ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

Fra Norske kvinners sanitetsforenings hjemmeside
https://sanitetskvinnene.no/kampanjer/vare-kampanjer    

Over 600 lokalforeninger med 43.000 medlemmer er med sine frivillige aktiviteter ryggraden i Norske Kvinners Sanitetsforening. Lokalforeningene har stor grad av selvstyre og velger eget styre og foreningsleder. Bare i vårt nærmiljø viser det seg at vi har flere lag i hver kommune! Vi forsøker her å vise frem noen av disse flittige og engasjerte kvinnene som bidrar – noen mer, andre mindre – og håper det kan være til inspirasjon til enda flere kvinner. Frivillig arbeid av kvinner til hjelp for andre kvinner. Frivilligheten er et viktig supplement til det offentlige, også i en krise. Sanitetskvinnene har samarbeid med 150 kommuner.

Jobber på flere plan

Norske Kvinners Sanitetsforening har helt siden starten i 1896 vært en kvinneorganisasjon som har jobbet og fortsatt jobber med å fremme kvinners helse og livsvilkår. De bidrar til  å gi barn en trygg og inkluderende oppvekst, skape trygge lokalsamfunn og i disse dager å synliggjøre noen av de skjulte kvinnelidelsene. De jobber gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter.

Sanitetskvinnene forvalter rundt 25 millioner kroner i året på kvinnehelseforskning, og har årlig 4-50 forskere i sin portefølje. De driver bred kunnskapsformidling har startet opp “Kvinnehelsealliansen” i samarbeid med pasient- og brukerorganisasjonser. De lanserer Kvinnehelsehus rundt i landet. Med sin tyngde har de sterk politisk påvirkningskraft.

Aktiviteter ved lokallagene

Intensjonen vår var å vise hva de ulike gruppene av sanitetskvinner gjør i lokalsamfunnet vårt. Det viser seg at det er flere grupper enn vi var klar over i vårt distrikt, så vi har valgt å lage en helhetlig oppsummering av flere av sakene. Vi håper å kunne legge ut hver enkelt gruppes aktiviteter på våre hjemmesider.

Laget i Frogn er lagt ned og medlemmene er overført til Ås. I Ås er det et lag på Nordby og ett større i Ås. I Vestby er det største i Vestby med søsterlag i Garder og Såner-Hølen. Gruppene samarbeider ved flere anledninger i tillegg til å samarbeid med andre lag i tilleggkommunene. Samarbeid med andre grupper kommer mer og mer i fokus. Flere deltar på fylkesnivå, fellessamlinger og regionsamlinger.

Noen av aktivitetene som går igjen i gruppene i kommunene er:

Bryst- og livmorhalskreft-undersøkelsene, integrering av flyktninger bl.a. ved språkkurs og kafeer, “Kløverturer”, turer som inkluderer alle, også de med lavt funksjonsnivå eller en sviktende helse, de arrangerer julemøter, juletrefester, har juleposeutdeling til vanskeligstilte, sommerturer, strikking av babysokker, informasjon om hørselshemming og hjelpemidler, omsorgsberedskap, grilling med eldre, politi og datasikkerhet, mannekengoppvisninger, vaffelsteking under pandemien til aktive ved vaksinesenter, kildesortering, informasjon om Helsehus-det nye aldershjemmet, Follo Pride, omsorgsberedskap osv., osv.

Med andre ord er sanitetskvinnene aktive i de fleste arenaer i samfunnet.

Fastelavensrisene

I februar hvert år samles sanitetskvinnene over hele landet for å selge ris. I årets kampanje ønsket de å fortelle mer om tre hormonelt betingede og utbredte lidelser som påvirker svært mange kvinner, men som fortsatt kan betegnes som skjulte lidelser: Premenstruelle dysforisk lidelse, Polycystisk ovariesyndrom og overgangsalder. #fjærforskning

Ressursvenner – Vold i nære relasjoner

Hilde Feragen, leder i Vestby Sanitetsforening, skal lede arbeidet med å trygge voldsutsatte kvinner i Follo, i form av regelmessige møter med ressursvenner. Det er skrevet en intensjonsavtale med KISIF (Krise -og Incest senteret i Follo), et interkommunalt selskap som eies av 6 Follo-kommuner. Dette blir en basisaktivitet i samarbeid med krisesenteret og sanitetsforeningene i Follo. Et stort fellesmøte for alle vil bli holdt i Vestby i slutten av mars.

