ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

– Vi driver et lite advokatfirma med lave, konkurransedyktige priser, beregnet for «vanlige folk», sier Kristin og Petter Kramås. De har hatt advokatkontor i Son fra 2004.

portrett

Advokatekteparet Kramås

Først var kontoret deres i Son en filial for Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co. Men fra 2010 har de hatt eget firma med hovedkontoradresse Son.

Kolleger i 16 år

– Som kolleger i 16 år, har vi hele tiden samarbeidet godt, forteller det sympatiske advokat­ekteparet. – Og fortsatt har vi tett kontakt med Oslo-firmaet. Det har nå navnet Advokat­firmaet Sulland. Vi sender saker til hverandre ut fra kompetanse og har fremdeles et kontor der hvor vi har ukentlige arbeidsdager.
Kristin og Petter ble kjent med hverandre da de studerte jus i Oslo. I studentorkesteret Corpsus Juris oppstod det «søt musikk» mellom dem. De har beholdt kontakten med kolleger fra studietiden, men ingen av deres tre, nesten voksne barn har valgt å studere jus. Kristin kommer fra Mo i Rana, og trådte sine barnesko i Rana tingrett hvor hennes mor arbeidet. Petter er oppvokst i Oslo, og ble tidlig engasjert i rettigheter for funksjonshemmede gjennom aktive foreldre, for en søster med behov.

Todelt virksomhet

– Kontoret vårt her i Son er ikke «Aker Brygge», presiserer de. – Vi kan sende vanskelige, litt større saker som krever store ressurser, videre til andre advokater. Våre spesialområder er todelte. Vår «lokale landhandel» innebærer at vi tar saker som angår arv og skifte, familie­rett, strafferett, arbeidsrett og husleierett. Petter Kramås har lang erfaring som forsvarer og bistands-
advokat innen strafferett. Kristin Kramås er godkjent eiendomsmegler og tar oppgjørsoppdrag for kjøpere og selgere som har funnet hverandre selv. Hun bistår i utforming av leiekontrakter for private og for næringseiendommer i lokalmiljøet.

Velferdsrett

Det andre hovedfeltet deres er velferdsrett og trygdeytelser. Dette engasjerer og synes å være «hjertebarnet» til advokatparet. Både Kristin og Petter blir ivrige og pratsomme. Og Vestby Nytt sin reporter lytter intenst for å få mest mulig korrekt informasjon ned på papiret. Saker hvor utviklingshemmede, funksjonshemmede, klienter med autisme og psykiske lidelser, eldre og demente er involverte, kan komme til dem fra alle fylker i hele landet. Det er spesielt rettigheter til omsorgstjenester og ytelser fra kommunene, herunder rett til BPA, som er deres spesialområde. De tyngre klagesakene overfor NAV har de også lang erfaring med.

Lovbrudd

– Mange kommuner begår lovbrudd over en lav sko, fastslår Petter. Folk blir «snytt» for ytelser fordi reglene ikke følges! Kommunene er gitt stor mulighet til å bestemme nivået på ytelser ut fra eget skjønn hvor trange budsjetter styrer. Fylkesmannen har fått begrensede muligheter til å overprøve dette frie skjønnet i klagesakene. Advokatene har erfart at det er stor underdekning på tjenester og ytelser den enkelte har krav på etter loven. – Vi bistår enkeltmennesker, vi er på brukersiden, og vi er opptatt av at folk får rettighetene sine oppfylt. Kristin og Petter presiserer, med et ekstra trykk, at de ikke tar saker fra kommunen mot en bruker.

Firma for vanlige folk

– Vi foretar mye «forkant­jobbing», forklarer de. Dette innebærer utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet overfor kommuner og bruker­gruppeorganisasjonene og deres medlemmer. De skriver artikler om rettighetene i ulike medlemsblad. Begge to har funksjon som Verge og har også oppdrag som Tillitsmann for arv som er beskyttet mot kreditorbeslag. – Vi gjør alt på enkleste måte, med lavest mulige priser. Det skal ikke være for dyrt å kontakte advokat. Vi avtaler alltid når oppdraget går over til å være et betalt oppdrag og er tydelige på vilkårene. Det er viktig for oss at folk ikke får ubehagelige overraskelser, det gir dårlig reklame. Vi opererer åpent og ryddig og bruker mye tid på å snakke med folk, sier de to advokatene i Son.

Kontorer i «Gundersbo» i slekta siden 1862

– Huset og eiendommen, hvor vi blant annet har kontorer, har vært i slekta mi siden 1862, forteller Petter Kramås. – Min farfar vokste opp her, og to ugifte grandtanter bodde her til 1976. Da kjøpte min far huset på skiftet, og det fungerte som et sommerhus fram til 2002. Vi kjøpte da et nabohus i gata og flyttet hele storfamilien hit. ­Petter forklarer at hans mor bygde på huset i 2008, et hus han nå har arvet sammen med sin søster. Kristin og Petter Kramås peker på et gammelt bilde som henger på veggen i gangen inn mot advokatkontoret deres. Her kan vi se de eldre husene som fantes på eiendommene på tidlig 1900-tallet, før de første ombyggingene.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.