Vestby Nytt arrangerer også i år en novellekonkurranse med “julen” som tema. Skriv ned og send inn din julenovelle og bli med i trekningen av beste julenovelle 2018! 

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

OBS. Utvidet frist til 20. november.