Det jobbes også med planlegging av en pårørende-kafé i regi av Vestby kommune.

NKS er Norges største kvinneorganisasjon og en av Norges største humanitære organisasjoner. Den er åpen for alle uansett kjønn. NKS ble etablert etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening av Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Randi Blehr 26. februar 1896 i Kristiania, og ble ledet av Qvam fra etableringen til 1933.

Frivilligheten er et viktig supplement til det offentlige i en krise. Sanitetskvinnene har samarbeid med 150 kommuner.

Norske Kvinners Sanitetsforening forvalter rundt 25 millioner kroner i året på kvinnehelseforskning, og har årlig 40-50 forskere i sin portefølje.

Kilde:

  • Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Lokallagene i Nordby, Ås inkl. Frogn, Garder, Såner og Hølen og Vestby.

For de som vil vite mer om hvert enkelt lokallag,

presenterer vi her underlaget til saken om

Sanitetskvinnene

i Påskemagasinet 2023

.

Hender i mange farger

Såner og Hølen Sanitetsforening 

Såner og Hølen Sanitetesforening har 33 medlemmer med 3 nye så langt i år.

Såner og Hølen Sanitetsforening ble stiftet 15. mai 1945, hvis mål var å hjelpe forskjellige grupper i samfunnet etter behov. Revmatismesaken hadde den gang første prioritert. Vi fikk etter hvert spedbarnskontroll og senere brystsvults-undersøkelse og fotpleie. Vi har gjennom mange år støttet nærmiljøet og N.K.S sentralt, den senere tid nå i diverse fond. Pengene får vi inn blant annet ved salg av fastelavensris og loddsalg på møter.

Vi er en liten forening som pr. 31.12.22 har 33 medlemmer. Vi ønsker oss alltid flere medlemmer og har til nå fått 3 nye innmeldte i år.

Når det gjelder kontakt med andre sanitetsforeninger har vi meget godt samarbeid med Vestby og Garder. Vi har fellesmøter flere ganger i året. Vi har Kløvertur / Rusletur sammen med Bygdekvinnelaget og Sanitetsforeningene. Vi er med i en Omsorgsberedskapsplan for Hølen og Såner, Vestby og Garder Sanitetsforeninger under ledelse av Rune Sletner, Vestby kommune. Vi er nå med i Etablering og samarbeid om kløverkafe for pårørende. Sanitetsforeningen er med i forberedelsene, » kan være «vertskap» og ønske velkommen til temakveld, sørge for kaffe m.m. og samtale.

Faste arrangementer. Hvert år har Såner og Hølen Sanitetsforening Sommeravslutning på Ødemørk, da serverer vi rømmegrøt, kaffe og kaker og selvfølgelig loddsalg. I slutten av september har vi hvert år hyggekveld for beboerne på Son Bo og Servicesenter, noe de setter stor pris på. Da har vi med hjembakte, fylte kaker med kaffe til, og forskjellig underholdning. Vi har også utlodning der hvor loddpengene går til Tiltakskomiteen på Senteret. 29. desember har vi juletrefest på Elverhøy. Noe både barn og voksne gleder seg til. Da går vi rundt juletre, leker med barna, mat og drikke blir satt fram og loddsalg blir det også tid til. Tilslutt kommer selvfølgelig Julenissen, kveldens høydepunkt.

Vi har stort sett møte en gang i måneden  med foredragsholder,  men ikke juli og august måned.  aud.l.johansen@online.no Aud Langli Johansen

Nordby Sanitetsforening

Nordby har 85 medlemmer pr. i dag. Deres mål for 2023 er 10 nye medlemmer. Fått 2 nye allerede.

