Leserundersøkelse Vestby Nytt 2019

Vestby er en kommune i vekst. Innbyggertallet øker og dette medfører store forandringer, noe vi ser gjennom mange nye byggeprosjekter. Dette påvirker oss alle både i hjem og fritid. I en slik situasjon er det viktig for et lokalt magasin som Vestby Nytt å ha kunnskap om hvem våre lesere er, og hva de ønsker seg. Derfor har vi gjennomført en egen leserundersøkelse i samarbeid med PCinfo.no ved Trond Larsen. Selve undersøkelsen er gjennomført ved å stille en rekke spørsmål som publikum har svart på over ca. 2 måneder. Dette er utført ved våre egne nettsider og publisering mot Facebook i lokale grupper. Det har også vært mulig å svare ved å sende inn eller levere inn på postkasser i Vestby og Son bibliotek. De fleste svarene kom inn via nettet, men også noen valgte å levere på papir.

Hvem har svart?

Av 246 svar var det litt flere kvinner enn menn, 67,9%. Vi fikk svar i alle aldre fra 18 til 85 år, med snittalder på 52 år. Det var svært hyggelig for oss å få vite at 1 av 4 tar vare på magasinene. Det bekrefter tilbakemeldinger vi har fått tidligere.

Vi fikk flest svar fra Vestby (48,8%), Son (17,2%) og Hølen (16%) og færrest fra Hvitsten (2%). Hele 9,2% av svarene kom utenfra kommunen.

Leses Vestby Nytt?

Hvordan leses så magasinet? Av de som leser Vestby Nytt månedlig og som har svart på undersøkelsen er det 78,2 % som har lest magasinet i løpet av 2-3 dager og 90,7 % at de leser Vestby Nytt med en gang eller i løpet av 1 uke. Dette er en svært hyggelig lesing for oss som jobber med dette.

På nett

Vi har jobber hardt med å legge ut saker på nett og dermed ha flere saker på våre nettsider med blant annet større bildegallerier. Vi spurte derfor om publikum leser oss på nett, Tallene er stigende og vi ser at stadig flere finner oss på våre nettsider. Du er velkommen til å lese oss på www.mediasenteret.no når som helst.

Redaksjonell glede

Vestby Nytt er et redaksjonelt magasin! Det vil si at de redaksjonelle sakene er hjertet i det vi utgir. Sakene skrives blant annet av en rekke frittstående journalister som lønnes for hver sak. Derfor var det hyggelig at svært mange ga oss god skår. 23,8% mener våre saker er gode, 46% svært gode og 20,6% utmerket. Det er vi stolte av å kunne konstatere. Videreutvikling av det redaksjonelle produkter pågår kontinuerlig. Vi har fått mange gode tips av våre lesere.

Annonser og frivillige abonnement

Vår hovedinntektskilde er annonser og uten de er det ikke noe Vestby Nytt. I tillegg er vi takknemlige overfor de som betaler frivillig abonnement i januar og februar. Uten dere i disse månedene ville antall sider i magasinet blitt redusert.

Annonsene er “et viktig vindu” til våre lesere (alle innbyggere i Vestby) for å se hva som finnes i det lokale markedet. Hele 73,9% sier at de har god, stor eller veldig stor nytte og glede av annonsene.

Hva mener våre lesere?

Det er for våre lesere Vestby Nytt eksisterer. Derfor var det viktig for oss å stille spørsmål om hva dere mener. Vi fikk inn mange svar og meninger. For mange til at vi kan nevne alle her. Det som gledet oss var at det var mange positive og konstruktive svar. Alle svarene kan leses i vår nettsak, men vi skal nevne essensen i svarene her.

Svært mange var opptatt av lokalt stoff fra kommunen. Mange mener vi gjør dette bra, men noen ønsker selvfølgelig mer stoff fra sin egen bygd. Vi lover å gjøre så godt vi kan, og er åpen for tips og forslag. Noen ønsker mer ungdomsstoff, noen nevner helse, andre dyr og miljø. Dette er saker våre journalister allerede er opptatt av, men tips oss (i god tid!!) så kan vi bli bedre.

Når vi spør om hva folk liker minst så får vi mange tilbakemeldinger på at det er bra som det er. Noen liker selvfølgelig ikke politikk, men som noen sa, det hører med i perioder. Reklame er det selvfølgelig noen som nevner, men forstår at det er også en viktig del av magasinet.

Til slutt

Til slutt litt om økonomi og frivillige abonnenter. Vi ønsker å fortsette med Vestby Nytt i mange år til. Vi nærmer oss 30 års drift, og det er ikke dårlig bare det. Men som alt annet, det koster. Vår drift er utelukkende drevet av annonser pluss et lite bidrag fra våre støtteabonnenter. Vi spurte derfor om dere betalte vårt frivillige støtteabonnement. Det svarte 22,5% at de gjorde. Samtidig svarte også 59% at de kunne tenke seg å betale et støtteabonnement om de fikk bestemme summen selv, og det kan dere selvfølgelig. På vår nettside er det en rød pluss på venstre side. Klikk på den for informasjon om hvordan du betaler via konto eller Vipps og bruk det beløpet du ønsker, mer eller mindre. Tusen takk for all støtte.

Vi vil gjerne få takke alle de som har brukt tid på å besvare vår leserundersøkelse. Vi vil også få takke for alle fine støtteerklæringer og tilbakemeldinger dere har gitt oss.