Vi hører daglig om NAV i forbindelse med (feil-) tolkninger av EØS-regelverket og manglende oppfølging. Da lurer vi på hvordan det er å jobbe i en lokal NAV-avdeling i Vestby. Som skyteskive får vi leder av NAV Vestby Rikke Haagensen til å stille opp. Hun gir oss et positivt inntrykk av innsatsen til de ansatte og stolthet når de kan vise til resultater for å få brukere tilbake til arbeidslivet. Den samme morgenen vi var på besøk fortalte en veileder at hun hadde fått to brukere i jobb.

NAV er et partnerskap mellom stat og kommune.

Rikke er kommunalt ansatt, men har to overordnete: rådmannen i kommunen og en direktør i NAV Østre Viken. Dermed må hun ha to pc som dekker statlige og kommunale funksjoner og tjenester. Fint med to øyner og to ører i en dobbel funksjon. Hun forteller at det ikke er noen store endringer ved årsskiftet, da NAV ble omorganisert i fjor og delte Viken i to. Vestby tilhører Østre Viken med hovedkontor i Moss. På avdelingen er det til sammen 31 ansatte hvorav 13 jobber med statlige oppgaver og resten kommunale. Nytt i år er at de organiserer flyktninge­tjenester. Dette omfatter alt fra introduksjonsprogram med språkopplæring til arbeids­rettete tiltak. Nasjonalt viser det seg at 64% av flyktninger som har gjennomført introduksjonsprogrammet enten er i jobb eller under utdanning ett år etterpå. NAV får dermed muligheten til kartlegge flyktningenes totale kompetanse for å tilpasse aktuelle tiltak.

Tjenester for innbyggere i Vestby

Hver enkelt bruker får tildelt en veileder for oppfølging og kontakt. Rikke og hennes veiledere har fokus på de som står lengst unna arbeidslivet og de som trenger det mest. Hvis mulig forsøkes helt eller delvis tilbakeføring til arbeidslivet. Integrering av psykisk syke og brukere med skjellet og muskel­sykdommer er brukergrupper med flest i antall og krever stor innsats for å lykkes i en jobbsituasjon. Rikke påpeker at det er en helse­messig gevinst ved å være i en jobbsituasjon. Her har NAV samarbeide med mange fleksible arbeidsgivere. Et viktig råd fra Rikke er at ungdom under utdanning fullfører skolen eller tar aktuelle fagbrev. Det er viktig med formelle krav ved ansettelser. Ser arbeids­giver flere hull i perioder, kan det være en ulempe for en jobbsøker.

Full fart fremover…

NAV får tildelt nødvendige ressurser til rettighetsbaserte tjenester og har moderne lokaler i sentrum. En vellykket digitaliseringsprosess har ført til mer effektiv saks­behandlingstid og veiledere får dermed etter hvert mer tid den enkelte bruker. Også brukere kan logge seg på og få digital kontakt med NAV-veiledere. På spørsmål om det finnes brukere i Vestby som er omfattet av EØS-skandalen svarer Rikke at de ikke har fått henvendelser om dette. Alle slike saker er sentralisert og blir behandlet i direktoratet. NAV Vestby har avgitt en veileder til denne gruppen. Ellers forteller Rikke at det er et godt samarbeide i regionen blant NAV-personell for å utveksle og dele erfaringer med hverandre. Hun er tydelig stolt over innsatsen til sine veiledere og oppnådde resultater. Da passer vi på å bli informert om belønningssystemet ved gode resultater som utbetalte kostnader under budsjett etc. Da ble vi skuffet. Det eksisterer ingen suksesshonorarer. Alt er jo basert på rettighetsbaserte tjenester. Rikke forteller at personalets belønning er ros og stolthet ved å få flere i jobb og løse brukernes ønsker.
Til slutt lurer vi på hvordan en leder kan gå foran med positive egenskaper når jobben kan være ekstremt utfordrende i perioder. Det viser seg at hun har en livsstil som triatlon ­utøver i tillegg til familie med to barn. Vi snakker ikke her om mini-triatlon, men deltakelse i Norseman og i juni Celtman i Skottland med 3,4 km svømming i Atlanteren, 202 km sykling i fjellandskap og 42 km fjellmaraton. Til sammen 4000 høydemeter. Dette er ekstremsport. Vi er ikke misunnelige og ønsker Rikke minst mulige smerter.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.