ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Vi ønsker å bli litt kjent med Elisabeth Berger og ikke minst høre om hvordan det er å jobbe som rektor i disse tider. Det må nødvendigvis stille store krav til fleksibilitet, tålmodighet og sikkert oppfinnsomhet.

Elisabeth Berger trives som rektor og er stolt av Vestby skole.

Hvor lenge har du vært rektor ved Vestby skole?
– Jeg har vært rektor på Vestby skole siden 21. mai 2012, så nå nærmer det seg 9 år.

Hva er den største utfordringen ved å drive en skole under koronatiden?
– Det har vært et veldig spennende år, og læringskurven har vært bratt. Utfordringene har vært på ulike nivåer, noen på kort sikt og noen mer langsiktige. Usikkerhet er et viktig stikkord; det har vært mye vi ikke har visst. Veiledere har blitt endret flere ganger og veksling mellom ulike nivåer og korte tidsfrister gjør arbeidet krevende. Å få bemannet godt nok er også utfordrende når alle med symptomer må bli hjemme og det pålegges ulike typer karantener, i tillegg til annet fravær. Mange behov skal ivaretas for små og store. Oppi dette prøver vi å holde fokus på den faglige og sosiale læringa til elevene våre. Det kommer tider etter covid-19, og barna våre trenger et solid grunnlag med seg videre i livet.

– Da covid-19 kom i fjor vår, var vi godt i gang med å utvikle oss og skolen i tråd med forventningene som ligger i fagfornyelsen. Da måtte vi «hive» oss rundt og skape en helt ny skolehverdag – flere ganger. Klart at det koster! Heldigvis gav noe av det vi gjorde en slags «kick-start» i forhold til arbeidet med den digitale kompetansen. Som rektor har jeg tidvis bekymret meg over den store slitasjen på personalet.

Dypt imponert – #detvikanklaresammen

– Jeg er dypt imponert over det fantastiske laget Vestby skole er! Her er så mye pågangsmot, dyktighet, klokskap, raushet, stå-på-vilje, varme og tålmodighet og ikke minst utholdenhet. Alle i skolemiljøet har gjort sitt beste, og jeg er rett og slett stolt over hvordan vi har håndtert smått og stort sammen gjennom hele koronatida.

Hva er din styrke – dine personlige egenskaper – som kommer godt med som rektor generelt?
– Skal jeg virkelig svare på det selv? Jeg tenker at jeg er og prøver å være positiv og optimistisk. Og så liker jeg at vi kan ha godt humør og litt humor i hverdagen. I jobbsammenheng får jeg ofte høre at jeg er systematisk, målretta og tydelig; og at jeg har god arbeidskapasitet. Jeg har stort sett ganske god oversikt, men på en såpass stor skole og arbeid­splass som Vestby skole er, kommer det godt med at jeg har tillit til medarbeiderne mine og kan stole på at de tar ansvar og følger opp det vi har blitt enige om. Det handler om å la andre slippe til og bruke sine ressurser til det beste for fellesskapet. Jeg tror jeg er ganske god på det. Erfaringen er også at tillit møtes med stort engasjement og innsats!

Vil du fortelle litt om din bak-grunn? Tidligere yrkespraksis, oppvekst, og utdanning?
– Jeg er født og oppvokst på Jeløya i Moss. Som ­voksen har jeg flytta til Kambo og stortrives der. Jeg har to ­voksne barn, en gutt og ei jente. Lærer­utdanningen tok jeg på Høgskolen i Østfold før jeg begynte å jobbe på Såner ungdomsskole (siden Grevlingen skole- og kultursenter) i august 1996. Jeg jobba først med grunnleggende norsk og spesialundervis­ning i et år, før jeg i 1997 ble kontakt­lærer. I 2001 søkte jeg om og ble avdelingsleder. Jeg har undervist mest i norsk og matematikk, men også hatt spesialundervisning og samfunns­fag. Som plass­tillitsvalgt og hoved­tillitsvalgt for Lærerlaget/ Utdannings­forbundet, ble jeg bedre kjent med både kommunen, systemene og meg selv. I 2011 sa både rektor Jørn S. Andersen og skolesjef Sverre Korslund ja til at jeg kunne få gå på Rektor­utdanningen på Oslo Met. Der lærte jeg utrolig mye! Jeg følte meg veldig modig da jeg i innspurten på den utdanningen søkte på min første rektorjobb – som rektor på Vestby skole. Og så fikk jeg stillingen! Å bli rektor var en stor utfordring, men for en ære! Jeg føler meg fortsatt heldig som får være rektor på en så flott skole, med så dyktige kolleger, så gode elever og så samarbeidsvillige foreldre. Jeg liker å holde meg faglig oppdatert og å utvikle meg, så ved siden av jobben har jeg også fullført en master i styring og ledelse. Det er jeg ganske stolt av. Kort oppsummert betyr det at jeg har jobba i Vestby kommune i nesten 25 år, og det er vel nokså åpenbart at jeg trives her.

Hobby og fritid

Jeg liker veldig godt å spille fotball. Før jeg fikk barn, spilte jeg på Sprint Jeløy, men etter at jeg fikk barn og begynte på lærerutdanningen, ble det rett og slett ikke tid til å prioritere fotball. Dermed ble det en solid pause på 15-16 år før jeg igjen tok på leggskinner og fotballsko. De siste åra har jeg spilt på 7-er laget på Kambo og stortrives med det. Nå gleder vi oss til å få komme i gang med treninger og etter hvert kamper igjen.
Ellers liker jeg veldig godt å være i bevegelse, enten løpe eller gå, alene eller sammen med andre. Høstens mål for løping er å gjennomføre Birken igjen. Jeg er også bitt av stolpejaktbasillen på tredje året. I fjor tok jeg 1011 stolper og i år håper jeg på en dobling.

Vi nærmer oss 17. mai. Da er vel lærere sammen med sine og ikke med skolen. Har dere noe opplegg på skolen i forkant?
– Vi har mange tradisjoner knytta til markeringen av 17.mai på Vestby skole. Alt fra at 4. trinn reiser til Eidsvoll og lærer om 1814 og tida rundt, til fellessamling på skolen, sang og trening til å gå i 17. maitoget. Når vi ikke kan gjøre det vi pleier, er det viktig å ha fokus på det vi faktisk kan gjøre og bruke kreativiteten vår for å gjøre det best mulig for elevene våre. Alle trinnene ved skolen er i gang med å forberede markeringen av 17. mai. Uavhengig om vi er på rødt eller gult nivå, vil alle kohortene våre «feire» nasjonal­dagen på ulike måter. I år som i fjor kommer vi til å dele både film og bilder med arrangementskomitéen i Vestby kommune, slik at alle innbyggerne får muligheten til å glede seg sammen med oss!

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.