ADHD – en «tilstand» med mange forklaringer?

Av |03. januar, 2024|Kategorier: Julemagasinet, Julemagasinet 2023|Stikkord: , |

Mange har et forhold til «bokstavdiagnosen» ADHD. Man skal ikke vise mye uro før man hører negative betegnelser som «Du må ha ADHD», eller «Du er hyper». Noen hevder at ingen kan ha ADHD eller er hyper, men enhver kan bli plaget av uro avhengig av situasjonen. I dag «klistres» diagnosen til barn ofte før de egentlig blir utredet, og man finner gjerne det man forventer. Foreldre finner ofte trøst i diagnosen da det fritar de for skyld, men da legges skylden et annet sted. Det er sjeldent man hører positive utsagn som «Du har mye fin energi». Men, det er uheldig at vi tror vi får en forklaring på et problem når psykiateren gir oss et navn på problemet.