Historie

Vestby Nytt har gjennom 31 år vært den lokale budbringeren i Vestby kommune. Vestby Nytt er et partipolitisk nøytralt magasin med redaksjonelt stoff av informativ, underholdende og vurderende karakter for det meste hentet fra Vestby kommune. Vestby Nytt blir av både lesere og annonsører karakterisert som det viktigste informasjonsorganet for kommunal informasjon, lokalt kulturliv, næringsliv og organisasjonsvirksomhet. Vestby kommune er en sammensatt kommune med flere naturlige sentra, Vestby, Hølen, Son, Hvitsten og Garder. Men felles for kommunens 19.415 (pr. 3 kvartal 2023) innbyggere er at de får Vestby Nytt hjem i posten hver måned. Alle vil ha og får Vestby Nytt, også de 57 % som har reservert seg mot postkassereklame. Posten Norge AS distribuerer magasinene. Vestby Nytt distribueres til alle 7.800 husstandene og alle 600 bedriftene samt hytteeiere med postkasse i Vestby kommune. Opplaget er 8.600 eksemplarer. Vestby Nytt utgis av Mediasenteret AS og ansvarlig redaktør er Ronny Nermo.

VISJON

Utgi redaksjonelle kvalitetsprodukter som skaper glede, optimisme og identitetsfølelse hos leseren. Samtidig skal det være lystbetont for utgiverstaben å jobbe med dem.

KVALITET I ALLE LEDD

Vi legger vekt på kvalitet og dyktige fagpersonell i alle ledd. Svært god papirkvalitet og fint 4-fargers trykk gjør at vi klarer de mest krevende grafiske utfordringene. Bladene distribueres punktlig og har lang levetid.

Hvem er vi

Portrett Redaktør Ronny Nermo

RONNY NERMO
REDAKTØR/DAGLIG LEDER

HILDE M. WESTBY
MEDIAKONSULENT

CHRISTINE F. JOHANNESSEN
GRAFISK FORMGIVER

HEGE KROGSETH
FRILANSJOURNALIST

Smilende Trond Larsen

TROND LARSEN
NETTANSVARLIG

TILDE ENGEBRETSEN
NETTPUBLISERER

CHRISTINE BERGE
FRILANSJOURNALIST

Portrett

ARILD FORSBERG
FRILANSJOURNALIST

ESPEN FRANCK-NIELSEN FRILANSJOURNALIST

Portrett Robert Hagen

ROBERT HAGEN
FRILANSJOURNALIST

PÅL MØRK
FRILANSJOURNALIST

Samarbeidspartnere

Trykk:

Distribusjon:

Regnskap:

Crm system:

Vestby kommune:

Vestby næringsforum:

Webdesign: