ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

ANNONSE

AF-gruppen er blitt valgt som entreprenører til prosjektering og bygging av Kulturkvartalet og skisseprosjektet igangsettes nå i august. -Kulturkvartalet skal bli et moderne folkets hus, forklarer leder i byggekomitéen og ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) (som forteller oss om prosessen med Kulturkvartalet).

Ordfører Tom A. Ludvigsen

-Kulturkvartalet blir motoren i utviklingen av sentrum i Vestby og Vestbys nye storstue, forteller Ludvigsen. Kulturkvartalet blir et samlingspunkt og møteplass for befolkningen.

Innhold

Huset skal inneholde biblioteket i en moderne og meråpent form, storsal med scene, kafé og fellesområder, kulturskolen med blant annet øvingslokaler, dansestudio og teater.

Det skal inneholde et livsnøytralt sermonirom for både fest og sorg, noe Vestby mangler. Et sted for lag og foreninger.

I tillegg blir det kontorlokaler i de øverste etasjene.

I tilknytning til bygningen blir Rådhusgata til Rådhusparken, et møtested med sitteplasser, servering, konserter, lekeplass og mulighet for vannspeil.

Kulturkvartalet skal bygges der bygningen med biblioteket ligger nå. (Dette bygget skal rives.)

Høsten 2018 ble det jobbet med hvordan den nye bygningen og området kan se ut og hvilke funksjoner huset skal romme, og Kulturkvartalet inkludert kostnadsramme ble vedtatt av kommunestyret. Nå er prosjektet godt inne i planleggingsfasen med pågående detaljregulering av området og skissering av samspillsentreprenørene.

Reguleringsplanen som ligger ute til offentlig høring inneholder også Rådhusgata som skal bli til Rådhusparken. En grønn lunge midt i sentrum, en plass for rekreasjon og aktivitet.

Innspill ønskes

AF-gruppen er blitt valgt som samspillentreprenører for prosjektering og bygging av Kulturkvartalet. Sammen med L2 arkitekter og Multiconsult skal entreprenøren og Vestby kommune utvikle tre skisseprosjekter der ett av disse skal velges ut og utvikles videre.

I denne fasen ønsker kommunen innspill og vil holde folkemøter og møter med brukergrupper.

Entreprenøren vil komme med forslag til skisser og prisoverslag som kommunen må godkjenne. Det er tidligere satt en pris på prosjektet med Kulturkvartalet inkludert kontorlokaler til 400 millioner. Salg av næringseiendommer i sentrum skal være med å dekke prislappen.

– Vi legger opp til at vi allerede i 2020 skal ha byggestart og regner da med å få en ferdigstillelse i 2021-22, forteller Ludvigsen. Kulturkvartalet er en viktig brikke for å skape liv og utvikling sentrum.

Parkeringsmuligheter i sentrum er det flere som bekymrer seg over.

I forbindelse med Kulturkvartalet vil det bli godt med parkeringsplasser under bakken, forsikrer Ludvigsen. Vi er også i dialog med private her i sentrum om hvordan vi kan få til en løsning med parkeringshus. Ved jernbanen er det allerede dårlig med parkering og ordføreren forteller at dette er noe de diskuterer for tiden.

Under utbyggingen av sentrum etableres det en midlertidig offentlig parkeringsplass på idrettsbanen ved Vestby videregående.

Bekymringer for kostnader for både kulturkvartal og svømmehall er også blitt ytret. Svømmehallen er blitt vedtatt i kommunestyre med byggestart i 2020.

Noen partier er ikke like begeistret for Kulturkvartalet, og spesielt Fremskrittspartiet har satt spørsmålstegn ved pengesummen på prosjektet.

For ordføreren er det viktig å få frem hvor mye Kulturkvatalet vil bety for innbyggerne.

–Dette blir et nymotens folkets hus. Et hus som skal bygges for innbyggerne, for både ung og gammel. Hvis du har vært på ungdomsskolen og går ned til sentrum, kan du for eksempel finne en bok og ta en cola med venner. Eldre som tar en rusletur i sentrum kan treffes i kafeen eller lese avisa i fellesområdene. Huset blir en møteplass. Og Kulturkvartalet vil være hele motoren for utviklingen av sentrumsplanene.

Informasjon til innbyggerene

Kommunen ønsker å bli flinkere til å nå ut med informasjon til innbyggerne og har startet en BLOGG der prosjektleder Marianne Carlsen bidrar med oppdateringer, og hele prosessen med Kulturkvartalet kan følges.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.