ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Ordfører Tom Anders Ludvigsen kan legge fram gode planer for renseanlegg på Fuglevik

Ordfører Tom Anders Ludvigsen er klar til å kaste seg inn i kampen for en renere Oslofjord. Med ledende posisjoner i det interkommunale selskapet Movar ønsker han på vegne av flere kommuner et morderne renseanlegg på Fuglevik. Her vil Movar gå i bresjen for langt bedre nitrogenrensing enn det som er tilfellet i dag.

Movar representerer et inter­kommunalt samarbeid innen brann/redning, vann og renovasjon, for kommunene Våler, Råde, Moss og Vestby. Ludvigsen har flere betydelige ­roller i selskapet, og er klar for å satse med tanke på å redde Oslofjorden. Økte mengder med nitrogen blir av mange pekt på som den største synderen mot å få en renere fjord.
– Men vi klarer ikke dette alene, understreker han.

Snakkes høyt

Det snakkes nå høyt i en ­rekke kommuner og fylker langs Oslofjorden om hva som skal til for å redde stumpene av en stadig mer forurenset fjord, og ikke minst hva som skal til for å få en tidligere så fiskerik fjord tilbake i sunn og frisk tilstand. Mange forskere og marinbiologer har ropt varsko lenge, og det er lagt ned et generelt fiskeforbud en rekke steder. Torsken har vært og er fortsatt fredet for alle typer fiskeredskap fra svenskegrensen til langt ned på Sørlandet.
Men fra statlig hold har bevilgninger uteblitt.
– Så langt har staten skjøvet regningen over til kommunene, som i mange tilfeller allerede sliter med trange budsjetter. Det er ikke bra nok, og det er dette jeg som ordfører reagerer kraftig på. Jeg burde kanskje ha vært finansminister en liten periode, sier han med en latter.
Akershus fylkeskommune har nylig lovet 25 millioner kroner i støtte til enkeltpersoner, miljøorganisasjoner, bedrifter eller frivillige foreninger til miljøprosjekt som vil bety en forandring for fjorden. Halvparten av kostnadene til de ulike prosjektene gis i støtte. Pengene som gis må brukes i løpet av 2024, og målet er å oppfylle kravene i den nasjonale vannforskriften innen 2033.

Må ha hjelp

– Mange kommuner bruker nå mye energi på å finne fram til løsninger som kan bidra til at Oslofjorden blir bedre. Det er høye ambisjoner fra sentralt hold, med det hjelper ikke bare med en miljørapport fra den tidligere regjeringen. Det må følge betydelige midler med for å gjennomføre dette prosjektet. Nitrogenrensing koster hundrevis av millioner, A/S Norge har god økonomi, og det nytter ikke bare å skyve disse investeringene over på kommunene, hevder Ludvigsen ganske så bestemt.
– På Fuglevik har vi stor nok tomt til å gjennomføre en skikkelig utbygging og etablere et renseanlegg som tar i seg alle utfordringer som kreves. Inkludert nitrogenrensing. Dette er noe vi har jobbet med lenge, og vi har allerede fått godkjent økte lånerammer av kommunene. Det heter seg jo at det er forurenser som skal betale, men hvem er det som forurenser Oslofjorden, og hvem er det som bruker fjorden som rekreasjonsområde? Nedslippet til Oslofjorden er enormt, og det er ikke bare de som bor tett inntil og langs fjorden som er årsaken til dagens tilstand, påpeker han.

Tillater mer utslipp

– Og det er et paradoks at den nye miljøvernministeren har tillatt at selskapet vi kjenner som Dyno Industrier, nå Chemring Nobel AS, å femdoble sitt nitrogenutslipp til Oslofjorden. Fabrikken produserer kjemikalier til sprengstoffproduksjon, ligger som vi vet på Sætre i Hurum, midt inne i Vestfjorden som er en av de store perlene i Oslofjorden. Dette er en avgjørelse de færreste skjønner noe av og som Akershus fylkeskommune har reagert kraftig på.
– De håper å kunne stanse dette prosjektet, noe vi er helt enige i, uttaler Ludvigsen. – Det undergraver jo helt det arbeidet alle kommuner langs fjorden nå er opptatt av, nemlig å redusere utslippet og om mulig redde fjorden. Ikke øke forurensingen slik Miljøverndepartementet og direktoratet nå legger opp til.

Stadig strengere krav

– Kommunene langs fjorden får stadige strengere krav til rensing og til utskiftning av avløpsrør. Movar tar dette på alvor, og dersom vi lykkes vil det nye renseanlegget på Fuglevik stå ferdig om cirka tre år. Det vil gi store positive ringvirkninger for miljøet, men samtidig vil innbyggerne få økte avgifter. Hvor mye det øker for hver husstand er vanskelig å si, men dersom staten velger ikke å være med på dugnaden, vil det selvsagt merkes på husholdnings­budsjettet, innrømmer Ludvigsen.
– Riset bak speilet er at de kommunene som ikke følger forskrifter om forbedret rensing kan få bygge- og dele forbud både for næring og boliger. Det ønsker vi selvsagt ikke, og kan for enkelte kommuner virkelig være katastrofalt.
– Derfor er det viktig at alle parter, både kommunen, næringslivet og landbruket tar dette på alvor, og sørger for god rensing og god avfallshåndtering på alle ulike nivåer. Ved et nytt anlegg på Fuglevik er Vestby og de andre samarbeidskommunene i Movar godt skodd for framtiden, og mitt inntrykk er at innbyggerne i Vestby har full forståelse for viktigheten av denne dugnaden. Så får vi politikere finne så gode økonomiske løsninger som mulig, og satse på at staten etter hvert også skjønner at de må melde seg på.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.