Vi har 85 medlemmer pr. i dag. Vårt mål for 2023 er 10 ny medlemmer, allerede fått 2 i år.

Vi har litt samarbeide med Ås og Vestby, men vårt mål for 2023 er å få til mer samarbeid med lokale foreninger. 

Vi arrangerer Kløvertur hver onsdag og har medlemsmøte andre torsdag i hver måned, disse er åpne for alle.

 

I 2023 har vi bl.a. på programmet: Brystundersøkelse, medlemsmøte med mannekengoppvisning, sommeravslutning, grillfest på eldresenteret, vi skal ha et møte hvor blomster står i fokus, et annet sammen med Ås Historielag og et med politiet om datasikkerhet.  enna-tireb@hotmail.com

Aud Langli Johansen

Vestby Sanitetsforening

Vestby har 62 medlemmer i dag. 2023 blir året de satser på rekruttering av yngre kvinner.

2023 blir året vi satser på rekruttering av yngre kvinner, ved nye basisaktiviteter og økt fokus på kvinnehelse

Har dere samarbeid med andre lag i nærheten?

Ja, vi har i mange år samarbeidet med Garder og Såner-Hølen Sanitetsforening. Fra 2021 har vi samarbeidet med Nordby og nå i 2023 har vi invitert til et samarbeid med Ås, Bålerud, Enebakk og Nordre Follo Sanitetsforeninger.

Har dere faste arrangementer året rundt?

Vi har medlemsmøter og temamøter. Hver måned faste Kløverturer på dagtid sammen med Vestby Bygdekvinnelag. Omsorgsberedskapsgruppen er aktiv hele året, Brystundersøkelse for de som faller utenfor mammografiprogrammet, Ressursvenn – Vold i nære relasjoner med ny modul Trygg sammen- familieliv uten vold 2023, Kvinnehelsedagen, Julelotteri, Fastelavensris til inntekt for kvinnehelse. Videre deltar vi på Fylkesnivå, fellessamlinger og regionsamlinger

Hva står i hovedsak på programmet dette året?

Fra 2021 har vi arbeidet målrettet for oppstart av en ny basisaktivitet RESSURSVENN  https://sanitetskvinnene.no/stopp-vold-mot-kvinner/bli-ressursvenn. Hilde Feragen, leder i Vestby Sanitetsforening, er initiativtaker(2021). Hun har siden gjennomført opplæring som Gruppeleder i NKS «Vold i nære relasjoner» (Norsk Kvinnelig Sanitetsforening) og skal lede arbeidet i Follo, rettet mot voldsutsatte kvinner. Det er skrevet en intensjonsavtale med KISIF (Krise -og Incest senteret i Follo) og vi kan nå endelig starte det viktige frivillig prosjektet i samarbeid med de andre sanitetsforeningene i Follo. KISIF er et interkommunalt selskap og eies av 6 Follo kommuner. Nettopp derfor er det viktig at vi inviterer bredt i Follo, for å få til denne basisaktiviteten i samarbeid med krisesenteret og de andre sanitetsforeningene i Follo. Vi starter 2023 med et fellesmøte, åpent for alle på Vestby menighetshus 22. mars. Vi håper å få med flest mulig kvinner i oppstart av prosjektet, der de som ønsker det skal være med på videre opplæring og kursing av Ressursvenner i Follo. Videre er vi med i planleggingen av en pårørende kafe i regi av Vestby kommune. Dette blir et spennende aktivitets år i tillegg til alle de andre faste aktivitetene vi har hele året !  hilde@vestbyreklame.no  Hilde M. Feragen

Garder Sanitetsforening

I Garder har de 52 medlemmer og ønsker seg flere kvinner i alle aldre.

Hvor mange kvinner er med i deres lokallag?

52 stk.

Hvordan står det til med rekrutteringen av nye medlemmer?

Vi er veldig stabile på 52 stk., noen faller fra og nye kommer til. Men vi vil gjerne ha flere medlemmer både unge og eldre. Vi trenger alle for å ta vare på kvinnehelsen.

