt er snittprisen i år 71,79 øre/kWh. Noen vil gøre egne beregninger for å sjekke om de betaler riktig spotpris, og finner ut at den betalte prisen ligger over den gjennomsnittlige spotprisen. Vi må da huske på at vårt forbruk ikke er et snitt over døgnet, men såkalt forbruksveid. Med de nye målere betaler vi timesforbruk*spotpris i den aktuelle timen. Siden vi har et høyt forbuk i høyprisperioder i noen timer, så vil fakturaen være noe høyere.