ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Gründer og styreleder i EYDEMASKIN as, Stig Eyde inviterte til selebert besøk med den ungarske ambassadøren i Norge, Anna Maria Siko, i fra den ungarske ambassade Károly Tóth og daglig leder Tamas Marothy i fra sikteverkleverandøren. Vi møttes den 29. juni på Søndre Follo Renseanlegg (SFR) for en befaring på anlegget sammen med daglig leder Geir Simensen i fra renseanlegget.

Anna Maria Siko fulgte nøye med under omvisningen på renseanlegget. Her i fra kontrollrommet til SFR.

Slam i fra anlegget er i dag avfall, og noe som ikke blir videreforedlet. Dette kan man gjøre noe med i forhold til siktemaskinen som er utviklet. Da kan man foredle slammet til pellets og bruke det til oppvarming. For (SFR) er det med andre ord slam som i dag ikke videreforedles Det påløper kostnader ved bortkjøring samt deponering av slammet. Kort fortalt så kan man tjene penger på å produsere pellets av slammet samt spare kostnader til transport og deponering. I tillegg får man også en miljøgevinst i form av gjenvinning av slammet.

Den ungarske ambassadøren

Ambassadøren forteller om olje- og gasseventyret til Norge som startet i 1971. Da begynte oljeeventyret og vi pumpet opp olje og brant opp gassen. Så fant man ut at man kunne nyttegjøre seg av gassen, og i dag er inntektene i fra gassen like stor som fra oljeutvinningen på norsk sokkel. Kanskje vi kan få et tilsvarende ”eventyr” i forhold til slammet i fra renseanlegget, er hennes fremtidsvisjon. Hun legger humoristisk til at hvis jeg kan skite i en halv time og tjene penger på det, så hvorfor ikke?

Vinn-vinn prosjekt

Dette kan bli en vinn-vinn prosjekt med å gjøre et avfallsprodukt om til et salgbart produkt som utviklere i Ungarn kan tilpasse til Viking maskinen, i forhold til norsk produksjon og marked. Eyde Screen Manufacturing ledes av ungarske Tamas Marothy. Han kan fortelle at de startet produksjon av siktemaskinene i Ungarn i 2016 og at de i år mest sannsynlig vil runde 100 solgte maskiner.

Seriøs samarbeidspartner.

Det Ungarske firma Profikomp er Eydemaskin as offisielle samarbeidspartner, og de første 6 anlegg er allerede under etablering hvor VIKING sikteverk er et element i prosessen.

Organisk gjødsel (jordforbedring)

Biologisk avfallshåndtering er ikke bare miljømessig vennlig, det kan også utvikles til å bli verdifull organisk gjødsel. Leverandøren har 20 års erfaring med profesjonell økologisk avfallshåndtering. De har allerede installert over 60 velfungerende avfallshåndterings verk på 3 kontinenter i 10 forskjellige land. Med komplekse, avanserte metoder kan de tilpasse systemet til kundens behov.

Organisk kompost

Det er også snakk om at sikteverket kan motta organisk kompost og produsere pellets av komposten. I andre land, som Nederland betaler myndighetene for komposten. I Norge kan vi kvitte oss med den gratis, forteller Stig Eyde. Dermed kan dette også være en økonomisk og miljømessig gevinst ved gjenvinning av kompost.

Når kan det igangsettes?

Renseanlegget produserer omtrent 3650 tonn med slam på årsbasis. Det er ikke et stort volum for leverandøren, men det er ikke noe problem. Her er det bare snakk om å tilpasse anlegget. Det er viktig å være på lag med Ås og Vestby kommunene som er eierne av (SFR), for å informere best mulig om denne viktige beslutningen. Simensen antar at hvis alt går i orden i forhold til alle instanser så vil det ta ca. to år før man kan komme i gang med produksjonen av pellets.

Vi håper med dette at vi blir invitert til en hyggelig feiring hvis prosjektet blir en realitetet. Det er også andre momenter i forbindelse med (SFR) som jeg har valgt å ikke omtale. Det kan du lese mer om på side 32 og 33 i Vestby Nytt nr 6/7. Les det på: www.mediasenteret.no

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.