ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret

Med en viss spenning entret jeg lokalet, Gobi i Vestby kulturkvartal. I invitasjonen fra lokalbanksjef Karianne Pettersen i Sparebank 1 stod det at det skulle komme 150 damer. Alle ble ønsket velkommen med «goody bagger» og lodd da de kom. I «baggene» var det hvetemel i fra Vestby Mølle, gårdspresset saft fra Dyre gård i Rygge, handleposer og kortholder i fra Sparebank 1. Med loddene kunne man vinne flotte premier i fra blant annet Son Spa og Sparebank 1 Østfold Akershus.

Mange forbinder bank med boliglån, men det er mange andre viktige områder som banken også har gode rådgivere til å hjelpe deg med, åpner lokalbanksjefene med. Målet for banken er å bistå med gode valg for privatøkonomien. Lokalbanken er opptatt av gode levende lokalsamfunn, gjennom utvikling av næringsliv, kultur, idrett og frivillighet. Store deler av overskuddet til banken går tilbake til lokalsamfunnet.

Kvinner bør engasjere seg mer med sparing

Hun uttaler at hun ønsker at jenter skal ta en enda større del av sparingen. Vi ønsker større likestilling enten det gjelder jobben, hjemmet, lønn eller sparing. Så går stafettpinnen videre til sjefsøkonom Elisabeth Holvik som holder et flott foredrag om den økonomiske verdenssituasjonen som påvirker sterkt de økonomiske forholdene vi har i landet vårt.

Albert Einstein uttalte at en av de viktigste kreftene i verden er «rentes, rente effekten». Litt økning vært år får stor økning over mange, mange år. Så selv om det er fristene å gjemme seg bak tidsklemma, så er det viktig å komme i gang. Trenger ikke være så mye å investere, men kom i gang, påpeker hun.

Internasjonale økonomi påvirker Norges økonomiske utvikling

Så går hun videre på å fortelle om alt hva som skjer i verden som igjen påvirker Oslo Børs.Det som skjer i USA, Kina og Midt-Østen påvirker oss. Som Mark Twain uttalte; «så er det ikke det du ikke vet, som får deg i trøbbel. Det er det du tror du er skråsikker på at sånn er verden og så viser det seg at det ikke er sant.»

Etter andre verdenskrig så har USA vært sheriff, det har vært stabilitet og fred, handelen har økt. Globaliseringen har ført til billigere varer, for man kjøper der det er billig og rentene har vært lave. Det vi opplever nå er at trendene går i revers og da må vi tørre å tenke nytt. Den største konflikten vi ser mellom stormaktene, er mellom USA og Kina. Kineserne er supersmarte og tenker langsiktig. De bryr seg ingenting om meningsmålinger, nettopp fordi de har en langsiktig plan.

Det vi nå ser er handelskrig som definerer verden og påvirker børsene. Det er mange forskjellige sivilisasjoner i verden som tenker forskjellig i forhold til hverandre. Du må virkelig omstille deg for å forstå dem. Putin har prøvd å forklare oss hvordan han tenker, og så sitter vi bare og ler, men man får ikke noen innsikt i å le av noen som har et stort militært apparat bak seg. Det er farlig å undervurdere andre sin overbevisning. Det er noen sivilisasjoners ønsker som er annerledes enn vesten sine. Det er ikke gitt at Vesten vil være den store sterke sivilisasjonen hvis vi surrer det bort og investerer i ting som ikke er smarte, understreker Holvik.

Det Kina er gode på er å lage allianser med andre land. Den viktigste alliansen for Kina er Russland. De ønsker å endre FN, valuta samarbeid etc. Det at vi har stormaktskonflikten gjør at mye er relatert til disse drakampene. Når det gjelder teknologi, så er det den som har best teknologi som vinner. – De blir rikest og mektigst, i følge Holvik.

Hvorfor har vi svak
kronekurs?

Årsaken er pris og lønnsveksten i Norge gjennom flere år. Dermed fikk vi en høyere prisvekst enn andre land. I november i fjor fant vi fire grunner til at krona er svak:1) Relativt svak produksjonsvekst i Norge. 2) Lavere styringsrente enn andre land 3) De som har sparepenger i Norge flytter penger til USA der det er høyere innskuddsrente. De kjøper heller utenlandske teknologi selskap.
4) Økt risikopremie. Investorer er mer skeptiske til å investere i Norge. Bare i år har aksjemarkedet falt med 25% , mens teknologiaksjer i USA har økt kraftig.

Politikerne får ikke problemer med at eksportbedrifter eksporterer mindre, fordi vi har jo oljefondet. Med svak krone så stiger verdien på oljefondet i norske kroner og politikerne får mer å rutte med i statsbudsjettet. Svak krone er bra for oljefondet. Handelsunderskuddet er 350 milliarder kroner som vi dekker inn med oljefondet. Norge har økt andelen til offentlig sektor, mens andre land har redusert overføringer til offentlig sektor. Dermed blir produktivitetsveksten i Norge svakere enn i andre land.

Kineserne kjøper opp bedrifter

Kineserne får «gratis penger» og beskjed om å kjøpe opp viktig teknologi. «Løp og kjøp bedrifter, uansett om de er lønnsomme eller ikke.» Som konsekvens av dette så har lovverket i andre land blitt strengere, slik at ikke kineserne skal få kjøpt opp bedrifter. I land etter land i Europa så har man fjernet skatt på å eie bedrifter. Mens vi i Norge i de to siste årene har doblet eierskatten for å eie en bedrift. Dermed må eierne bruke penger på skatt i stedet for å investere i folk, teknologi og videreutvikling av bedriften.

