ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Follo Brannvesen IKS skal være i full beredskap hele jula, fra venstre: Christoffer Hobøl Korsæth, Eirik Bjelde, Cato Solberg, Mari Hovland, Hugo Karoliussen, Anders Engerbråten og Martin Eie. Foto: Solveig Grøndalen.

Fire brannmenn en brannnisse

Gutta på Korsegården er klare til utrykning (fv. Christoffer Hobøl Korsæth, Hugo Karoliussen, Eirik Bjelde og Cato Solberg). Den lille røde maskoten i midten av bildet får dessverre ikke lov til å være med ut på oppdrag. Foto: Solveig Grøndalen.

Det er natt til 1. juledag og du våkner brått
av at røykvarsleren din piper.
Du lukter røyk. Hva gjør du?

Ifølge Follo Brannvesen må du først finne ut av om, og hvor det brenner.

Ta med deg mobiltelefon og et brannslokningsapparat, dersom du har dette lett tilgjengelig i nærheten av soverommet, mens du går for å se hvor det brenner. Da er du både klar til å slokke brannen og varsle brannvesenet på 1-1-0.

Det er samtidig viktig at du varsler de andre i husstanden om at det kan være brann. De har nødvendigvis ikke hørt røykvarsleren.

 

Når du har funnet ut av hvor røyken kommer fra, må du gjøre deg noen raske vurderinger. Brenner det? Hvis ja, kan jeg slokke brannen uten å selv komme til skade?

Ikke ta unødvendige sjanser – husk at brannrøyken er svært giftig og at brannen vil vokse raskt. «En liten brann på komfyren kan utvikle seg til en fullskala «rombrann» på ca. 3 minutter», påpeker utrykningsleder Hugo Karoliussen. Tidlig evakuering og varsling til brannvesenet er derfor essensielt for å unngå tap av menneskeliv.

«Vi har en visjon om null drepte av brann i Follo i 2020. Dette kan vi oppnå, men vi er avhengig av at innbyggerne unngår unødvendig risiko for brann, og varsler oss tidlig dersom det oppstår brann. Uansett så er brannvesenet i beredskap, og klare til å rykke ut hele jula om det skulle gå noe galt», sier Hugo Karoliussen, avslutningsvis.

brannmenn ute i felt

Øvelse med brannfarlig stoff ved Gjersøen 27.10.2016. Foto: Follo Brannvesen IKS.

Brannsikkerhet for utsatte grupper

Desember er vanligvis en travel måned for brannvesenet. Nasjonalt rykket brannvesenet ut til hhv. 378 og 397 branner i desember 2018 og 2019. 30 % av brannene i desember kan knyttes til bruk av komfyr. Videre viser tallene at over 75 % av dødsbrannene er personer i såkalte risikogrupper. Eksempler på faktorer som påvirker risikoen er økende alder, nedsatt funksjonsevne, rusmiddelbruk, psykisk ubalanse eller en kombinasjon av disse. Videre påpeker brannvesenet at dersom man særlig ser nærmere på aldersgruppen over 70 år, vises en relativ klar tendens til at brannrisikoen øker med økende alder. Dette er fordi det er en rekke personrelaterte faktorer knyttet til aldring som påvirker evnen til å oppdage, håndtere og evakuere fra en brann. Mulige årsaker kan være at de ikke hører varselet, at de ikke klarer å reagere tilstrekkelig på varselet, eller at de ikke tidsnok klarer å komme seg ut etter å ha hørt røyk­varsleren. Gjennom arbeidsgruppen Trygg Hjemme har Follo Brannvesen rettet en ekstra innsats for å forebygge brann blant risikogruppene.

braqnnmenn på dykkeroppdrag

Overflateredning er også en del av Follo Brannvesen IKS sine oppgaver. Bildet er tatt under en øvelse. Foto: Follo Brannvesen IKS.

Holder (h)jula i gang

Brannkonstablene på Korse­gården brannstasjon i Ås ser for seg at det også i år blir en travel høytid. Stemningen er likevel ofte god: «På julaften blir det ribbe og julesanger, det er en årlig tradisjon», forklarer Cato Solberg. «Vi har et veldig godt samhold i laget. Ikke bare er dette viktig for å skape et godt arbeidsmiljø, men også avgjørende under utrykning når sekundene teller».

Foto: Solveig Grøndalen.

Follo Brannvesen har også stasjoner på Enebakk, Nesodden, Oppegård og Ski for å sikre god innsats ved brann i hele regionen.

Røykdykking er en innsats i tett brannrøyk, eksempelvis i bolighus, for å redde liv, miljø eller materielle verdier. Bildene er tatt under en øvelse i 2016. Foto: Follo Brannvesen IKS.

Hvordan unngå brann i eget hjem?

Kontroller at røykvarslerne dine fungerer, ha slokkeutstyr tilgjengelig og kontroller tilstanden på slokkeutstyret.

  • Vær våken og til stede når du bruker komfyren. Installer gjerne en komfyrvakt som kutter strømmen hvis du glemmer å slå av komfyren.
  • Stearinlysene er ofte årsak til alvorlige branner. Hold lysene under oppsyn, påse at lysene står stødig og ikke plasser de nær brennbart materiale.
  • Juletreet blir raskt tørt og ekstremt lettantennelig når det står innendørs. Bruk av levende lys i juletreet er ekstremt brannfarlig, og bør ikke forekomme.
  • Dersom du har elektrisk julebelysning; slå alltid av julebelysningen om natta og når du ikke er hjemme.
  • Bruk aldri lyspærer som er sterkere enn det lampen er beregnet for. Svimerker på eller rundt lampen er et alvorlig faresignal.
  • Unngå å dekke til juletrebelysningen med pynt.
  • Belysning og ledninger som skal brukes utendørs, må være spesielt egnet til dette formålet.
  • Ikke lek “hobbyelektriker” ved f.eks. å kutte slynger av belysning og koble sammen med andre ting. Dette er forbudt.
  • Blir lysestaker utsatt for rystelser eller slag, kan lysstyrken i de forskjellige pærene bli ujevn. Noen av pærene kan bli overopphetet og medføre stor fare for at f.eks. tekstiler i nærheten antennes.

Røykdykking er en innsats i tett brannrøyk, eksempelvis i bolighus, for å redde liv, miljø eller materielle verdier. Bildene er tatt under en øvelse i 2016. Foto: Follo Brannvesen IKS.

Liften som er stasjonert på brannstasjonen i Ski kan nå opptil 30 meter, og kan være avgjørende for å redde folk fra bl.a. leilighetsbygg eller slokking av store industribygg. Foto: Follo Brannvesen IKS.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.