ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Kulturkvartalet skal bli Vestbys nye storstue, et åpent og inkluderende samlingspunkt som skal inneholde bibliotek, storsal, kulturskolen, kafé og plass til organisasjoner og lag, forteller ordfører Tom Anders Ludvigsen (ap), leder i byggekomiteen. Kulturkvartalet skal skape liv i sentrum.

Ordfører Tom Anders Ludvigsen viser hvordan kulturkvartalet kan komme til å bli.

-Vi forestiller oss et kulturkvartal som skal være åpent for alle og bidra til opplevelser og aktiviteter, være en arena for møter og debatt, personlig utvikling og møter mellom mennesker. Dette skal ikke være et kulturhus for såkalt finkultur og opera. Dette skal bli et skikkelig kulturkvartal og romme mye mer, forteller ordføreren entusiastisk.
Han foretrekker å kalle huset for kulturkvartal og ikke kulturhus. I tillegg til det kulturelle vil bygningen også inkludere organisasjonene og det frivillige i Vestby og et par etasjer med kontorlokaler.
Kulturkvartalet skal bygges der det gamle Rimi-bygget med biblioteket ligger nå. Dette bygget skal rives, mens bygningene rundt skal beholdes. L2 arkitekter har utarbeidet en mulighetsstudie som viser hvordan bygningen og området kan se ut. 400 millioner kroner er holdt av til Kulturkvartalet. 170 millioner av disse skal dekker behovet for flere kontorlokaler for Vestby kommune. Salg av næringseiendommer i sentrum skal være med å dekke prislappen.

Kulturkvartalet er en viktig brikke for å skape liv og utvikling sentrum.

Ordføreren sitter i byggekomiteen sammen med 4 andre politikere og forteller oss om planen for innholdet og funksjonene til Kulturkvartalet:

Vestibylen – fellesareal

Hovedinngangen skal føre inn til fellesarealet vestibylen. Her skal det være lyst og åpent og de andre funksjonene i huset skal være tilknyttet dette området. Det skal være et amfi med sitteplasser og servicepunkt her og kafé direkte tilknyttet området. Vestibylen skal bli en uformell møteplass der du for eksempel kan sette deg ned med en avis og en kopp kaffe.

Spisested / Kafé

Kafeen skal ligge i tilknytning til Vestibylen. Kafeen skal være et møtested for en matbit før en forestilling for eksempel, brukes som treffsted for barselgrupper, et sted man kan ta seg en kaffekopp i forbindelse med bibliotekbesøket og leies ut til fest. Kaféen skal også fungere som spisested for byggets ansatte og andre arbeidsplasser i sentrum.

Bibliotek

Tom Anders kaller biblioteket for motoren i huset. Det skal være tett tilknytning til både Vestibylen og kaféen. Nå for tiden er bibliotek mye mer enn bare bok-utleie. Det er et møtested og kulturarena. Det skal være mulighet for å ha opplegg for barnehager her, foredrag, det skal være dataplasser og grupperom. Bibliotek og grupperom kan brukes til språkkafé, slektsforskning, skrivekurs, utstillinger, studierom, kodeklubb og lesesirkler. Det skal også være et mer-åpent bibliotek som har åpent til 11-12 om kvelden. Etter betjent åpningstid får man adgang med pinkode og adgangskort.
Kulturkvartalet skal være åpent og inkluderende og invitere til møter mellom mennesker, Tom Anders kommer med noen eksempler: -Tenk deg at du er på vei hjem fra ungdomsskolen eller videregående, og tar deg en tur innom Kulturkvartalet på veien. Her kan du sette deg i en godstol på biblioteket eller treffe kameratene dine i Vestibylen eller Kafeen. Og kanskje har du noen aktiviteter du skal være med på i Kulturskolen etterpå, for eksempel bandøving.
Om du for eksempel er pensjonist kan det hende du møter fru Olsen i sentrum, og dere setter dere inn i Vestibylen for å «preike» over en kaffe, eller møtes i en avtalt gruppe, eller foreningen din skal ha treff i en av grupperommene.

Storsal

Så skal vi for første gang i Vestbys historie få en storsal, forteller ordføreren. Den skal ha scene og 450-500 sitteplasser. Teleskopamfi muliggjør utvidet bruksområde og ståplasser til mer enn 650 mennesker. Storsalen kan brukes til forestillinger, konserter, swingkvelder, ungdomsdisco, julebord, filmfremvisninger og foredrag.

Fleksisal

I Vestby mangler vi et livssynsnøytralt seremonirom. Det har vært stor etterspørsel etter et slikt lokale fra privatpersoner som for eksempel vil vies eller begravelsesbyråer. Fleksisalen skal kunne brukes som et slikt lokale. I tillegg skal salen kunne brukes av organisasjoner, som øvingssal for kulturskolen, utleie, barneteater, små konserter, forelesninger og andre arrangementer.

Kulturskolen

Kulturskolen skal ha lokaler i Kulturkvartalet og det skal bli undervisningsrom for blant annet dans, musikk, teater, kunst og skriving. Det skal også være mulig for utleie og brukes av for eksempel foreninger og kor. Det skal bygges et flott dansestudio med speilvegger og dansegulv, der for eksempel også seniordansen kan møtes for dans. Seniordansen er en stor og aktiv gjeng i Vestby, her kan de virkelig få utfolde seg, forteller Tom Anders entusiastisk. Det skal bygges flere musikkøvingsrom med god akustikk og lydisolering, det planlegges et stort og et lite bandrom og eget lydstudio. For kunstfagene blir det rom for maling, keramikkrom og filmstudio.

Kontorlokaler og administrasjon

Kulturkvartalets administrasjon og noen etasjer med kontorlokaler vil det også bli i kulturkvartalet. Rådhuset er for lite og administrasjonen i kommunen trenger flere kontorlokaler.

Rådhusparken og uteområdet

Rådhusgata vil bygges om til Rådhusparken, en grønn lunge midt i sentrum. Parken vil ligge på utsiden og i tilknytning til Kulturkvartalet. Parken skal være et hyggelig og innbydende sted med plass for rekreasjon og aktivitet for alle aldre. Det skal være plass til lekearealer, et amfi og uteservering. Det arbeides også med muligheten for et vannspeil. Ordførere ser for seg 17. mai-feiringen og mye aktiviteter i denne parken.

Parkering

Vi jobber med parkeringsstrategier for hele sentrum forteller ordføreren, men dette er ikke klart enda. Parkeringsplasser i og rundt Kulturkvartalet må vi ha.

Fremdriftsplanen

Byggekomiteen satser på å jobbe seg frem til et første utkast av Kulturkvartalet i løpet av månedene desember-februar, og håper at Kulturkvartalet kan legges ut på anbud allerede i 2019 med byggestart i 2020.
Det har vært viktig for ordføreren at både kulturskolen, biblioteket og de frivillige organisasjonene skal være en del av Kulturkvartalet, og at dette skal bli et åpent hus som kan brukes av alle. Han tror innbyggerne i Vestby vil være svært fornøyde med Kulturkvartalet når det endelig står ferdig.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.