ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

En torsdag i måneden samles Reko-ringen Follo foran Ås videregående skole. Facebook-gruppen deres er bindeleddet for alle de oppmøtte og er vesentlig for at månedens utlevering skal kunne komme i stand.

På parkeringsplassen foran Ås­hallen og Ås videregående skole er det samlet et tyvetalls produsenter, de fleste fra nærområdet. Noen er gjesteprodusenter og kommer litt lengre fra. Dagene er blitt lysere, de fleste slipper å bruke lykt for å se hva de selger eller kjøper denne ettermiddagen. Oppmøte varierer fra gang til gang, men tiltaket blir mer og mer populært. Matprodusentene som står her i dag har kortreiste, gårdsrelaterte produkter, råvaren er sporbar, godkjent og produsert i Norge. Salgsannonsene deres er lagt ut på facebook-gruppen «REKO-ringen Follo» en uke i forveien, og administrator har godkjent alle salgsinnlegg. Det er kun forhåndsbestilte varer som leveres ut, dvs at kundene har bestilt varen på facebook, og selger har bekreftet bestillingen. Betaling skjer vanligvis på stedet, ofte via VIPPS. Denne torsdagen i mars har produsentene for første gang fått et produsent-nummer de har plassert seg etter, og arrangementet foregår rolig og ryddig.

Noen av dagens produsenter

Alle produsentene er medlem av «REKO Follo-produsenter» på Facebook. På facebook-gruppen «REKO-ringen Follo» har det blitt lagt ut informasjon i god tid før utleveringen.

Påskemagasinet sin reporterer møter først på Dag Harald Floeng fra Vestby, birøkter på 4. året.

Han driver firmaet «Vestbi AS». Målet hans er å bli «Yrkesbirøkter» og kunne leve av det. Han henter kortreist honning fra bikuber i skogene rundt i Follo og er godkjent av mattilsynet. Dag Harald har flere typer honning med naturlige «smakstilsetninger». Et nytt prosjekt seinere i år er «Moltehonning», og han er en av få som høster honning flere ganger i året. – Til sommeren vil jeg sette bikuber på taket til Vestby storsenter, forteller han.

mann strå og viser skilt med honning

Dag Harald Floeng og «Vestbi» har egen kortreist, lokalprodusert honning.

 

 

Ingrid Karlstad fra Sjødalstrand på plass for å levere egne dyrkede plommevarer til kunder i dag.

Neste produsent er Ingrid Karlstad fra Sjødalstrand gård. – Vi dyrker tre typer plommer i en lun vik ved Bunnefjorden, helt mot grensa til Ås. Med et vindu på seks uker, produserer vi alt vi selger gjennom året. Vi leverer ferske plommer i butikken, men plommesyltetøyet er vår lille hemmelighet, sier hun og kan vise til flere «kåringer».I tillegg har hun hermetiserte plommer og nybakte plomme-terter «på dagens meny».

Dame foran varebil

Ingrid Karlstad fra Sjødalstrand på plass for å levere egne dyrkede plommevarer til kunder i dag.

Siste produsent ut i denne omgang er Knut Halvor Aschjem fra den økologiske, familiedrevne Aschjem gård i Ås.

Gården skriver seg tilbake til midt på 1700-tallet og han er selv 10.generasjon driver av gården, sammen med samboeren sin. De har begge jobb ved siden av. I dag er det økologisk steinmalt hvetemel han har stående på bordet foran bilen sin. – I forhold til antall arbeidstimer, selger vi veldig bra, så vi er veldig fornøyde, sier han og legger til at familien også har gårds­butikk en lørdag i måneden.

Mann står foran bil

Knut Halvor står klar med økologisk steinmalt hvetemel fra Aschjem gård i Ås.

 

 

Administrator

Dame varebil i bakgrunnen med 8-tall

Den nye administratoren, Turid Leira følger med på aktiviteten denne torsdagen – med Chefsgaarden og kjøttvarene i bilen bak seg.

