ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Mann står lent mot veggg, smiler

Lokalbanksjef i SpareBank 1 Østfold Akershus, avdeling Vestby Martin Frøland

 

Det ble en pangstart

– Etter kun tre dager som lokalbanksjef i SpareBank 1 Østfold Akershus møter jeg Martin Frøland som så vidt har kommet på plass i bankens lokaler på Vestbytorget. Når man kommer inn på et tidspunkt med børsuro og korona-pandemi er det mye usikkerhet som preger hverdagen for både kundene og bankansatte. Heldigvis er det mange dyktige folk i banken, så den daglige driften går upåvirket videre. Noen utfordringer vil det alltid være, og vi strekker oss langt for å hjelpe våre kunder i en krevende tid.

Martin har tidligere jobbet i seks år i SpareBank 1 i Oslo og noen år som konsulent. Bank og finans kjenner han godt, men de operative og lokale forholdene må han gjøre seg kjent med. Det blir en bratt læringskurve, som han sikkert vil håndtere utmerket.

Kundedialogen

I vår dialog med kundene forsøker vi å forstå kundens livsfase og situasjon for å kunne gi relevante og gode råd til deres privatøkonomi. Her har vi som bank en viktig rolle i samfunnet. Han forteller videre at det er to ting de tilbyr: – Vi tilbyr muligheter, ofte i form av finansiering, for å hjelpe kundene å realisere de drømmene de har. – Videre tilbyr vi økonomisk trygghet gjennom gode råd om sparing og forsikring tilpasset hver enkelt sin situasjon og behov.

Buffere og forsikringsdekninger

Det er ikke sjelden man strekker seg langt for å anskaffe seg den boligen man har lyst på eller finansiere andre mål, og så undervurderer man viktigheten av å ha buffere og forsikringsdekninger som sikrer deg og dine ved alvorlige hendelser i livet. Å forsikre liv og helse er f.eks. ikke like åpenbart for alle som det å forsikre et hus eller en bil. Det er nokså paradoksalt at mange forsikrer tingene sine, men ikke inntekten, presiserer banksjefen.
Mange har gode ordninger gjennom sine arbeidsgivere, men langt i fra alle. Mister man av en
eller annen grunn inntekt, så er det dessverre slik at selv om staten har gode velferdsordninger, er det sjeldent tilstrekkelig for å kunne opprettholde samme levestandard. Dette kan oppleves dramatisk for mange. Robust privatøkonomi er en av mine fanesaker, sier Frøland.

Konsekvensen av korona

Samfunnsaktiviteter har stoppet opp som følge av korona-pandemien og vi må alle følge retningslinjer fra myndighetene og ta del i denne dugnaden. Den ferske banksjefen brukte mye av den første uken i ny jobb på beredskapsplaner og Korona-tiltak. Dagen etter intervjuet stengte banken sine lokaler for kunder uten forhåndsavtalte møter og ansatte jobber primært fra hjemmekontor for å begrense smitterisiko. Vi har heldigvis gode løsninger for alternative måter å møte kunder på. Med «å møte kunder» over video og på telefon vil man kunne ivareta behovene best mulig. Vi har videre elektroniske løsninger for signering av avtaler, så alt kan ivaretas på en forsvarlig måte, men dette vil kreve at vi i møtes og samarbeider på andre måter, både oss og kundene våre.
I motsetning til finanskrisen i 2008 – 2009 hvor bankene og finansmarkedene utgjorde mye av årsaken til krisen vil bankene nå være en del av løsningen. De fleste bankene har siden den gangen bygget opp en robusthet for å takle nettopp slike situasjoner som vi står ovenfor nå. Vi skal strekke oss langt for å hjelpe våre kunder og er godt rustet for det, beroliger Frøland.

