ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Trivsel og livskvalitet, det vi ofte omtaler som “lykke”, har betydning både for den fysiske og psykiske helsen. Økonomiske ressurser, mobbing, sosiale bånd, støtte fra familie og venner og mulighet for egne valg er viktige faktorer for å fremme unges livskvalitet.

De aller fleste norske ungdommer er fornøyde med en rekke sentrale områder i livet (livsdomener), viser blant annet Ungdata-undersøkelsene blant ungdomsskoleelever (13-16 år).

 

Betydning av livskvalitet for psykisk helse. Positive følelser og følelsestilstander er viktig for enkeltindividets opplevelse her og nå og for fremtiden, og likeledes for familien, vennenettverket, skoleklassen, nærmiljøet og samfunnet som helhet. Trivsel i tenårene forutsier også bedre helse og mindre risikoatferd i voksen alder.

 

Høy livskvalitet reduserer risikoen for psykisk sykdom og psykiske vansker som for eksempel alvorlig depresjon og angst- og depresjonslignende symptomer. Lykke og livskvalitet styrker motstandskraften i møte med belastninger. Høy livskvalitet har sammenheng med sterkere nettverk og sosial støtte.

 

Hva fremmer livskvalitet? Dette spørsmålet har ikke et entydig svar. En rekke faktorer kan påvirke livskvaliteten, slik som mestringsressurser, sosial støtte, positive og negative livshendelser, gener og personlighet, tilknytningsforhold, venner og familiebånd, kultur og objektive faktorer som samfunnsforhold og økonomi.

 

Ifølge Selvbestemmelsesteorien om de unges livskvalitet som de primært er opptatt av i hvilken grad de får muligheter til å tilfredsstille tre medfødte psykologiske behov, nemlig kompetanse, autonomi (mulighet for egne valg) og relasjonelle bånd. Når barn føler seg kompetente, autonome og sosialt aksepterte, utvikler de bedre selvregulerende ferdigheter og indre motivasjon som fremmer tilfredshet og andre positive følelser.

The Good Childhood Report fra 2010 som er basert på et stort britisk utvalg i alderen 8-17 år, fant 10 livsdomener som særlig forklarte variasjonen i generell trivsel og lykke: Familierelasjoner • helse • hjemmemiljø • vennerelasjoner • tidsbruk • ting (penger og eiendeler) • skole • utseende • valg/autonomi • fremtid. Tre nøkkelfaktorer trekkes frem som særlig viktige: autonomi og valg (mulighet for egne valg), familierelasjoner og økonomi.

 

Høy livskvalitet har sammenheng både med bedre fysisk helse og færre psykiske plager og lidelser. Barndom og unge år utgjør en særlig viktig periode, både fordi god livskvalitet i denne perioden er viktig i seg selv, og fordi man her legger grunnlaget for et voksenliv med god livskvalitet og helse.

 

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag og markeres offisielt den 10. oktober. Målet er mer åpenhet om psykisk helse. Her i kommunen markeres dagen med en rekke ulike arrangementer fra 7. til 13. oktober.

 

Til slutt vil jeg sitere en Beatles låt med; all you need is love… Eller på godt norsk; det er tre ting man må gi barna sine mer enn nok av og det er kjærlighet, kjærlighet og kjærlighet. Det enkle er ofte det beste, og vi kan alle gi hverandre en «litt bedre dag». På Vestby sykehjem med demente pasienter fikk jeg høre at jeg var en kjekk og flott mann, du verden så god effekt det hadde, uansett hvem som sa det. Prøv å gi et kompliment til en du liker, uten noen som helst baktanke, det gjør godt!

Ronny med håndskrift

Portrett Redaktør Ronny Nermo

Redaktør Ronny Nermo

 

 

 

Vestby Nytt nr.10 2019 (se bladet slik det er i bladformat)

INNHOLD

Vår mening 4
Verdensdagen for psykisk helse. Tema: “Gi tid!” 8
Sommeryoga i Hvitsten 8
Hølenviadukten 10
Åpen dag på Vestby brannstasjon 12
Valgresultater 2019 14
En “dryppende” byggehistorie 18

Kommunale investeringer – med eiendomsskatt? – 20
Det er godt å være dansk i Vestby – 22
Bare bil 26
Moped-yoga – 28
Leserundersøkelse 30
Mulig åpning av Moss Lufthavn Rygge utsettes til våren 2021 – 31
Kodeklubben kaller – 32
Elverhøy forsamlingshus i Hølen – 34
Veien videre for Outlet One – 36
Colli Care Logistics AS – 38
Leserundersøkelse Vestby Nytt 2019 – 40
Slik bremser du hudens aldring! – 42
Kan vi holde oss friske uten medikamenter? – 44
Når helgekosen flyter over i vår hverdag – 46
Vestby kunstforening 40 år (1979 – 2019) – 48
Influensa – 49
Rekordmange på åpningen av Vestby Kulturskole sin årlige utstilling i Galleri Son – 50
Espens månedlige – 52
Vestby Mølle med nytt kornalger – 54

Neste utgave av Vestby Nytt kommer ut 7. november.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.