Har dere samarbeid med andre lag i nærheten?

Vi har temamøte og omsorgsberedskap men Vestby Sanitetsforening og Hølen- og Såner Sanitetsforening.

Har dere faste arrangementer året rundt?

Hvert år lager vi i styret en aktivitetsplan, som alle medlemmene får. Vi har møte 1 gang i mnd. (første tirsdag i hver mnd og vi møtes på Gardarheim kl 19.00) Og har noen lyst å høre hva vi driver med er dem hjertelig velkommen.

Hva står hovedsak på programmet dette året?

7. mars hadde vi besøk av MIB (Moss Interkommunale Brannvesen) som hadde tema om Forebyggende tiltak om brann i hjemmet og så var MOVAR å holdt foredrag om kildesortering. Så binder vi fastelavensris og selger, til inntekt for kvinnehelse. Så skal vi ha besøk av en forfatter, basar i oktober, bakluke-loppis, for barna har vi juletrefest og vi serverer Luciagrøt i bygdas barnehage. Salg av Maiblomst. Vi har også vanlige medlemsmøter der vi snakker om løst og fast, loddsalg og noe godt å bite i, og alle kan komme med ønsker. Vi har rømmegrøt og spekemat som sommeravslutning og da kan vi ta med en venn eller ektefelle.

Vi er en aktiv sanitetsforening som jobber for at alle skal få det bedre, og hovedfokuset vårt er kvinnehelse. Vi er også i gang med å planlegge Kløverkafe for pårørende, med dem andre sanitetsforeningen i Vestby.  1 utflukt i løpet av året. Temamøter. Hvis noen synes vi har fine temaer og verdier og har lyst å melde seg inn i vår forening er dem hjertelig velkomne. ( Vi gjorde også en innsats under pandemien. Da serverte vi vaffel til dem som jobba på vaksinesenteret i Vestby) bente@movar.no  Bente Hestetun.

I Garder har de 52 medlemmer og ønsker seg flere kvinner i alle aldre.

Ås Sanitetsforening

Ås har 125 medlemmer, 24 nye bare siden i fjor.

Hvor mange kvinner er med i deres lokallag?

125 medlemmer

Hvordan står det til med rekruttering av nye medlemmer?

Vi har hatt “medlemsstrøm” inn siden fjorårets kvinnehelsedebatt, og fått  netto hele 24 medlemmer siden. Yngre kvinner identifiserer seg med mye av vårt budskap og har fått et helt nytt syn på Sanitetskvinnene.

Har dere samarbeid med andre lag i nærheten?

Andre sanitetslag? Ja, vi jobber av og til med sanitetskvinnene, Nordby. Vi arrangerer julemøte med Ås Bygdekvinnelag, deltar i juleposeutdeling til vanskeligstilte i Ås, 8-mars m.m.

Har dere faste arrangementer året rundt?

Vi har ca. 8 medlemsmøter, sommertur i juni, fastelavnsris aksjon i februar og julemesse i november. Også har vi brystsvulst- og livmorhalskreft undersøkelse årlig vår og høst. Det drives integreringsarbeid mot flyktninger, særlig UKR i form av språkkurs og språkkafe, Kløvertur er følgeturer for de som ønsker, eller har spesielle behov.

Hva står i  hovedsak på programmet dette året?

Vårprogrammet er lagt med følgende tema; Mars; Vold i nære relasjoner – det finnes hjelp å få! En presentasjon av krise- og incestsenteret i Follo, April; Helsehus er det nye aldershjemmet – presentasjon av Moer Helsehus. Vi deltar og bidrar i 8-mars arbeidet med tema Kvinnehelse er likestilling, vi er i startfasen for deltakelse/bidrag til arrangement Follo Pride i september og vi undersøker nå om Sisterhood – samtalegrupper for jenter mellom 12-20 år kan være aktuelt i Ås.

aassanitetsforening@gmail.com Kirsten Ekerholt

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.