ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Leder for Bygdelista, Eirin S. Bolle har tatt turen til Krokstrand, et av stoppestedene til sommerens Badebuss. Her med baderampen, stranden og moloen i bakgrunnen.

– Til sommeren kan barn og unge komme seg gratis til badeplasser i Vestby uten å sykle på farlig vei eller være avhengig av foreldre som kjører dem. Dette er leder for Bygdelista, Eirin S. Bolle sin gladmelding til kommunens innbyggere.

 

(PS! Artikkelen er skrevet før kommunestyremøtet den 10. mai 2021. Vestby Nytt var allerede gått i trykken ved dette møtet. Saken er nå behandlet og vi kan glede oss over GRATIS BUSS FOR ALLE.  red.anm.)

Ut av korona-isolasjon og til stranda med badebussen

– Dette er en gladsak i en korona­tid, sier Eirin med entu­si­asme og engasjement. – Etter et år med korona-isolasjon, blir det viktig framover at spesielt våre barn og våre ungdommer får mulighet til å komme seg ut og bli sosialisert igjen. Fordi mange unge er svært miljø­bevisste, tror jeg tilbudet om gratis badebuss vil bli godt mottatt. 

Vi har kalt dette «prosjekt Kultur- og badebuss». Minibussen vil gå fra strand til strand mellom tett­stedene Hvitsten, Hølen, Son og Vestby sentrum, forklarer Eirin. Det tidligere, opprinnelige forslaget til rådmannen, kalt «prosjekt sommerbussen» eller «shuttlebuss» langs E6 var ment å ikke tas i bruk før i 2022. Forslaget hadde tre ulike alternativer, men falt med 0 stemmer.

– Jeg er ikke så opptatt av navnet, men mer av selve bussruten, sier Eirin.

– Hovedformålet er å komme oss ut i naturen og til badestrendene i kommunen. Det at man også kan handle, oppleve Ramme Gård, ta en kaffe på Hølen kafe eller hygge seg med mat og drikke i Son, vil bare være «krydder», tilføyer hun.

– Bussen skal ikke være en forlengelse av nåværende Ruter-tilbud, men gå indre veien mellom Vestby og Son, med flere nye av/på­stigninger enn det som er nå.

Eirin S. Bolle, med baderampen og stranda i bakgrunnen.

Krokstrand

Reporteren møter Eirin S. Bolle på Krokstrand den nest siste dagen i april, med en anelse vår i lufta.

– Alle i Vestby kommune har et forhold til Krokstrand, dette vil være et av Badebussens flere viktige stoppesteder.

Stranda her har veldig mye historie bak seg, både som samlingsplass og som et knutepunkt, og det var mye mer liv og røre her i gamle dager da bryggen kunne ta i mot båter og det var butikk på stedet, forteller Eirin. Hun er på hjemmebane nå og mimrer umiddelbart tilbake til sin barndom da det var naturlig for henne å dra på badetur, enten til Kjøvangen der de hadde badesklie eller til Krokstrand der det var en kiosk, som var selve trekkplasteret.

–  I ettertid har kommunen bygd ny kiosk, et kjempebra politisk initiativ, selv om dette egentlig ikke er en kommunal oppgave, sier Eirin. Hun er igjen tilbake i fortiden da hun bodde i Hølen, noe hun fremdeles gjør.

– Vi syklet ofte til Krokstrand, men det var veldig langt og slitsomt, minnes hun. – Nå er det mye mer trafikk på veiene, som gjør det litt mer utrygt å sykle for de aller minste.

To personer går ned mot Krokstrand med kiosken på høyre side

Krokstrand er et viktig stopp for badebussen, en sak Eirin S. Bolle i Bygdelista har ivret sterkt for.

Tilgjengelighet

Prosjektet Krokstrand ble et av mange politiske fokus-punkter for Bygdelista i 2015. – Vi spurte oss; hvordan kan vi gjøre Krokstrand mer tilgjengelig og ikke minst mer spennende med «Blått flagg sertifisering», akti­viteter på land og i vann?

– Det hele begynte med et medlem i Bygdelista som var avhengig av rullestol og som en dag uttalte: «Jeg kan ikke bade på noen strender i kommunen, jeg!»

– Dette var starten på denne universelle utformingen av Krokstrand som vi ser i dag, med flott baderampe, opp­­ar­beidede nye HC parkeringer, nytt toalettanlegg og ny kiosk. At det ble så stor politisk støtte og flertall for denne oppgraderingen var supert.

