ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Kommunen ønsker innspill fra foresatte, elever, lærere, adm. og andre interesserte. Nå har vi alle fått mulighet for direkte innspill til ordfører, rådmann og skolesjef.

Forslag innsendes i forbindelse med handlingsprogrammet og budsjett for 2024. Budsjettet behandles i formannskapet 27.11. og legges ut til offentlig høring før sluttbehandling i kommunestyremøtet i uke 50. I disse stramme budsjettider er det viktig med riktig prioritering av budsjettkostnadene. Vi kan ikke la våre barn lide av unnfallenhet fra foresatte i denne omgang. Ditt forslag kan sendes til:
post@vestby.kommune.no

Merkes: Innspill til kommunens handlingsprogram og budsjett for RO Skole
Tema mobbing og uro i klasserommet er sensitive, og flere ønsker ikke å få sitt navn kjent. Det kan medføre ulemper. Angi derfor om forslaget ønskes anonymisert.

Hva bør du ta med?

Innspill ønskes i form av en kort bakgrunn, gjerne konkret med skole, klasse etc. Forslag til aktivitet og estimerte kostnader. Også positive hendelser/løsninger kan kommenteres som erfaringsmateriale. Ingen har utviklet programmer som løser problematikken. Eksempelvis kan nevnes at Olweusprogrammet som kom i 2003 og tilbudt alle skoler gratis, benyttes av bare 4% av skolene. Siden årtusenskiftet har staten bevilget over 250 mill.kr. til forskjellige anti-mobbeprogrammer. Pengene har gått til programvareutviklere. Det er forslag om midlene heretter bør gå til skolene. Med vel 60.000 dokumenterte mobbesaker pr. år i Norge med mål om 0, så er det stor avstand mellom mål og virkelighet. Kun dokumenterte mobbesaker blir tatt med i statistikken. En klage og samtale med skolen uten påfølgende skriftlig dokumentasjon om tiltaksplikt og aktivitetsplikt, kan føre til at mobbesaken blir nedgradert og ikke tatt med i statistikken. Mange foresatte tror det er tilstrekkelig med en muntlig rapport som kan føre til mangel på oppfølging. Det bør også opplyses om tiltak har fungert, og at eleven har positive opplevelser. Skolen trenger både positive og negative tilbakemeldinger.

Tilstandsrapport

Kommunen er pålagt å utarbeide en Tilstandsrapport for grunnskolen. Rapporten ligger under: Politiske møter og sakspapirer – Møter- Kommunestyremøtet (04.09.2023). Her ligger dokumentasjon på planer og aktiviteter på detaljnivå. Data er hentet fra Analysebrettet fra Utdanningsdirektoratet. Vestby ligger 2,6 prosentpoeng under landsgjennomsnittet på 7. trinn og 1,5 prosentpoeng under på 10. trinn om mobbing. Ingen urovekkende tall, men vi vet at de er katastrofale for elever som er med i statistikken. Derfor har kommunen 0-toleranse mot mobbing. Forskning viser at det er positive sammenhenger mellom god trivsel, helse og læring. Definisjonen på mobbing er endret til å omfatte: et trygt og godt skolemiljø.

Vi håper at de som ønsker å bidra til å redusere mobbing og bråk i klassene utnytter denne muligheten. Godt å få litt bedre samvittighet etterpå.

Ilustration: Pixabay

I 2016 ble Karina Magnus intervjuet av flere aviser etter at FAU utvalget ved Grålum barneskole ga ut et skriv til skolens foreldre, med ordlyden: DU LÆRER BARNA DINE Å MOBBE! Noen kjenner seg kanskje igjen, andre ikke. Er du alltid bevisst hvordan du snakker om andre mennesker? Ta en titt på disse punktene og tenk etter neste gang du tar deg selv i å snakke om andre.

FAU Grålum barneskole

Kjære foreldre ved Grålum barneskole
Grunnet stort fokus på mobbing i media og samfunnet den siste tiden, så velger FAU nå i den forbindelse og komme med en generell oppfordring til hva vi som foreldre kan bidra positivt med hjemme rundt vårt eget kjøkkenbord. Ved Grålum barneskole er ikke dette noe kjent problem, men vi kan alle trenge en påminnelse om at våre holdninger påvirker våre små i aller høyeste grad. Vel lest!

DU lærer barnet ditt å mobbe!
Ja du leste riktig. Vi påstår det.
For hver eneste gang du:
# Sitter rundt middagsbordet og klager over en bekjents valg/ikke valg
# Ligger henslengt foran TVn og kritiserer en deltaker eller rollefigurs oppførsel
# slapper av med mobil/nettbrett og negativt bemerker noens utseende
# sitter med avisa i hånden og latterliggjør en med andre meninger enn en selv
# irriterer deg over en annen sjåfør i trafikken
# himler med øynene over en nabo som gjør det du ikke liker
# sier noe nedlatende om de med annerledes tro/rase/syn enn deg selv
# baksnakker et annet familiemedlems økonomi, nyeste innkjøp eller valg av feriemål

- lærer du barnet ditt at det er helt ok å omtale andre negativt med ord eller kroppsspråk eller ansiktsuttrykk. Ja faktisk lærer du ikke bare at det er helt ok - du lærer det at det å være intolerant er slik det skal være. Vi er rollemodeller, og barna våre vet ikke om noe annet enn det vi viser de! Dette er en sterk oppfordring fra oss i FAU om at vi alle i et krafttak tar en grundig selvransakelse på våre egne holdninger og ser hva vi selv påvirker våre små håpefulle til.

Mobbing starter - og slutter - med oss. Og VI er selv helt nødt til å bli mer tolerante, inkluderende, fleksible og rause overfor hverandre hvis barna våre skal bli det. Så vi har en jobb å gjøre. Er du klar for en holdningsendring? Vi er. Vi er klare for å bygge hverandre opp, i stedet for å rakke hverandre ned.

Vi beklager til alle som eventuelt lar seg provosere av dette, men det er jo slik at en gang i mellom at vi alle trenger noen skikkelige vekkere. La oss håpe at denne kan påvirke i så måte.

Lag dere en god dag!

FAU utvalget
Grålum den 12.02.2016

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.