ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

2022 – Frivillighetens år

Det er nesten sånn at man tror at det er skjebnebestemt at det er frivillighetens år i år. Når man tenker på krigen i Ukraina og all den hjelpen de trenger fremover, så skulle man nesten tro at fokuset på dette året er forutbestemt. Senest i dag så jeg på TV at Tommy Sharif har skaffet en buss som de har lastet opp med mat og klær. Det ble så mye at de måtte takke nei til flere som ville hjelpe. Vi vil nok se mye av tilsvarende hjelpeoperasjoner i tiden fremover.

Camilla Damengen ved Vestby Frivilligsentral har styrt Frivilligsentralen i snart ett år. Hun mener at hun er på god vei til å få full oversikt over virksomheten. Det er mange aktiviteter de 160 fantastisk frivillige utretter. Hun har mye fint å tilby kommunens innbyggere og hvis alt går etter planen så blir det feiring i mai med mye deilig mat, underholdning og god musikk. Det kan bli en hyggelig og ikke minst velfortjent feiring. Frivilligsentralen gjør en viktig innsats der det ikke er noe kommunalt tilbud, og skal ikke erstatte kommunale oppgaver. Det er de veldig klare på.

Det er regjeringen som har vedtatt at det er Frivillighetens år i 2022 – det er en oppfordring til å gjøre noe helt spesielt dette året. De oppfordrer frivillige organisasjoner til å gjøre for eksempel et årlig arrangement enda større i år enn det man vanligvis gjør på et årlig arrangement. – Og da med de frivillige i sentrum!

www.frivillighetnorge.no kan du lese om frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 350 medlemsorganisasjoner som sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. Der kan du blant annet melde deg inn som medlem. Krigen i Ukraina er aktuelt nå og på denne nettsiden kan du lese mer om hvordan du kan hjelpe.

Andre som gjør en fantastisk innsats for frivilligheten for oss er Norske Redningshunder med hundeførere. Det ble et utrolig hyggelig arrangement på Vestby Storsenter lørdag den 26. februar. Her ble kosefaktoren høy for alle fremmøtte. Med kake og kaffe, blide hundeeiere, logrende lydige hunder og en nydelig valp så var lykken gjort. Kurt Jarnes fortalte med overbevisning om hvor fantastisk flott han hadde det fått det med sin redningshund. Kanskje disse hundene «redder oss» på mer enn en måte?

Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020). 55 % av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2021). Dette er en nedgang fra tidligere og må sees i sammenheng med koronapandemien.

78 % av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og 48 % av befolkningen er medlem i minst to organisasjoner. (SSBs Levekårsundersøkelse 2020). Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020). Det blir spennende å se hvordan folk engasjerer seg i Frivillighetens år 2022. Vi får håpe at flere engasjerer seg lokalt og i større saker som krigen i Ukraina. Både Camilla Damengen i Frivilligsentralen og Christin Borelli Westby i HSV fotball trenger flere til å delta i frivillig arbeide. De går begge foran med et godt forbilde og burde få all den hjelpen de trenger. Så meld deg inn og gjør en forskjell.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.