ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ENGASJEMENT: Det var stort rehabiliteringsengasjement da LHL Vestby samlet nesten 60 deltakere på møte onsdag kveld. Fra venstre: Lovisa Plötz, enhetsleder hjemmerehabilitering i Vestby kommune, Steinar Setten, leder LHL Vestby, Jan Oscar Svae, nestleder i lokallaget, og Tommy Skar, spesialrådgiver på politikk i LHL. Foto: Kerstin Skar

Riksrevisjonen har avdekket at seks av syv kommuner mangler lovpålagt kompetanse på rehabiliteringsområdet. – Hvordan er situasjonen i Vestby kommune, spurte Jan Oscar Svae, nestleder i LHL Vestby, på et møte om rehabilitering onsdag kveld.

Nesten 60 deltakere hadde funnet veien til Seniorsenteret hvor LHL Vestby hadde invitert Tommy Skar, spesialrådgiver på politikk i LHL, og Lovisa Plötz, enhetsleder hjemmerehabilitering i Vestby kommune, til å innlede.

Rehabiliteringssjekk

Skar ga tilhørerne en gjennomgang av Riksrevisjonens undersøkelse av rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene, som ble lagt fram 15. februar i år. Riksrevisjonen konkluderer med at nesten ingenting har blitt bedre siden de undersøkte rehabilitering i 2012, tiltakene som har vært iverksatt har ikke gitt resultater og hele seks av syv kommuner mangler lovpålagt kompetanse på området.

- Nå oppfordrer jeg alle LHLs lokallag om å ta en rehabiliteringssjekk på egen kommune. I en situasjon hvor vi ser at rehabiliteringstilbud bygges ned i spesialisthelsetjenesten og hvor mer av rehabiliteringen skal over på kommunene, må dere forsikre dere om at deres kommune er i stand til å ta sitt ansvar, sa Skar, som også ga tilhørerne en gjennomgang av regjeringens rehabiliteringsforslag i Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 som ble presentert 1. mars.

Vestby kommune

Enhetsleder Plötz gjennomgikk rehabiliteringstilbudene i Vestby kommune.

- Vi bruker både egne tilbud og benytter samarbeidspartnere for å gi innbyggerne et godt tilbud, fortalte hun, og trakk spesielt frem forebygging som et viktig satsingsområde for å møte fremtidens utfordringer.

Steinar Setten, som leder det aktive LHL-laget, kvitterte på Plötz innlegg:

- Kommunen gjør så godt den kan med de ressurser den har, sa Setten, som varslet at laget både er opptatt av hvordan det kommunale rehabiliteringstilbudet kan styrkes og hvordan man kan få til bedre samhandling mellom kommunen og frivilligheten.

Frivilligheten

Også Skar kom innom frivilligheten, og kunne opplyse at LHL i sitt høringssvar til helse- og samhandlingsplanen har levert inn forslag om at det utredes mer forpliktende samarbeidsformer med frivilligheten.

- Det må utarbeides statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner med mål om tiltak og aktiviteter som kan avlaste helsetjenesten og sørge for økt bruk av frivillige til å løse oppgaver.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.