Renta ned?

Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2%, mens inflasjonen i Norge er langt over målet. Derfor har rentene økt. Når inflasjonen går videre ned og man er sikker på at det nærmer seg målet, da kan man sette ned renten. Men, vi er avhengige av at kronekursen ikke svekkes ytterligere. Dermed må vi vente til USA begynner å sette ned rentene for å være sikker på at krona ikke er på full fart videre ned, så kan man sette ned renten. Valutakursen påvirker veldig mye i økonomien som igjen påvirker inflasjonen. Man forventer at renten i USA vil gå noe ned i løpet av sommeren, som igjen vil få renten noe ned i løpet av høsten, avslutter Holvik.

Hyllest til kvinner

Neste mann ut i denne sammenheng er Joachim Jensen fra Sparebank 1 forvaltning. Han starter med å gi en hyllest til kvinner. Hurra for kvinner! – Kvinner lever lengre – Har et sunnere kosthold – Er mindre overvektige – Siste års lønnsvinnere, men får fortsatt 90 % av lønna i forhold til menn for samme utført arbeid. – Bedre bankkunder. – Ca. 46% av norske investorer er nå kvinner. Det som er bra med disse er at de oppnår en bedre avkastning enn menn… Oslo Børs viste at menn hadde en avkastning på 18 % mens kvinner hadde 25 % avkastning. – Tenk om flere kvinner kunne investere. De er tydeligvis bedre investorerer, konstaterer Jensen.

Hvordan sparer vi?

Så er det interessant å se hvordan vi nordmenn sparer i dag i forhold til vår formue. 86% er investert i eiendom. Tenk hvis boligmarkedet faller, hva skjer med formuen? I tillegg har vi investert 12% i bank og rentefond. Kun 2% investert i aksjefond.

Med et bank innskudd på 100 tusen i 1992 ville du hatt 250 tusen i år med en gjennomsnittlig innskuddsrente på 3%. Med en eiendom på 100 tusen ville være verdt 730 tusen ved utgangen av 2023. Hva med 100 tusen på Oslo Børs? Ved utgangen av fjoråret ville du hatt 2,1 millioner kroner. Det er 3 ganger så mye som eiendom. Selv om det er en urolig verden så ville du hatt mer igjen for å investere på Børs.

Hvordan blir
pensjonen?

Når det gjelder pensjon så er det litt sånn som Lotto, for hvem vet hva vi får i pensjon om 20-30 år? Ingen. Fordi pensjonsreformer vil komme og gå. Statistikken vil si at 8-10 av minstepensjonistene er kvinner. Så maler man et bilde av at kvinner vil ha ca. 100 tusen mindre utbetalt enn menn i året. Dette vil jevne seg ut, for flere kvinner vil stå lengre i arbeidslivet. Det er færre hjemmeværende og flere som jobber hel tid. Dermed vil bilde endre seg.

Vi kan forvente at det vi får i pensjon ikke er mer enn 48,8 % av den inntekten vi har hatt før vi pensjonerer oss. Dette på grunn av lengre levetid og at vi i gjennomsnitt jobber 10 år mindre enn vi gjorde i 1967.

Mange sparer
ikke til pensjon

60% av de i mellom 45 og 60 år har ikke satt seg inn i hvor mye de bør spare til pensjonisttilværelsen. Jensen anbefaler alle å gå inn på NAV for å finne ut av hvor mye du kan forvente å få i pensjon den dagen du går av med pensjon. Det er påfallende mange som ikke sparer til pensjon. For de som jobber i privat sektor så er arbeidsgiver pålagt å spare i individuell pensjonssparing (IPS) for de ansatte. Det mange ikke er klar over er at disse pengene blir investert i aksje/rente markedet. Arbeidstaker har mulighet til å endre på denne profilen med hensyn til vektingen. Jensen sin anbefaling er størst andel i forhold til aksjemarkedet.

2 millioner som 65 åring?

Hvis du som 25 åring skal ha 2 millioner når du går av med pensjon som 65 åring må du spare 1.100 i måneden. Hvis du begynner som 35 åring må du spare 2.000 i måneden. Med null risiko og banksparing må du spare 4.000 i måneden. Ved 45 år må du spare 4.500 i måneden. Det er uansett om å gjøre å komme i gang, om så seint.

Hvis du sparer barnetrygden?

Fra barnet er født til det er 18 år så kan du forvente å sitte igjen med 400 tusen i aksjefond og på bankkonto kr 250 tusen. Hvis pengene ble stående uten å sette inn penger på fond ville man på 23 års dagen hatt 500 tusen i aksjefond.

Ved å spare fast hver måned i en 10 års periode så vil du garantert se et stort fall i verdien av det du sparer underveis. Det vil også være flere korreksjoner underveis. Men, børsene vil alltid gå oppover over tid. Setter du inn kr. 1.000,- i måneden, så vil du noen ganger få flere andeler for tusen lappen enn andre. Når dette skyter fart videre, så vil du i forvalterens eksempel få en avkastning på 12%.

Økonomisk likestilling

Betyr også hva vi gjør med sparepengene våre. Fortsatt er det sånn at kvinner får lavere pensjon. Kvinner jobber oftere deltid, kvinner lever lengre og dermed har de flere år som de må spre pensjonen over. Det er derfor viktig at kvinner tar grep og kommer i gang med sin sparing for å sikre en trygg og god økonomisk alderdom.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.