ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Nå må sekkene du leverer med avfall på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon være gjennomsiktige. MOVAR IKS ber innbyggerne om hjelp til å få sortert avfallet bedre. 

– Dette gjør vi for å oppnå en bedre kildesortering. Med gjennomsiktige sekker kan vi enklere oppdage feilsortering og veilede innbyggerne bedre. Dermed kan mer avfall bli til nye materialer og råvarer, forteller arbeidsleder Paul-Roger Jansen i MOVAR IKS. 

Alt avfall kan sorteres direkte i containerne som før. Det er avfallet som havner i con­taineren for restavfall de ønsker en bedre sortering av fremover.

Må møte skjerpede krav fra EU

Innen 2025 må 55 % av alt avfall gjen­­vinnes for å tilfreds­stille nye krav fra EU. Gjennom­siktige sekker er et av flere tiltak som innføres fremover for å bidra på dette området.

Ordningen med gjennomsiktige plastsekker er allerede innført i store deler av avfallsbransjen i Norge.

Noe av det viktigste de håper å få kildesortert ut mer av, er det som er elektronisk og farlig avfall. Begge deler kan privatpersoner levere gratis til gjenvinningsstasjonene eller Miljøbilen.

Mange hverdagsprodukter er farlig avfall

Mange produserer det som defineres som farlig avfall i hverdagen, uten nødvendigvis å være klar over det. ­Eksempler er ulike beholdere som barberings­skum eller insektmidler, alle kjemikalier, lim rester, maling, spraybokser, lightere og røykvarslere. Disse produktene inneholder gasser og andre stoffer som er skadelige for mennesker, dyr og miljøet.

– Dette er avfall vi vil ha ut av restavfallet. Da kan vi behandle det på en sikker måte for miljøet og oss som jobber her, men også gjenvinne disse materialene til nye ressurser. Restavfallet blir derimot sendt til egne forbrenningsanlegg og brukt som råstoff for energiproduksjon. Her vil vi ikke ha farlig avfall, forteller Jansen.

Ber om mer elektrisk avfall

Elektronisk avfall skal også leveres for seg. Mange er flinke til å sortere ut batterier og lyspærer. Men også her kan innbyggerne bli enda flinkere.

– Det gjelder barneleker som lager lyd eller har lys, blinkesko, alle typer ledninger, lamper, fjernkontroller og alt annet som går på strøm inneholder ofte materialer vi har begrensede mengder av i verden. Derfor er det så viktig å få brukt råvarene om igjen. Levér det gratis til gjenvinningsstasjonene eller Miljøbilen, oppfordrer Jansen.

– Hva vil du si til innbyggere som allerede har hengeren eller garasjen ferdig pakket med sorte avfallssekker som skal leveres?

– Jeg oppfordrer disse inn-byggerne til å få levert avfall i fargede sekker så fort som mulig, og å få skaffet seg gjennomsiktige sekker. Vi starter innføringen av ny ordning på mandag. Våren er rett rundt hjørnet, og da har vi alltid et storinnrykk av folk som skal levere mye avfall til oss. Nettopp derfor er det så mye å hente på at innbyggerne hjelper oss med å forbedre kildesorteringen fremover, avslutter arbeidslederen ved Solgård Avfallsplass.

Du må heretter bruke
gjennomsiktige sekker,
når du leverer avfallssekker

Ordningen tro i kraft
2. mars 2020

 

Leverer du fargede sekker,
er du pålagt å sortere innholdet.
På den måten kan innbyggerne

i Mosseregionen og MOVAR IKS komme
nærmere EUs mål om at 55 % av alt avfall
skal gjenvinnes innen 2025.


Målet er å øke kildesorteringen.

Ordningen er nå innført på Solgård
Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.