ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Miljøengasjement som hjelper?

Når man summerer alt miljøengasjementet som vi har rundt oss, så er det mange som er engasjert i å gjøre noe for miljøet. Som du ser av forsiden så er fiske-ørna på den internasjonale rødlista og arten har status som
livskraftig. Lokalt i Norge endrer arten status fra nær truet i rødlista for 2010 og 2015 til sårbar i den nye rødlista for 2021.

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. På
www.miljødirektoratet.no kan man lese at det er tre hovedproblemer i Oslofjorden.
1. Forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor samt ulike miljøgifter.
2. Langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger for livet på havbunnen.
3. Bygging i strandnære områder, som stenger all-
mennheten ute fra friluftsliv og gir økt belastning på økosystemene.

Regjeringen vedtok i 2021 en femårig tiltaksplan for å bedre tilstanden for miljø og friluftsliv i Oslofjorden. Tiltaksplanen inneholder 63 tekniske tiltak, og 19 tiltak som skal gi mer kunnskap om fjordens tilstand og hvordan tilstanden kan bedres. Fisking i fjorden er forbudt, så får vi håpe at fiskebestandene tar seg opp igjen. Nitrogenrensing blir foretatt av tre renseanlegg innerst i Oslofjorden. Men, vi er fortsatt ikke i mål i forhold til Vestby kommune og nærliggende kommuner. Det blir uansett spennende å se hvilken effekt det har på fjorden det som gjøres pr dags dato.

Det siste som har vært i media har vært gammel skog. Vi har mye skog i Norge, men bare 2,4 prosent av den er ordentlig gammel, det vil si eldre enn 160 år. Gammel skog renser luft, lagrer karbon og er kilde til fine naturopplevelser.

I Norge har vi frivillig skogvern som baserer seg på at grunneiere tilbyr et område for vern. Premissene er at Staten og grunneier blir enige om erstatning for tapt fremtidig inntekt for skogbruk og forskrift for verneområdet. Grunneier kan når som helst trekke tilbudet inntil det er signert avtale om erstatning og man er enige om vilkårene for vernet. Så får vi håpe at staten er sitt ansvar bevisst og kompenserer skogeierne for vernet
gammel skog.

Miljødirektoratet foreslår å verne all myr i Norge, uavhengig av torvdybde og høydedrag. Det kommer frem av et notat som er sendt fra Miljødirekto-ratet til Klima- og miljødepartementet. Forbudet vil omfatte nesten 30.000 kvadratkilometer, det vil si omtrent 9 prosent av arealet i Norge. I dag er 164 kvadratkilometer myr satt av til utbyggingsformål. 25 prosent av dette er hytter. Et forbud vil derfor få store følger for utbyggere, grunneiere og kommuner som må finne andre areal å «boltre seg på».

Konklusjonen på alle disse innspillene fra blant annet Miljødirektoratet, som umiddelbart virker positivt i forhold til natur og miljø, vil være å følge opp tiltakene i praksis. En ting er at man har regler for vern av natur og miljø, noe helt annet er om kommunepolitikere klarer å stå i mot presset fra utbyggere. Noen ekstra kroner i kommunekassa er alltid velkomment. All denne bevisstgjøringen om at natur og miljø er viktig for oss, er det ingen tvil om. – Et viktig prinsipp er å snu i tide.

God vinterferie.

Miljøengasjement som hjelper?

Når man summerer alt miljøengasjementet som vi har rundt oss, så er det mange som er engasjert i å gjøre noe for miljøet. Som du ser av forsiden så er fiske-ørna på den internasjonale rødlista og arten har status som
livskraftig. Lokalt i Norge endrer arten status fra nær truet i rødlista for 2010 og 2015 til sårbar i den nye rødlista for 2021.

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. På
www.miljødirektoratet.no kan man lese at det er tre hovedproblemer i Oslofjorden.
1. Forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor samt ulike miljøgifter.
2. Langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger for livet på havbunnen.
3. Bygging i strandnære områder, som stenger all-
mennheten ute fra friluftsliv og gir økt belastning på økosystemene.

Regjeringen vedtok i 2021 en femårig tiltaksplan for å bedre tilstanden for miljø og friluftsliv i Oslofjorden. Tiltaksplanen inneholder 63 tekniske tiltak, og 19 tiltak som skal gi mer kunnskap om fjordens tilstand og hvordan tilstanden kan bedres. Fisking i fjorden er forbudt, så får vi håpe at fiskebestandene tar seg opp igjen. Nitrogenrensing blir foretatt av tre renseanlegg innerst i Oslofjorden. Men, vi er fortsatt ikke i mål i forhold til Vestby kommune og nærliggende kommuner. Det blir uansett spennende å se hvilken effekt det har på fjorden det som gjøres pr dags dato.

Det siste som har vært i media har vært gammel skog. Vi har mye skog i Norge, men bare 2,4 prosent av den er ordentlig gammel, det vil si eldre enn 160 år. Gammel skog renser luft, lagrer karbon og er kilde til fine naturopplevelser.

I Norge har vi frivillig skogvern som baserer seg på at grunneiere tilbyr et område for vern. Premissene er at Staten og grunneier blir enige om erstatning for tapt fremtidig inntekt for skogbruk og forskrift for verneområdet. Grunneier kan når som helst trekke tilbudet inntil det er signert avtale om erstatning og man er enige om vilkårene for vernet. Så får vi håpe at staten er sitt ansvar bevisst og kompenserer skogeierne for vernet
gammel skog.

Miljødirektoratet foreslår å verne all myr i Norge, uavhengig av torvdybde og høydedrag. Det kommer frem av et notat som er sendt fra Miljødirekto-ratet til Klima- og miljødepartementet. Forbudet vil omfatte nesten 30.000 kvadratkilometer, det vil si omtrent 9 prosent av arealet i Norge. I dag er 164 kvadratkilometer myr satt av til utbyggingsformål. 25 prosent av dette er hytter. Et forbud vil derfor få store følger for utbyggere, grunneiere og kommuner som må finne andre areal å «boltre seg på».

Konklusjonen på alle disse innspillene fra blant annet Miljødirektoratet, som umiddelbart virker positivt i forhold til natur og miljø, vil være å følge opp tiltakene i praksis. En ting er at man har regler for vern av natur og miljø, noe helt annet er om kommunepolitikere klarer å stå i mot presset fra utbyggere. Noen ekstra kroner i kommunekassa er alltid velkomment. All denne bevisstgjøringen om at natur og miljø er viktig for oss, er det ingen tvil om. – Et viktig prinsipp er å snu i tide.

God vinterferie.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.