ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Fra starten het firmaet ”Informasjonssenteret”, men dette ble endret til ”Mediasenteret” fra 1999. Bladet har hele tiden – gjennom hele 25 år – blitt kalt Vestby Nytt.

Det første vestby Nytt

Det hele begynte for 25 år siden

Roy Nermo, redaktør, brukte ett år med lobbyvirksomhet i Vestby kommune. Med kommuneledelsen, ved ordfører Nils Åge Jegstad (H) og rådmann Johann Langlid, ble man tidlig enig om at Vestby kommune hadde et informasjonsbehov. Kommunen har på mange måter vært delt i to – nord og syd. I nord hadde Østlandets blad ca 30% dekning. Tilsvarende tall hadde Moss Avis i syd. Til sammen hadde disse to avisene en dekning med dobbeltdekning ca. 50%. Dermed var det et klart behov for å bli flinkere til å informere kommunens innbyggere; Vestby Nytt ble født.

Desk-top-publishing 

Tidlig på 1990-tallet var det knapt noen som hadde hørt om ”desk-top-publishing”. Enda er det vel noen der ute som spør seg hva det er. Det åpnet i hvert fall for store muligheter innen trykksakproduksjon. Nå var det ikke lenger bare de store bladforlagene som kunne drive med denne type utgivelser. Vi fant tidlig ut at vi måtte ha et produkt som skilte seg ut. Bladformatet er testet ut i Tyskland og scoret best av samtlige formater. Vi ser også at ukebladene i Norge i dag har samme format. De har redusert formatet sitt til faktisk å bli omtrent tilsvarende format som Vestby Nytt. Litt bredere i bredden og litt lavere i høyden enn en A-4 side. Spennende å være tidlig ute – og den gang forut for sin tid.

Tilbake til den første tiden på 1990-tallet. Roy og Ronny stakk hodene sammen. Roy, siviløkonom fra Handelshøyskolen, kom direkte fra stilling som annonsedirektør i Det Beste, mens Ronny var fersk diplomøkonom fra BI. I fellesskap så vi mulighetene i situasjonen der og da.  Trykksak-produksjon/desktoputvikling med bruk av datautstyr var i anmarsj. Bransjen lå i startgropa for å utnytte nye tekniske muligheter. Det var ikke lenger bare de store mediabedriftene som kunne produsere publikasjoner i større opplag.

Den første utgaven var utrolig spennende å lage med 20 sider og i et opplag på 4400 eksemplarer. Gro Nermo (døde 1. mars 2007) og jeg  måtte lære oss dette nye faget, desktop publishing. Vi hadde en trivelig lærerinne som kom hjem og lærte oss det tekniske og litt layout. Så vi lærte faget og produserte første Vestby Nytt samtidig! Fra og med nr. 2-1992 stod vi på egne bein. Kanskje den raskeste og mest effektive opplæringen vi noen gang har hatt… Vi måtte jo også skaffe oss det datateknologiske utstyret som trengtes, det vil si en datamaskin med nødvendig programvare, skriver + kopimaskin m m. En erindring sitter særlig godt fast i hukommelsen: Dagen da dette ble levert på døra, og vi stod der med hele haugen av kartonger. Vel, det var bare å pakke ut, studere litt på hvordan alt skulle settes sammen, og sannelig, vi fikk det til å virke. Alt av datautstyr var mye tyngre og mer omfangsrikt enn i dag, og arbeidsoperasjonene gikk ulidelig langsomt. Så vi måtte bare sitte der og blomstre, og vente mens maskinen møysommelig tygget seg gjennom sine oppdrag. Vi befant oss i den første overgangsfasen etter skrivemaskinen. Nå kommer alt opp på øyeblikket, og lagringskapasiteten er nærmest ubegrenset. De første årene holdt vi til i underetasjen i Randemsletta 14, inntil vi flyttet til Kleverveien 3 i 1999.

