Historie

Vestby Nytt har gjennom snart 27 år vært den lokale budbringeren i Vestby kommune. Vestby Nytt er et partipolitisk nøytralt magasin med redaksjonelt stoff av informativ, underholdende og vurderende karakter for det meste hentet fra Vestby kommune. Vestby Nytt blir av både lesere og annonsører karakterisert som det viktigste informasjonsorganet for kommunal informasjon, lokalt kulturliv, næringsliv og organisasjonsvirksomhet. Vestby kommune er en sammensatt kommune med flere naturlige sentra, Vestby, Hølen, Son, Hvitsten og Garder. Men felles for kommunens 17.188 (pr. 4 kvartal 2016) innbyggere er at de får Vestby Nytt hjem i posten hver måned. Alle vil ha og får Vestby Nytt, også de ca. 40 % som har reservert seg mot postkassereklame. Vestby Nytt distribueres til alle 6.700 husstandene og alle 600 bedriftene i Vestby kommune, samt 500 husstander på Sjøhagen. Totalt opplag er 8.000 eksemplarer. Vestby Nytt utgis av Mediasenteret AS og ansvarlig redaktør er Ronny Nermo.

VISJON

Utgi redaksjonelle kvalitetsprodukter som skaper glede, optimisme og identitetsfølelse hos leseren. Samtidig skal det være lystbetont for utgiverstaben å jobbe med dem.

KVALITET I ALLE LEDD

Vi legger vekt på kvalitet og dyktige fagpersonell i alle ledd. Svært god papirkvalitet og fint 4-fargers trykk gjør at vi klarer de mest krevende grafiske utfordringene. Bladene distribueres punktlig og har lang levetid.

Hvem er vi

Portrett Redaktør Ronny Nermo

RONNY NERMO
REDAKTØR/DAGLIG LEDER

HILDE M. WESTBY
MEDIAKONSULENT

CHRISTINE F. JOHANNESSEN
GRAFISK FORMGIVER

HEGE KROGSETH
NETTREDAKTØR/
FRILANSJOURNALIST

tel: 64 98 52 86/ 907 98 485
E-post: hegekrogseth@gmail.com

Smilende Trond Larsen

TROND LARSEN
NETTANSVARLIG

tel: 477 17 256
E-post: trond@pcinfo.no
web: www.pcinfo.no

CHRISTINE BERGE
FRILANSJOURNALIST

SOLVEIG GRØNDALEN
FRILANSJOURNALIST

tel: 990 34 442
Mail: elsolveig@hotmail.com

Portrett

ARILD FORSBERG
FRILANSJOURNALIST

tel: 905 85 415
Mail: arild.forsberg@gmail.com

ESPEN FRANCK-NIELSEN FRILANSJOURNALIST

tel: 904 16 180
Mail: esfranck@gmail.com

ROBERT HAGEN
FRILANSJOURNALIST

tel: 967 450 55
Mail: hagrobert@gmail.com

SAMARBEIDSPARTNERE

TRYKK:

DISTRIBUSJON:

CRM SYSTEM:

REGNSKAP:

WEB DESIGN:

 

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE:

VESTBY KOMMUNE

VESTBY NÆRINGSSFORUM