Skilt der det står "Badehus for bevegelseshemmede"

Skiltet viser at Krokstrand er tilrettelagt for bevegelseshemmede, ikke bare med badehus, men også med handicap-parkering og baderampe.

Derfor er det topp å se at så mange støtter forslaget om et busstilbud til flere av våre strender.

– Et ekstra viktig poeng er at Kyststien blant annet går via Krokstrand, noe som gjør stedet til et flott knutepunkt for turer til Emmer­stad, Kjøvangen og Son.

– Jeg håper mange hopper på badebussen når den kommer, oppfordrer Eirin, som er sikker på at det blir et politisk flertall for dette forslaget.

Med Kyststien sitt oversiktskart og deres oppmerkede løyper, er det enkelt for badegjester og turgåere å finne fram i dette flotte turområdet på Krokstrand og andre løyperuter langs Oslofjorden.

Smilende dame med oransje jakke med kiosken på Krokstrand i bakgrunnen

Eirin S. Bolle, med baderampen, stranda og kiosken i bakgrunnen.

Lavterskel

– Jeg ser det som svært viktig å få lavterskel-brukerne enga­sjert.

Ikke alle har like god råd eller egen bil. Badebussen vil være en kjempefin sjanse for dem til å kunne besøke stranda eller utforske våre flotte tett­steder på veien og naturen rundt. Eirin kjemper for fysisk aktivitet og for gode naturopplevelser.

– Det at vel halvparten av Norges befolkning er blitt i dårligere form etter året med korona, er en trend som må snus, mener hun. Eirin vil motivere folk til å komme seg forbi de fysiske og psykiske utfordringene vi har hatt, og hun ønsker alle helsefremmende aktivi­teter velkommen for å bedre velferden til kommunens innbyggere.

–  Hun vil gjerne ha flere miljøsertifiserte strender, med fokus på bedre vannkvalitet, på mer tilrettelegging av uteaktivi­teter og med utplassering av nok søppelbøtter og grillstasjoner til å kunne ivareta miljøet rundt.

Eirin håper badebussen blir brukt av folk i alle aldre og at den oppnår så stor popularitet at den vil gå fra å være et prosjekt til å bli en ny type transport framover.

Badebuss-ruten

– Det skal satses på strendene i sommer. Før måtte folk ta taxi fra strender og utilgjengelige områder, og det kostet ­skjorta, i hvert fall etter kl. 21. Med badebussens vel seks avganger får du god mulighet til å komme deg hjem etter turen, festen, restaurantbesøket, badinga, strand-pikniken osv., presi­serer Eirin.

Illustrasjon av en folkevognbuss

Illustransjon: Pixabay

Bussruten starter fra Vestby Storsenter, med ekstra stopp på Vestby stasjon, går via Pepperstad skog, Ramme, Hvitsten, Emmerstad og til Kjøvangen, Son Torg og med snupunkt Sonsstranda.

Formålet med badebussen er å gi økt tilgang til badeplasser som i dag ikke er tilgjengelige med kollektivtransport.

Minibussen, med 16 seter vil begynne å kjøre i juni, gå i rute hver fredag, lørdag og søndag fra kl. 10.00 til kl. 24.00 hele sommeren fram til 1. september 2021. Selve ruten tar 1 1/2 time i Shuttle trafikk, gjennom indre rute, i ett strekk.

Dagsbilletten ble foreslått gratis for de under 18,  kr. 50 for voksne og kr. 25 for senior, med et ønske om gratis for alle- (Den ble gratis for alle red.anm.)

Folk kan gå av hvor de ønsker langs ruta, for å bade, handle, gå på kafé eller besøke Hølen, Hvitsten, Ramme eller Son og så gå på neste buss eller en buss seinere. De gjeldende korona-regler vil bli overholdt og pålagt passasjerene.