Fra sort-rødt til 8 farger

Roy skrev mesteparten av alle utgavene de 7 første årene. Jeg solgte annonser, produserte annonser, satte sider og hadde driftsansvaret. Faktisk en to manns bedrift med kjempegod support av våre respektive bedre halvdeler. Det har nok mer enn en gang blitt lange og intense dager. Men, vi har hatt en utrolig god samarbeidsånd. Klare ansvarsområder har vært viktig. Gro var med på å produsere redaksjonelle sider hjemme de siste 2-3 årene før hun fikk kreftdiagnosen. Hun skulle flytte inn på eget kontor samme dag som hun fikk beskjed om at hun hadde fått uhelbredelig hudkreft. Hun jobbet aldri her i Kleverveien 3 som vi har hatt som kontoradresse siden.

Med så mange år “på baken” har det skjedd utrolig mye. De første årene gikk det i sort og rødt tvers gjennom bladet. Men, allerede i juniutgaven i 1993 kom fargene på noen sider at magasinet. På forsiden i juniutgaven den tidens ordfører John Ødbehr foran bensinstasjonen Hydro Vestby –  i fire farger. Siden har det utviklet seg til hele 8 farger tvers gjennom hele bladet. I dag blir Vestby Nytt trykket i Merkur Grafisk AS på en 8-fargemaskin. Trykketiden er ett døgn på 8000 eksemplarer. Det er atskillig fortere enn i pionertiden da vi leverte løse utskrifter kjørt ut fra laserskriver og med løse bilder klare for rastrering/montering på utkjørte sider. Dette ble det videre film – og plater av. I dag kjøres alt direkte på plate, såkalt CTP-produksjon (computer to print production). Deretter får vi en såkalt “rippet” versjon som vi kan kontrollere på nettet for en siste kontroll. Alt er blitt utrolig mye enklere, raskere og mer pålitelig.

Vi har i løpet av disse årene også produsert Drøbak City sitt sentermagasin i perioden 2002 – 2004. Dette var en del av Vestby Nytt og Ås Nytt i disse årene. I tillegg ble det distribuert sammen med Akershus Amstidende i Drøbak. Ås Nytt eksisterte i 8 år i perioden 2002 – 2010. Ås Nytt var svært populært i Ås. Bare synd at det lokale annonsemarkedet var litt for svakt.

Den kraftige aktøren “internett” 

I dag har vi fått inn en kraftig aktør som heter “internett”. Nettet har nok gjort mye med dagsavisene som plutselig kan bli til 3 dagers avis.. Nettet er blitt raskere enn dagsavisene. Dermed har avisredaksjonene måttet justere seg etter den nye mediehverdagen. Vestby Nytt har hele tiden hatt som mål å utgi et produkt som er partipolitisk nøytralt og objektivt. Vi har brukbart med tid til å få til et topp produkt både redaksjonelt og layoutmessig. Vi har 60% redaksjonelt lesestoff og 40% annonser. Dette viser seg å være en fin fordeling i forhold til å føle at det først og fremst er et leseprodukt. Annonsene er også alltid relevante siden du kun finner annonser som nærmest er skreddersydd for Vestby Nytt. Vi produserer fortsatt ca. 80-90% av alle annonsene og har svært god kompetanse på nettopp dette.

Dere kan også lese Vestby Nytt på våre nettsider. Alt som blir skrevet og annonsert i papirutgaven kommer derfor også med i den elektroniske utgaven. Alle utgaver fra og med 2010 finner du der. Vi har valgt denne løsningen uten daglige oppdateringer. Vi har vurdert det slik at det er magasinene både i  papir- og elektronisk form som er interessant for lesere og annonsører. I år 2000 prøvde vi å satse kraftig på nettet, men det endte den gang med at vi mistet fokuset  på papirutgaven. Det kunne endt galt. Vi merket tidlig at annonsørene var mest opptatt av papirutgaven. Mange satser i dag på nettet. Vi har valgt en moderat satsning.

Vestby Nytt blir nok lest på en litt annen måte enn en vanlig dagsavis. Den blir gjerne liggende og tatt frem gjentatte ganger av alle i hele familien. Vi har også en sterk følelse av at mange der hjemme venter på at Vestby Nytt skal komme. Det har vært noe av motivasjonen til å holde på som vi har gjort. Vi føler at magasinet er sterkt ønsket!

