ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Foto: Trond Larsen, Follo Dronefoto.

Få tettsteder har så mange broer som Hølen. Nå blir jernbane­broen som ble gjort overflødig i 1996 gjenskapt som sykkelvei. 

Vakker engelsk utsikt.

Vi skuer ut over Hølen-landskapet fra midten av den snart ferdigstilte broa. Hølenselva renner grå og stille under oss, og det er bare en lang elvebåt med et engelsk skuespillerektepar, vinkende mot oss, som mangler.

150 meter lang

Broa, som nå binder sammen sykkelveien fra Kjenn til Son stasjon, er 150 meter lang, og noe over fire meter bred. Med andre ord er det god plass til både kjappe forbikjøringer og rolig søndagsutflukter for hele familien. Dekket består av tykke bord, skrudd fast oppå 607 solide tresviller i laminert furu som arbeidslaget brukte tre dager på å montere. Svillene er solid skrudd fast i to underliggende tykke stålbjelker fra den opprinnelige broa.
Daglig leder Anders Berg i firma IKON Norge A/S, som utfører arbeidet med den nye “sykkeldukten,” smiler fornøyd.
– Vi er i rute og nå har vi fem mann som utfører arbeidet de siste par ukene. Prosjektet er litt utradisjonelt siden vi skal binde sammen det nye med det eksisterende gamle reisverket, men dette er ikke det første prosjektet vi har av dette slaget. Så selv om det er mange hensyn å ta skal komme godt i mål, forsikrer Berg.

Daglig leder Anders Berg.

Gode på stålbroer

Berg understreker av IKON Norge er spesialist på broer, og har en rekke ulike oppdrag over store deler av Norge. Et spennende prosjekt i Arendal hvor et 25 meters høyt tårn er utgangspunktet for en 40 meter lang jernbanestrekning, er bare ett av de andre prosjektene selskapet arbeider med.
– Og det er stålbroer vi er spesielt gode på, forteller Berg. – Nå skal vi skjære vekk det gamle, halvrustne rekkverk, og erstatte det med et nytt og vakkert rekkverk. Dette skal kles inn med et finmasket wirenett, og lyssettes med led-lys inne i en håndløper av stål. Lyset skal lyse innover mot mot sykkelveien, og skal ikke være til sjenanse for boligene i området. Det er et viktig poeng.
Roger Berg er kommunens prosjektleder og konkluderer med at alt er i rute. Han forteller at den nye sykkelveien koster cirka 6 millioner kroner, at firma Rambøll er med som rådgivere og at det er Vestby kommune som er byggherre.

607 solide sviller hviler plankedekket på.

Startet i mai

Arbeidet med å restaurere den gamle broa startet i begynnelsen av mai.
– I løpet av den tiden vi har jobbet her har mange nysgjerrige vært innom og kikket, og det er uten tvil stor interesse blant lokalbefolkningen at denne sykkelveien bygges. Og tilbakemeldingene vi har fått har vært bare hyggelige, forteller Berg.

Da den “gamle” broa sto ferdig i 1878 skulle den åpnes av da­værende kong Oscar 2. Innbyggerne i Hølen hadde imidlertid forlangt å få broa testet ved å først kjøre et par lokomotiver og et vognsett lastet med stein over broa, for å se om den tålte en viss vekt.

Det hevdes at kong Oscar ankom Hølen samtidig som testkjøringen skulle utføres, og at kongen like godt ble med en av vognene over, og på den måten innviet broa.
Om dette betyr at kong Harald vil være den første til å sykle over den nyåpnede broa er en helt annen sak.

Sykkeldukt over Hølen.

Påbegynt i 1876

I boka “Glimt fra Hølens historie gjennom 300 år” kan du lese om Hølen via­duktens tilblivelse. Den som nå er blitt til en lekker sykkelvei for folk flest.

I januar 1876 startet arbeidet med å sprenge fjellskjæringene ved Nordre Bruer, og mellom Kullebunn i Hølen og Bommen gård i ­Såner. Den finske ingeniøren Fridolf Schauman ble hyret inn og arbeidet skulle fullføres innen utgangen av mai. Med andre ord ganske så tett mellom salvene.
Det skulle fort vise seg at dette var en smule optimistisk, og at arbeidsstokken holdt et så labert tempo at det ikke ville være ferdig for etter 1 1/2 år.
Seksjonsingeniør Lassen, som tilhørte en del av anleggsledelsen, kunne fortelle at steinene suste mellom husene i Hølen og ved Bommen, og at sikringen var mangelfull. I august måtte ingeniør Schauman, som hadde kjøpte seg hus i Drøbak og innlosjert seg med familie og tjenerskap, innrømme at han ikke maktet å fylle kontrakten. Også økonomisk slet han. Da han ikke klarte å innfri sine forplikt­elser ble boet satt under konkursbehandling, noe som også hadde skjedd i Stockholm noen år tidligere viste det seg.

Mens sprengningsarbeidene gikk sin skjeve gang, lå ikke herr Lassen på latsiden. Han etterlyste nye tegninger på brokar og landkar, og gjorde nye avtaler med ingeniører. På grunn av brokar som var tegnet inn på skrånende terreng, ble viadukten forkortet fra 16 til 14 spenn, og i månedsskiftet august/september startet muringen av det nordre landkar.

I november 1976 bestemte anleggsledelsen seg for å gjenoppta sprengnings­arbeidet, og dette foregikk parallelt med murarbeidet. Et annet problem som dukket opp, var omstreifende landstrykere. Fire bygdeveier krysset hverandre i området, og det var mye fyll og uorden i Hølen. Nærmeste arrest lå i Drøbak, og i forbindelse med innsettelse av ny lensmann i Hølen ble det søkt om å anlegge et fengsel i kommunen. Ikke minst som følge av økt trafikk som følge av jernbaneutbyggingen.

Lensmann C.J. Hansen ble ansatt. Han kjøpte seg en stor eiendom i Store Strandgate 5, og fikk avtale om å etablere en arrest i fjøset på eiendommen. Mens arrestasjoner og lokale festligheter preget hverdagen, gikk jernbanebyg­gingen sin gang. Jernkonstruksjoner til pilarene ble bestilt fra Belgia, prefabrikkert til minste detalj og skipet til Son. Første last ble skipet med skipet “Gagla” og losset i Son 21. august 1976.

Det skulle gå halvannet år før forarbeidene ar avsluttet og i februar 1878 sendte ingeniør Lassen av gårde en omfattende ordreliste til oppsynsmann Hansen. En rekke tiltak skulle iverksettes og det ble satt inn ekstra arbeidslag for å få jernbanen ferdig. I august, da kong Oscar 2 sammen med sin dronning Sophie ferierte på Jeløya var viadukten i Hølen så godt som ferdig.

Kongen var svært nysgjerrig på byggeprosjektet og ønsket å besøke Hølen. Fra dette besøket stammer historien om kjøreturen som er beskrevet i artikkelen overfor, og som fant sted 19. august 1878.

Åpning av Smaalensbanen lørdag 26. juni – minutt for minutt

Klikk på bildet for å se tidligere artikkel i Vestby Nytt nr. 1 2012.

Se også artikkel via ISSUU

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.