ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Sentrumsbroen skal bli en kollektivbro som vil være et viktig knutepunkt, møtested og oppholdsrom i utviklingen av nye Vestby. Fremkommelighet og sikkerhet for fotgjengere, syklister og kollektivreisende skal prioriteres. Broen er regulert for å hindre gjennomkjøring og for å skape god fremkommelighet for buss, sykkel og fotgjengere.

Sentrumsbroen er også midtpunktet for byutviklingen, og målet er å skape ett Vestby sentrum ved at Vestbyveien/Garderveien får en utvidet broforbindelse over togsporene. Dette skal knytte sammen sentrum nord og sentrum syd.

En frodig by-plass

Sentrumsbroen fremheves som en grønn og frodig by‐plass med flott utforming. Bevegelsesmønsteret på stedet skal ivaretas og stasjonens dynamikk skal ivaretas. Vi ønsker å etablere en solrik og grønn sentrumsplass, med møtesteder og god oversikt over tilgrensende funksjoner i område. Alle løsninger utformes etter prinsipp for universell utforming.

Byggestart

Eksisterende bro rives sommeren 2020 i togstopperioden. Det etableres en sikkerhetstunell før togtrafikken igjen starter opp. Arbeidet med ny bro igangsettes umiddelbart, og forventes ferdigstilt årsskiftet 2021/2022.

Byggeperioden

Når den nye “Kollektivbroen” står ferdig er det meningen at den skal stenges for vanlig biltrafikk. Den skal uansett stenges i byggeperioden og vi må ha en god felles plan på hvordan våre innbyggere skal ferdes trygt på våre lokale veier i mellomtiden.

Folkemøtet

På folkemøtet den 22. august fikk vi god informasjon av rådmannen Sjur Authen. Det som blant annet kom frem av møtet var at det ble konkludert med at krysset Garderveien/Osloveien måtte få rundkjøring. Nå kommer ikke IKEA som opprinnelig skulle finansiere rundkjøringen, men idéen er like god for det. Men, i og med at Osloveien er fylkesvei så er dette Statens Vegvesen sitt ansvar. Vestby kommune har ikke ansvaret i forhold til regulering av krysset. Det var uansett stor enighet i blant politikerne om at rundkjøringen bør komme.

En dobling av kjøretøy

Men Deli-jordet trenger ikke bygges ut for at det blir trafikale utfordringer slik krysset er utformet i dag. I følge tall fra Multiconsult viser de en ÅDT (gjennomsnittstall for daglige antall kjøretøypasseringer) for jernbanebrua på 8400 kjøretøy. Osloveien viser et tall på 5800 hvorav hele 12 prosent er tungtrafikk. Krysset Osloveien/Garderveien kan altså risikere å få mer enn en dobling per dag i snitt.

Nesten tredobling i rushtiden

I rushtiden viser tall fra Multiconsult at det blir verre. I morgenrushet (07-09) viser trafikktellingen at krysset Garderveien/Osloveien har rundt 950 kjøretøy, mens jernbanebrua i sentrum har 1620. Om alle disse må kjøre rundt Osloveien fra neste sommer vil det bety nesten en tredobling av antall kjøretøy i dette krysset. På ettermiddagen (15-17) blir det verre. Trafikktellingen viser 860 kjøretøy i krysset Osloveien/Garderveien og hele 2000 på jernbanebrua. Om alle disse flytter seg til krysset på sørsiden betyr det mer enn en tredobling av trafikkmengden i samme kryss.

Imøtekomme utfordringene

For å imøtekomme disse utfordringene har kommunen ved Sjur Authen planer om to ekstra felt til dette krysset. For de som skal ut fra sentrum og mot Kirkeveien/E6 vil det komme et nytt påkjøringsfelt/akselerasjonsfelt. I motsatt retning blir det et ekstra felt for de som skal inn til sentrum. Både grunneier og andre parter er i dialog med kommunen. Så får vi vente og se hva som blir det endelige resultatet.

Fartsgrensen på Osloveien

Å endre fartsgrensen i fra 80 til 60 km på Osloveien var også et tema. Resultatet blir det samme også i denne sammenheng, da Vestby kommune ikke kan bestemme denne fartsgrensen. Det er det Statens Vegvesen som avgjør – og deres argument er at hvis trafikken av en eller annen årsak ikke går som den skal på E-6, så er Osloveien avlastningsvei for kjøretøyene.

– En god porsjon tålmodighet bør nok trafikanter i Vestby og omegn ha fra og med neste sommer.
– Så får vi tro at det endelige resultatet blir bra for de fleste av oss.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.