Mange barn, voksene og besteforeldre kom innom arrangementet ved gapahuken ved Risil grusbane og Flisløypa.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE