ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Lille pusekatt, hvor har du vært? Sannsynligheten for at katten har vært på jakt, er stor: norske tamkatter skader og spiser flere titalls millioner byttedyr årlig.

Det viser beregninger fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), som i midten av november publiserte en rapport om hvilken risiko hold av katt innebærer for norsk biologisk mangfold.
Konklusjonen er utvetydig: risikoen for negative konsekvenser på det biologiske mangfoldet er høy.

Fugler og smågnagere

Tamkatt ble innført til Norge for godt og vel 1000 år siden, nettopp for å jakte på skadedyr som mus og rotter. I dag holdes katter i Norge først og fremst som kjæledyr.

VKM anslår at det finnes om lag 780 000 tamkattene i Norge, og at de skader og dreper mellom 21 og 68 millioner byttedyr årlig. Det vil si smågnagere, fugler, reptiler, amfibier og ulike arter av store virvelløse dyr.
-Det utgjør mellom fire og 14 millioner skadde og drepte fugler, og mellom 13 og 43 millioner pattedyr, sier Erlend Nilsen. Han har vært faglig leder av arbeidet.
Konsekvensene av kattehold er størst for sårbare fuglearter som lever i områder hvor det er mange katter. I tillegg til å skade og drepe, truer katter fugler indirekte, for eksempel ved at fugler som hekker blir urolige og hekker kortere, eller forlater redet og ungene.

-Når det gjelder vanlige pattedyr anser vi at risikoen for negative effekter stort sett er lav, sier Nilsen.

Påvirker velferd for dyr

Ifølge VKM er det svært sannsynlig at byttedyr har dårligere velferd i områder hvor det er mange katter. Det gjelder spesielt i urbane strøk, hvor det er få andre ville rovdyr som truer. Derimot er det liten fare for at ville dyr som konkurrerer med tamkatter om de samme byttedyrene lider nevneverdig nød av den grunn.
-Risikoen kan likevel være middels i områder hvor det er mange katter, for ville arter som spiser de samme byttedyrene som katter jakter på, sier Nilsen.

Det er også betydelig risiko for at tamkatt kan bidra til at sykdomsfremkallende organismer spres til viltlevende arter og til andre husdyr.

Båndtvang for katter?

Så hva kan man gjøre for både å beholde katten og begrense negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet?

Vitenskapskomiteen har vurdert aktuelle tiltak, fra tiltak som begrenser kattenes tilgang til byttedyr og tiltak som reduserer jaktsuksess og lysten på å jakte, til tiltak som reduserer antall katter.
I Norge er det vanlig at katter ferdes ute som de vil, uten tilsyn av noe slag, men:
-Bruk av utendørs innhegning eller lufting utendørs i bånd, vil trolig ha stor effekt for å begrense at tamkatt skader og dreper byttedyr, og også på spredning av sykdom, ifølge Nilsen.

Han peker på at slike tiltak ikke vil gå utover kattens egen velferd.
Andre tiltak kan være å ID-merking, kastrering, eller å sette bjelle på katten, slik at andre dyr blir varslet om at katta er i farta.

Erlend Nilsen understreker at dataene om effekt av tiltakene er mangelfulle. Det gjelder også andre data som VKM har basert rapporten på.

-Vurderingen viser tydelig at tamkatt årlig dreper et stort antall byttedyr i Norge, men det er usikkert hvilken effekt det har for populasjonene, sier Nilsen.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.