Vi brukte Posten som distributør i de 13 første årene. Dessverre var de ikke flinke nok til å følge opp det vi ønsket. Alle husstander og bedrifter i kommunen skal ha Vestby Nytt! Også de 30-40% som har reservert seg mot postkassereklame. Vi har de 7 siste årene brukt en privat distributør ved navn Follo Distribusjon. Det har vært et svært godt samarbeide. De etterleverer også hvis et bud kan ha oversett en postkasse. Mange samler på Vestby Nytt og i enkelttilfeller har vi etterlevert eksemplarer de savner. I mange år bandt vi også inn Vestby Nytt hos “Bokbinderknut” med 5 eksemplarer hvert år.

Vestby Nytt-kruset 

Vi får ofte spørsmålet: “Hvordan klarer dere dette økonomisk?”. Når det gjelder frivillig abonnement så utgjør det ca. 3% av omsetningen. Ca.350 betaler nå kr. 200,- hver en gang i året. Det blir totalt kr. 70.000,- som kommer inn som frivillig abonnement.  

I denne jubileumsutgaven gir vi deg muligheten til å motta et eksklusivt Vestby Nytt krus hvis du betaler støtteabonnementet på kr 290,- for 2018.  Foto av kruset kommer på våre nettsider og i senere utgaver av Vestby Nytt :) Bruk bankgironummer: 1644.06.96256, og vi kommer hjem med krus på døra til deg. Du vil dessuten få topp service i form av oppfølging av abonnementet. Løp og kjøp!

Det er altså alle våre trofaste annonsører som holder mest liv i Vestby Nytt. Faktisk er det så mange som 70-80% faste annonsører! Tror ikke det er så mange bladutgivere som har tilsvarende tall. Vi har ikke faste abonnenter eller pressestøtte. Derfor er vi helt avhengig av at annonsørene bruker mediene våre. Vi takker derfor spesielt alle våre trofaste annonsører gjennom 20 år. Det hadde heller ikke vært noe Vestby Nytt uten det til enhver tid store informasjonsbehovet som er i kommunen. Vi ser med stor spenning på fremtiden her i Vestby – mulighetenes kommune.

Vi har en brukbart stor stab med frilanse-medarbeidere. Det gjør at vi får en god variasjon i det redaksjonelle. Vi har ingen mulighet til å dementere noe i neste dags avis. Dermed må det som kommer på trykk helst være korrekt. Det har til nå ikke vært noen stor utfordring.

25 års lokalhistorie 

Det er gått 20 år siden det aller første nummeret av Vestby Nytt ble lagt ut i postkassene. Dette var kommunal info i en hittil ukjent form for kommunens innbyggere. Målet har hele tiden vært å spre balansert og saklig informasjon om hva som rører seg i Vestby. Å bla gjennom de tidligere årgangene av Vestby Nytt er noe som gir en skikkelig aha-opplevelse. Da erfarer vi hvor raskt vi glemmer hva som faktisk gikk for seg – og griper oss selv i å tenke: Ja visst, ja, sånn var det det foregikk, ja –  –  – Sett under ett utgjør disse 25 årgangene et stykke nyere lokalhistorie som er ganske omfattende og favner om mange sider ved de senere års utvikling av Vestby kommune. Første nummer av Vestby Nytt kom ut med 20 sider, i et opplag på 4400 eksemplarer. Vi gjorde alt selv: Idéer til titler, innhenting av stoff, intervjuer, avtaler om annonser – og vi skrev ferdig sidene ferdig til trykking. Fra begynnelsen ble alt, papirutskrifter og bilder, levert fysisk til trykkeriet. I dag foregår dette helt ut elektronisk.

Om vi tar for oss oppslagene fra Vestby Nytts første periode, finner vi mye som får oss til å nikke gjenkjennende. Og vi blir minnet om at mangt og mye har forandret seg gjennom disse årene. Ja, det har faktisk skjedd mye mer enn vi til vanlig tenker over.