-DET ER SÅ LITE SOM SKAL TIL FOR Å GJØRE NOE SOM BETYR NOE FOR ANDRE MENNESKER.

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Petter Uteligger forteller engasjerende om sine erfaringer og møter med mennesker etter 52 dager som uteligger i Oslo for et fullsatt Vestby bibliotek.