ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
Kulturkvartalet i Vestby

Kulturkvartalet i Vestby

Under kranselaget til kulturkvartalet ble jeg invitert med på en omvisning av den nye storstua til kommunen. Jeg fikk en flott omvisning av representanter fra AF Bygg Østfold ved anleggsleder Vidar Wister, prosjekteringsleder Lars Petter Larsen og prosjektleder Martin Hunsrød.

 

 

Teknisk montasje i storsalen. Salen vil ha plass til over 500 besøkende.

For å ta kortversjonen av hvordan prosjektet kom i gang, så begynte det i juli 2019. Da skrev AF Bygg Østfold kontrakt med Vestby kommune om å utvikle det som skal bli Vestbys nye storstue med bibliotek, kulturskole og flere saler for konserter og forestillinger. Aktørene gikk da i gang sammen med rådgiverne om å lage et skisseprosjekt og så et forprosjekt. 

8. juli er bygget tett, som prosjektleder Martin Hunsrød uttaler det. Det skal være mekanisk ferdigstilt den 3. mars, for så å ha en testperiode over 3 måneder med i gang kjøring. Dette for å teste om alt fungerer som det skal. Etter planen skal Kulturkvartalet stå ferdig 31. mai 2023.

– Samspillet med kommunen har vært svært viktig fra første dag, sier Hunsrød. Dette handler blant annet om å få med entreprenørkompetanse på løsninger, men også på priser. Slik får man på et tidlig stadium vist konsekvenser av valg som blir tatt. Det er også morsommere å jobbe med dette enn om man bare får noen tegninger som man får og må følge.

- Vi har også med oss lokale leverandører som blant annet Vestby Elektroservice A/S som igjen har lokal arbeidskraft. Prosjektet innebærer mange jobbmuligheter for lokal arbeidskraft.

- Etter at forprosjektet var levert, måtte partene finne løsninger innenfor kommunens økonomiske rammer. Lenge var det usikkert om prosjektet lot seg realisere, men i februar 2021 ble kontrakten om å bygge kulturkvartalet signert.  

- Det spesielle med avtalen er at den inneholder en insentivmodell som gjør at begge parter har interesse av det økonomiske resultatet. Om prosjektet ender under målpris, gir dette besparelser for byggherre samtidig som AF får betalt for deler av det sparte beløpet. Ender prosjektet over målpris, må både byggherre og AF dekke sine andeler av det overskytende beløpet. 

- Kulturkvartalet skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg og skal romme bibliotek over to etasjer, en storsal med 500 sitteplasser, serveringssted og kulturskole med filmstudio, dansesal og musikkrom.  

Storsalen konstrueres som et eget bygg i bygget med separat fundamentering for å unngå at vibrasjoner forplanter seg i konstruksjonen. På den måten skal man kunne ha rockekonsert i storsalen samtidig som det er stille stund i biblioteket. Lydisolering er for øvrig ivaretatt i hele bygget.

Avanserte systemer for scene, lys, lyd og bilde legger til rette for gode kulturopplevelser, mens en «svevende» trapp blir blikkfanget i vestibylen. 

Fasadene i de nederste etasjene er tenkt som et sammenhengende glassbånd som gjør bygningens funksjoner inviterende og synlig utenfra. Lenger oppe i etasjene skal fasaden kles med metallkassetter som gir en 3D-effekt når de belyses med ulike farger. 

Grunnsteinen kom svevende inn som en UFO til musikk laget av kulturskoleelever. Se begivenheten 21. oktober i Vestby Nytt nr. 11/2021 side 8 og 9.

Les saken her: Vestby Nytt nr. 11/2021

Kulturkvartalet er den første samspillsentreprisen også for Vestby kommunes prosjektleder Hans Ola Krog. Han beskriver samarbeidet med AFs prosjektledelse som åpent og lett. 

– Hva vil det bety for kommunen å få på plass dette bygget? 

– Det vil bety en vesentlig heving av bibliotektilbudet, og kultursalen vil tiltrekke seg mange arrangementer og mye folk. Kulturskolen samles på en ny måte og får veldig flotte lokaler. Kulturkvartalet blir en viktig del sentrumsutviklingen, sier Krog.

 

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.