Krav til egenkapital for privatkunder og banker

Hva betyr det at bankene har et egenkapital krav som myndighetene har satt? For boligkjøpere betyr det at du må ha minimum 15% egenkapital av boligens verdi når du skal låne penger. Dermed kan du låne inntil 85% av kjøpesummen. Dette kan selvsagt oppleves som en barriere for mange førstegangskjøpere, men kravet er likt for alle banker og det er der for å redusere risikoen i boligmarkedet.
Kapitaldekningen til bankene forklarer Frøland som at bankene på samme måte har krav til hvor mye egenkapital de må og hvor mye av utlånene de kan finansiere gjennom selv å låne penger i finansmarkedene. Dermed tar bankene, på samme måte som en boligkjøper, en del av risikoen som igjen gir bedre tilgang på kapital og bidrar til bedre stabilitet i finansmarkedene. Stabilitet og lav risiko er alle tjent med.

Hvordan påvirkes boligprisene

Når det gjelder boligprisene er det viktig å ha i tankene om det er kort- eller langsiktig investering. Er huset ditt belånt opp til pipa kan det få konsekvenser om du ikke klarer å betjene lånet, men generelt sett vil endringer i boligprisene først få en konsekvens i det øyeblikket du skal kjøpe eller selge bolig. Om du ikke har planer om å selge har det ikke så mye å si hvor mye boligen din er verdt så lenge husholdningen går rundt økonomisk. Hva som skjer i forhold til korona og varigheten av denne pandemien samt etterdønningene av dette kan selvsagt påvirke boligmarkedet og –prisene på kort sikt.
Når økonomien utfordres så kraftig som nå kan vi også forvente gode bidrag fra myndighetene og normalt lave renter i en lengre periode for å stimulere til at økonomien skal ta seg opp igjen. Det vil bidra til en normalisering av boligprisene igjen over noe tid. Om det er snakk om måneder eller flere år vet ingen, men alle kriser er forbigående og markeder finner alltid tilbake til et normalt nivå.
På lang sikt tror imidlertid Frøland på fortsatt boligprisvekst i Vestby-området. Stor tilflytting og prispress på boligmarkedet nærmere Oslo er underliggende faktorer som taler for videre prisstigning i hele Follo. Ser man enda lengre frem med hensyn på at Follobanen som kommer i 2024 vil det «bli kortere vei» for de som jobber i Oslo, som igjen fører til at det blir mer attraktivt å flytte til våre tre nabokommuner.
Det er mye psykologi i finans – og boligmarkedet. Hvis alle tror at boligprisene vil gå rett til himmels, så vil mange investere i boliger og prisene vil stige. På kort sikt vil prisene svinge en god del og på lengre sikt vil man se at svingningene ikke er så store og jevner seg ut.

Motivasjonen for å jobbe i en lokalbank

Etter noen år som konsulent hvor han jobbet med store prosjekter i offentlig sektor fristet det med en retur til banksektoren og spesielt i eget nærmiljø. Han har bodd på Sole skog i Vestby siden 2013, og er opprinnelig fra Våler. Han forteller at han har stor tro på SpareBank 1-modellen. Med lokal tilstedeværelse med fysiske kontorer og drøyt 200 ansatte så er SpareBank 1 Østfold Akershus en mellomstor bank. Den selvstendig, men er samtidig en del av SpareBank 1-alliansen, som gir stordriftsfordeler og gjør dem konkurransedyktige med de virkelig store bankene. Dette gjør det mulig å ha blant annet Norges beste nettbank og mobilbank samtidig som vi er tett på det lokale og kjenner kundene våre godt.

Sparebankstiftelsen

Med gode resultater har banken overført penger til stiftelsen og lokale gavefond. Det bevilges herfra penger til forskjellige formål i lokalsamfunnet, for å skape positivitet og bidra til utvikling lokalt. Det er derfor fint at banken har ansatte som kjenner lokalsamfunnet. Våre ansatte vet hva som betyr noe for folk og hvordan banken kan gi tilbake til lokalsamfunnet. Jeg er stolt over å ha blitt en del av dette fantastiske laget, og av den viktige funksjonen vi utgjør lokalt. Den posisjonen vi har i lokalsamfunnet her skal vi ta godt vare på, avslutter vår nye lokalbanksjef.

 

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.