REKO-ringen Follo ble første gang opprettet i september 2018 av daværende administrator ­Bianca Wathne Gelink og facebook-gruppen åpnet 1.november samme år. Bianca har fått gode tilbakemeldinger for å ha hatt en ryddig og fin administrering av gruppen. Turid Leira som er medprodusent av Chefsgaarden, overtok admistratorjobben etter Bianca i mars i år. Sammen med noen av produsentene; Stina Mehus fra Eiketoppen, Johan fra Dyster gård, Knut Halvor fra Aschjem gård, Morten fra Lindestad gård, samt Bianca, sørger disse for at alt blir utført etter forskriftene og at facebook-siden blir oppdatert. – Dette er basert på frivillighet og selvjustis, forklarer Turid. – Forbrukerne skal vite hva de kjøper, de skal kunne spore maten/produktet helt tilbake til opprinnelsen, få vite hvor produktet kommer fra, hva det inneholder og hvem som er produsenten.

I disse virustider har adm. ved Turid lagt ut følgende informasjon: «Da det er stor usikkerhet om hvordan situasjonen vil utvikle seg fremover, velger vi å gå for en alternativ REKO utlevering. Produsentene våre vil legge ut linker til sidene sine, samt ­annen info, slik at de som ønsker det kan handle direkte fra hver enkelt produsent. Noen har produkter hele tiden, mens de med kjøtt ofte har ferskvarer i en begrenset periode. Følg med på siden, og støtt opp om de lokale produsentene.» Hun skriver videre: «Vi planlegger å ha utlevering 2. april, men må ta forbehold om vi får tillatelse til å gjennomføre.»

Hvordan fungerer REKO-ringen Follo?

«Formålet med gruppen Reko-ringen Follo er å kunne fungere som en kontaktplattform mellom forbrukere og lokale produsenter i området, uten mellomledd», står det på facebook-siden deres. Utleveringene finner sted en gang i måneden, vanligvis torsdag kl 1830-1900. Dato og tidspunkt for neste utlevering står på forsidebildet i facebook-gruppen og i annonsene. De har faste retningslinjer for forbrukere og produsenter. Alle salgsinnlegg fra produsentene må godkjennes av administrator for facebook-gruppen før de legges ut på siden. Fokuset er salg, og gruppen tillater ikke diskusjoner eller innlegg fra forbrukerne.- REKO-ringen Follo er blitt mer og mer populær, vi har gode produsenter og ­antall medlemmer øker stadig, med ca 100 nye påmeldte hver uke, forteller Turid. – Vi var ca 1000 medlemmer da vi startet i 2018. Nå er vi vel 8500 medlemmer. Målet er at vi skal komme opp i 10.000 medlemmer ved utgangen av april. Dersom vi når dette tallet, vil vi gi ut en eller to kurver som inneholder matprodukter, et eller to fra hver av produsentene. Vi vil trekke vinneren blant medlemmene i facebook-gruppen vår, avslutter hun.

Hva er en REKO-ring?

En Reko-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer i en felles facebook-gruppe. REKO betyr REttferdig KOnsum og er et handelsfenomen, grunnlagt av ­Thomas Snellman i Finland i 2013. Første Reko-ring i Norge ble etablert november 2017. Nå har de 85 Reko-ringer over hele landet, med vel 20 i Oslo/Viken. Tilsammen er det nå over 100.000 kunder tilknyttet de ulike Reko-ringene og ca. 450 produsenter som selger varer. Norsk Bonde- og Småbrukerlag er prosjekt­ansvarlig for REKO og har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge. Med REKO sier de, blir lokal mat lettere tilgjengelig for kunden, og produsentene kan selge sine varer effektivt uten mellomledd og uten svinn, samt få 100% av salgssummen. Reko-ringene fungerer forskjellig utfra hvor de er og med ulike regler. Felles for alle er at det er et matnettverk hvor produsenter møter forbrukere med forhåndsbestilte varer. Kontakten foregår personlig, først via facebook og der­etter via utlevering av produktet på et avtalt utleveringssted og til annonsert tid. – Dette har vært en stor suksess, uttaler Siv-Elin ­Krutvik, prosjektleder for REKO i Norge.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.