Flertall i posisjon

Eirin S. Bolle sitt fellesforslag til formannskapet fikk flertall, mot 3 stemmer (H, MDG, Frp). Bygdelista har samarbeidet med AP, SP, V og SV, og sitter nå på andre året i posisjon. –  Saken om tilgjengelighet har hatt en genuin interesse i kommunen, vi i Bygdelista har nok trykket på en knapp, faktisk helt tilbake til 2015, sier Eirin. Hun gikk inn i politikken omtrent samtidig som Bygdelista ble etablert i 2015. Det er ikke et riksparti, et av mottoene deres var at de skulle være opptatt av de små sakene som betydde mye for innbyggerne i kommunen. Fram til valget i høst har Bygdelista fungert i seks år, selv om tanken var fire år i første omgang. – Vi er et politisk uavhengig parti og beveger oss mellom AP og Høyre. Så får vi se hva inn­byggerne synes om innsatsen vår ved neste lokalvalg. Det er fint å ha en Bygdeliste som også tar tak i de lokale sakene, mener Eirin. Selv er hun en svært aktiv dame utenom kommunepolitikken, med jobb som kjedesjef i Spenst Norge, korsanger, medlem i en rekke råd og utvalg, bla. nestleder i forsvarsforeningen i Vestby kommune.

Formannskap og kommunestyre

«Bussen skal ha en rute som gir brukerne mulighet til å hoppe av/på for å oppleve områdene og tilbudene i og rundt stoppestedene på veien», står det å lese i formannskapets Saksprotokoll, datert 26.04.21.

«Det blir et tilbud primært for kommunens innbyggere, men også for besøkende og hytte­eiere som vil oppleve strand, uteliv, kultur, nærbutikker og turer i skog- og strandområder hvor man ellers må bruke bil eller Taxi.».

Sverre Gjølstad i formanns­kapet vil utarbeide en kost­nads­­­beregning av prosjekt «Kultur- og badebuss. Denne skal leveres rådmannen og saken behandles i kommune­styremøtet 10.mai.

SOMMERBUSSEN

“badebussen”

Kommunestyrets vedtak 10.05.2021: 

– Til sommeren kan innbyggere i Vestby kommune komme seg gratis til badeplasser og tettsteder i Vestby uten å sykle på farlig vei eller være avhengig av bil. «Prosjekt Kultur- og badebuss» vil gå indre veien fra strand til strand mellom tettstedene Hvitsten, Hølen, Son og Vestby sentrum. Jeg håper tilbudet vil bli brukt av både barn, unge og eldre i kommunen.

  • Sommerbussen starter opp som et prøveprosjekt med en (1) Minibuss. Bussen er gratis.
  • Ordningen gjennomføres sommeren 2021.
  • Tidsrom 1. juni til 1. september 2021.
  • Bussen skal gå 3 dager i uken (fredag, lørdag og søndag).
  • Reiseruten starter og avsluttes på Vestby Stasjon.
  • Prosjektet skal evalueres høst 2021.
 
 
Ruten blir tur/retur:
1. Vestby Stasjon

2. Vestby Storsenter
(
Ved å starte på Vestby Storsenter vil tilbudet kunne benyttes med kort gåavstand for tilreisende fra både flybuss/rutebuss og tog).

3. Hvitstenveien/Pepperstad skog

4. Ramme Gård

5. Hvitsten Torg

6. Hauerveien/kryss Erikstadveien

7. Krokstrand

8. Krysset Erikstadveien/Kålåsveien (Mørk)
(Av/påstigning -Her kan man ta Pilgrimleden Mørk/Kålås tilbake til Son. Ca. 2,6 km. Et valg om man ikke ønsker å være med bussen til/fra Hølen).

9. Hølen via Gjølstadveien
(Av/påstigning Hølen torg for å oppleve nye Smålendsbanen og turløyper mellom Hølen og Son).

10. Krysset /Erikstadveien/Kålåsveien (Mørk)
(Av/påstigning -Her kan man ta Pilgrimleden Mørk/Kålås tilbake til Son. Ca. 2,6 km. Et valg om man ikke ønsker å være med bussen til/fra Kjøvangen for tur/retur Son sentrum/Vestby).

11. Kjøvangveien ved Golfbanen
(Av/påstigning for de som ikke ønsker å reise innom Kjøvangen stranden, for tur/retur Laksa/golf/galleri osv.)

12. Kjøvangen (Stopp stranden)

13. Kjøvangveien ved Golfbanen

14. Ørajordet parkering
(Av/påstigning båt, Son sentrum, museum, galleri, restauranter, butikker etc)

15. Son Torg
(Av/påstigning for de som kommer med Båt fra Oslo eller andre som besøker Son)

16. Son Stranda – Snupunkt
(Av/påstigning. Gåavstand til Son hotell).
 
Kilde: Facebook v/ Eirin Stuhaug Bolle

 

Se kart over kyststien

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.