ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

– Spennende å få mulighet til å arbeide i en vekstkommune! En av mine viktigste arbeidsoppgaver som kommuneoverlege, er å gi samfunnsmedisinske råd innen folkehelsearbeidet i Vestby. Dette sier Stian Lunde til Vestby Nytt. Han tiltrådte stillingen som ny kommuneoverlege 19.aug i år, i en 60% stilling.

Kommuneoverlegen

Kontorplassen til kommuneoverlege, Stian Lunde befinner seg i beskjedne lokaler på Helsestasjonen i Vestby, i underetasjen til rådhuset. Dersom publikum ønsker kontakt med kommuneoverlegen eller det ønskes uttalelse i en sak, kan de ringe sentralbordet, så vil telefonen bli satt over til kontoret hans.

– Ellers må du kontakte fastlegen din eller ringe legevakts-nummer 116 117, evnt nød nr. 113, sier Lunde. Kommuneoverlegen presiserer at han kun jobber administrativt i Vestby og verken har kliniske arbeidsoppgaver eller involverer seg politisk.

– Jeg vil bistå med indirekte hjelp overfor innbyggerne, blant annet med ulike former for rådgivning og informasjon, sier han. Lunde er medisinskfaglig ansvarlig i kommunen, noe som blant annet innebærer rådgivende funksjon overfor rådmann og kommunale enheter. I tillegg kommer ivaretagelse av lovbestemte oppgaver som i lovgivningen er tillagt kommuneoverlegen.

 

Stian Lunde

Stian Lunde kommer opprinnelig fra Porsgrunn. Han har blant annet vært fastlege i Skedsmo, har tidligere arbeidet som spesialist i radiologi, og har en mastergrad i helseadministrasjon (ledelse og helseøkonomi). Lunde har lang arbeidserfaring fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fordi han er interessert i samfunnsmedisin og ønsker å spesialisere seg, har han nå startet utdanning innen dette feltet. I tillegg arbeider han som allmennpraktiserende lege ved siden av stillingen i Vestby, og han bor i Oslo. Dermed føyer Stian seg inn i rekken av de mange pendlerne i Vestby.

– Jeg kjører elbil til jobben og motorsykkel på fritiden, forteller han. – Dessuten er jeg fotballfan, både ved at jeg spiller fotball selv og ved å se på at andre spiller. Herved er et par av kommunelegens helsetips presentert; han oppfordrer til fysisk aktivitet og i tillegg et sunt kosthold!

 

Helsetilstanden og helsetilbudet i Vestby kommune

– Vi har foreløpig akseptabel fastlegedekning, sier Stian Lunde. – Vestby er en kommune i vekst, og helsetilstanden her er bedre enn i mange nærliggende kommuner. Det er kommunestyret som bevilger penger og bestemmer hvilket helsetilbud kommunen skal ha. Jeg kan medvirke overfor kommuneplanen, sørge for at samfunnsmedisinske interesser blir ivaretatt og til enhver tid skal jeg ha oversikt over helsetilstanden til innbyggere i kommunen. Dette innebærer å ha oversikt over antall dødsfall, informere befolkningen dersom smittsomme sykdommer er i omløp og tilrettelegge for vaksine. Influensavaksinen er særlig aktuell for den årstiden vi nå går inn i, spesielt gjelder det for utsatte risikogrupper. Vestby kommune tilbyr sine ansatte gratis influensavaksine. Og de som har nær pasientkontakt, er en prioritert gruppe her, presiserer Lunde.

 

Kommuneoverlegens ansvarsområder

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig ansvarlig for fastlegeordningen i kommunen og skal ivareta turnuslegene innen fagområdet samfunnsmedisin. Han skal være bidragsyter i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, med andre kommuner og med fastlegene. I forbindelse med at Vestby kommune samarbeider med kommunene i Mosseregionen i arbeidet med den interkommunale legevakten i Moss, ved lokalmedisinsk senter, samt innen miljørettet helsevern, er dette viktige områder for kommuneoverlegen å bidra til. Miljørettet helsevern kan være å igangsette tiltak overfor miljøfaktorer som indirekte eller direkte er til skade for liv og helse, som feks støy fra trafikk, veier og byggeaktivitet. Kommunelegen kan uttale seg om byggesaker og utslipp. Stian forteller videre at det foregår en kontinuerlig kontroll av drikkevannet, med analyser foretatt av et eksternt firma. Han har også ansvar for at kvaliteten på badevannet kontrolleres.

 

Folkehelsearbeidet

På kommunenes nettside står det blant annet: «Vestby skiller seg ut på disse områdene når det gjelder helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for folkehelsen i kommunen:

Det er høyere tilflytning i Vestby sammenlignet med Akershus og landet forøvrig.

Der er en høyere andel pendlere i Vestby enn Akershus og landet forøvrig.

Det vil komme en stor økning av eldre i Vestby framover. Denne økningen er høyere enn ellers i landet.

«Kommuneoverlegen skal reflektere samfunnet, holde seg oppdatert på samfunnsdebatten og sørge for å få ting til å skje», står det å lese om de generelle oppgavene til en kommuneoverlege.

 

Stian Lunde forteller at han er involvert i beredskapsplanene for kommunen, han vil fokusere på influensavaksine, og han vil ivre for at det legges til rette for flere sykehjemsplasser i kommunen.

Vi ønsker han velkommen og lykke til med folkehelsearbeidet i Vestby kommune!

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.