ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Det er mange som er positivt overrasket at et industribygg kan være så estetisk pent. Valg av trematerialer har også miljømessige årsaker. Bygget tilhører Joh. Johannson Kaffe AS og er en del av NorgesGruppen og Asko på andre siden av veien. Vi ønsker mer informasjon og har fått møte adm.dir. Espen Gjerde.

FRA OSLO TIL VESTBY

Espen forteller at firmaet har brent kaffe siden 1866, og at familien Johannson fortsatt er en stor eier av NorgesGruppen sammen med andre aksjonærer. Joh Johannson Kaffe holder til på Filipstadkaia i Oslo, men måtte finne et nytt produksjonssted da Oslo kommune og Oslo Havn ønsker byfornying i området med en forlengelse av Aker Brygge. En lokasjon i Vestby var naturlig med flere fordeler. Det kjøres mest fulle biler til Askos lagre i Norge. Grønne kaffebønner kommer i bulk med båt til Oslo. I fremtiden ser vi for oss at vi kan losse i Moss med kort vei til Vestby.

KJØPER KAFFEBØNNER PÅ BØRS!

Innkjøp av kaffe foregår fra en internasjonal råvarebørs i New York forteller Espen videre. Ikke alle vet at kaffe er den nest største råvaren etter olje. Her handles kaffe med futures- kontrakter dvs. bestilling og oppgjør på bestillings/utskipningstidspunktet for levering 2-4 måneder fremover i tid. Det kjøpes bare kvalitetsbønner for å få den blandingen som gir den beste smaken. Finland har den det største forbruket av kaffe pro capita med Norge på en god annenplass.

MILJØFOKUS: UTVENDIG, INNVENDIG, DRIFT OG I PROSESSEN.

Det er et omfattende program for at bygget og driften skal være miljøvennlig. Vi har nok gått noen trinn lenger enn konsernkravet, forteller Espen. De bygningsmessige miljøstandarder er økt, som gir50% mindre CO2 avtrykk enn et TEK 17 bygg, og i produksjonen er ny teknologi og løsninger planlagt installert. Vi kan kort nevne kjølebrønner, lavkarbon betong, resirkulær stål, veggbaserte solcellepaneler, varmegjennvinning og biogass. Espen tror at selskapet er tidlig ute med å erstatte utvendig panel med solceller. Over en 60-års periode skal ikke bygget sette CO2 avtrykk. Espen mener at kundene vil stille større krav til hvordan produktet er produsert, miljøfokus og dokumenterte miljøtiltak er viktig i fremtiden. Vi mener dette anlegget er godt forberedt.

RÅVARE INN, FOREDLET VARE UT.

I motsetning til mange norske bedrifter som eksporterer råvarer, går man her motsatt vei og importerer råvarer for foredling i Norge. Verdiskapningen av kaffe i Vestby vil dekke ca 40% av det norske markedet. Espen er opptatt av verdiskapning og skape verdier for fremtiden.

BYGGEPROSJEKTET VIDERE.

Det er forventet åpning i 2020. I løpet av dette året vil bygget står ferdig, og dermed kan man begynne med installasjon av maskiner og utstyr. Ved ferdigstillelse vil man suksessivt overføre produksjonen fra Filipstad. Man er forberedt på en nødvendig testperiode før kvaliteten godkjennes. I tillegg til produksjonsprosessen vil bygget inneholde alle funksjoner til en komplett bedrift. De 50 ansatte vil arbeide med innkjøp, kvalitet, prosess, markedsføring, salg, økonomi og administrasjon/ledelse. Man har også tatt et samfunnsansvar med 1-2 lærlinger.

For de ansatte vil det i en periode bli store forandringer med endring av kjørevei til arbeidet. Espen tenker spesielt på ansatte med barn som skal rekke barnehage og skole. På lang sikt kan man anta at flere vil bosette seg nærmere arbeidsplassen.

Espen vil til slutt nevne at samarbeidet med kommunens ledelse og administrasjon har fungert veldig bra med rask saksbehandlingstid selv om alle krav må oppfylles. Det er hans ønske at bedriften skal være en del av nærmiljøet, og ser frem til at videregående skoler og andre kan få omvisning og se de løsninger man har valgt innenfor interessante områder.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.