Våre magasiner

Vi har frilansjournalister som skriver og fotograferer, grafisk formgiver som produserer våre redaksjonelle sider og egne folk på annonsesalg og annonseproduksjon. Våre magasiner er i hovedsak annonsefinansiert (97%). Resterende inntekter kommer fra frivillige abonnenter. Vi har verken pressestøtte, ordinære abonnenter eller annen form for støtte. Totalt har vi 12 produksjoner i løpet av ett år. 8 utgivelser av Vestby Nytt og 4 sesongmagasiner til henholdsvis jul, sommer, høst og påske.

 
 
 
 

VESTBY NYTT

I 30 år har Vestby Nytt blitt punktlig utgitt og magasinet går nå inn i sitt 30 driftsår i 2022. Fra den spede start i kjellerlokaler i Randemsletta 14 til dagens lokaler ved stasjonen i Vestby sentrum, Kroerveien 3b. Fra papirlevering med trykking i sort + rødt til dagens 4-farge trykk på blankt fint miljøpapir. Fra 4.200 eksemplarer i 1992 til 8.500 eksemplarer i 2022. Vi baserte formatet på undersøkelse i fra Tyskland. Siden har vi sett at ukebladene har brukt samme format i etterkant.

Magasinene leses gjerne som sengelektyre, og blir ikke gammelt i morgen på samme måte som dagsavisene. Det redaksjonelle er nøye planlagt i god tid. Dermed blir det artikler av høy kvalitativ troverdighet. Vi kan heller ikke spekulere i innholdet i og med at det er månedsmagasiner – og det som kommer på trykk må være korrekt. Vestby Nytt har 60% redaksjonelt innhold og 40% annonser. Det gjør at det oppfattes som et godt leseprodukt. Samtidig sier tidligere leserundersøkelse at 78% av leserne leser annonsene som om det er redaksjonelt lesestoff. Vi har alt av lesestoff som er viktig for alle i kommunen.

Alle vil ha – og får Vestby Nytt. Også de ca. 50 – 60% som har reservert seg mot postkassereklame. Alle våre magasiner kan leses gratis her på våre nettsider. Nettsidene er også artikkelbaserte og dermed søkbare. Ønsker du å annonsere på nettsiden og i papirutgaven, ta kontakt for et godt tilbud.

Forside Vestby Nytt

PÅSKEMAGASINET

Påskemagasinet går inn i sin 14 årgang i 2023. Det utgis i nabokommunene Vestby, Ås og Frogn. Magasinet er ferdig distribuert på torsdag før påske, slik at man eventuelt kan ta det med på tur i påskeferien. Påsken er på mange måter inngangen til våren og er viktig med hensyn på alle våraktivitetene som skal forberedes. Magasinet trykkes på hvitt fint miljøpapir. Med stort magasinformat blir det plass til mye, og normalutgaven har 64- 80 sider.

Som regionens største sesongmagasin før høytid/fritid føler vi oss forpliktet til å skape et magasin med stor variasjon til glede og inspirasjon i tre nabokommuner. Opplaget er 24.000 eksemplarer som igjen når ca. 45.000 lesere. Våre magasiner kan leses gratis her på våre nettsider fra og med 2010.

SOMMERMAGASINET

Sommermagasinet går inn sin 20 årgang i 2023. Det utgis i nabokommunene Vestby, Ås og Frogn. Magasinet er ferdig distribuert ca 10. juni 2023. I disse utgavene kan du lese om mange av de fine sommeraktivitetene disse kommunene har å by på. Magasinet trykkes på hvitt fint miljøpapir. Med stort magasinformat blir det plass til mye, og normalutgaven har 72- 80 sider.

Som regionens største temamagasin før høytid/fritid føler vi oss forpliktet til å skape et magasin med stor variasjon til glede og inspirasjon i tre nabokommuner. Opplaget er 24.000 eksemplarer som igjen når ca. 45.000 lesere. Våre magasiner kan leses gratis her på våre nettsider fra og med 2010.

HØSTMAGASINET

Høstmagasinet går inn i sin 4 årgang i 2023. Det utgis i nabokommunene Vestby, Ås og Frogn. Magasinet er ferdig distribuert før høstferien 2023. I disse utgavene kan du lese om mange av de fine høstaktivitetene disse kommunene har å by på. Magasinet trykkes på hvitt fint miljøpapir. Med stort magasinformat blir det plass til mye, og normalutgaven har 72- 80 sider.

Som regionens største temamagasin før høytid/fritid føler vi oss forpliktet til å skape et magasin med stor variasjon til glede og inspirasjon i tre nabokommuner. Opplaget er 24.000 eksemplarer som igjen når ca. 45.000 lesere. Våre magasiner kan leses gratis her på våre nettsider fra og med 2010.

JULEMAGASINET

Julemagasinet går inn i sin 14 årgang. Det utgis i nabokommunene Vestby, Ås og Frogn. Magasinet er ferdig distribuert i uke 49 2022. I og med at Julemagasinet er ferdig distribuert tidlig i desember, uke 48, så vil det bli liggende og lest over lang tid før jul. Julemagasinet inneholder masse hyggelig julelesestoff. Magasinet trykkes på hvitt fint miljøpapir. Med stort magasinformat blir det plass til mye, og normalutgaven har 72- 80 sider.

Som regionens største temamagasin før høytid/fritid føler vi oss forpliktet til å skape et magasin med stor variasjon til glede og inspirasjon i tre nabokommuner. Opplaget er 24.000 eksemplarer som igjen når ca. 45.000 lesere. Våre magasiner kan leses gratis her på våre nettsider fra og med 2010.

ANNONSER

Ønsker du å annonsere i våre sesongmagasiner kan du gjøre det her.
Fulldistribusjon i tre nabokommuner: Vestby – Ås – Frogn med hele 24.000 eksemplarer!