ANNONSE

ANNONSE

Egenannonse Mediasenteret
ANNONSE

Konfirmantene i kirkene denne måneden:

Son kulturkirke – lørdag 18. september kl.10:30

 • Mikkel Erlandsen Grimsrud
 • Aurora Langbakk Gangestad
 • Lukas Lauritzen
 • Christopher Dragvoll
 • Christoffer Norheim-Lund
 • Signe Furuseth-Bungenberg
 • Leah Stornes
 • Emilie Ingrid Foss Gottenborg
 • Erle Blåhella
 • Synne Helene Gjærnes Sundby
 • Johannes Tømt
 • Ola Hetle Ravnestad
 • Adrian Optun Rakstad
 • Ingeborg Breivik Bjørsagård

Son kulturkirke – lørdag 18. september kl.12:30

 • Thea Marie Hansen
 • Mathilde Grøneng Svoor
 • Emilie Vik-Sundby
 • Silje Høgåsen Klokkerhaug
 • Elise Gulbrandsen
 • Kristian Horn
 • Linnea Andrea Aareskjold
 • Eliane Sør-Reime Borge
 • Thea Jeanette Olsson-Bjørsland
 • Heidi Sofie Beving
 • Amalie Sirirud Sæther
 • Filippa Sofie Hasselgård
 • Ingeborg Berg Landmark
 • Martine Thorolfsen
 • Kristoffer Bergene Syvertsen

Såner kirke – søndag 19. september kl.10:30

 • Sara Johanne ­Bredesen-­Tegneby
 • Ole Petter Jensen Røed
 • Anna-Helene Roarsdotter ­Smith-Ånesland
 • Maxim Oliver Haraldsen
 • Lilja Hultin
 • Sissel Amalie Sørum Bardum
 • Philip Christian King
 • Eskild Lundberg Larsen

Son kulturkirke – søndag 19. september kl.11:00

 • Markus Westby-Pedersen
 • Jonas Nilsen Martinsen
 • Stella Frances Korsmo
 • Oliver Jamtli Guneriussen
 • Ella Heen Crosby
 • Theo Leander Gretnes
 • Ludvik Røvig-Morbech
 • Ellida Bjørnson
 • Madelen Christina Haavet
 • Marte Thømt Johansen
 • Celine Brurberg Risnes
 • Lukas Christoffer Henriksen
 • Klara Solberg Røstad

Hvitsten kirke – søndag 19. september kl.13.00

 • Henrik Bergmo Skibenes
 • Kaja Veronica Sørensen
 • Leonora Bjerglerud ­Rasmussen
 • Ole Johan Grasdalen Eknæ
 • Sara Falao-Minster

Gratulerer til alle konfirmantene

 

 

Disse konfirmerte seg i begynnelsen av måneden:

Vestby kirke – lørdag 4. september kl.10:30

 • Lars Johan Bærby Høien
 • Mia Moberg Martinsen
 • Vilde Engh
 • Eli Nyagydh Ding
 • Kristoffer Larsen Angset
 • Vetle Fongen
 • Harald Trym Johansen
 • Eline Ytrehorn Wiik
 • Birk Larsen
 • Johannes Bråthen Alvim
 • Sigrid Fjærvoll Olsen
 • Maria Karlsen
 • Alina Lillejord-Lisjak
 • Elling Berntsen

Vestby kirke – lørdag 4. september kl.12:30

 • Maya Conradi Kirkfoss
 • Adam Emil Øveraasen Treichel
 • Elisa Linnea Karlsen
 • Elise Sørdal-Svendsen
 • Mathilda Lisbeth Annie Færøvig
 • Tuva-Iselin Mortensen
 • Isac Andrè Lundgreen Raknerud
 • Gabriel de la Fuente Lyngstad
 • Linnea Céline Senneseth Skogsrud
 • Eskil Alvheim
 • Vilde Vikanes
 • Jens-Aage Finstad
 • Even Hem Bolle
 • Ragnhild Hafver Jacobsen
 • Malin Valestrand
 • Sverre Christian Finstad

Vestby kirke – lørdag 4. september kl.14:30

 • Karoline Hammond-Moe
 • Cecilie Nikolaisen Kruse
 • Thea Porsholt
 • Mathias Bastian Norum Eriksen
 • Sebastian Aune Jacobsen
 • Iselin Midtgard
 • Sandro Fallet Myrmillom
 • Josefine Hanne Stangeby ­Jarlebrand

Vestby kirke – søndag 5. september kl.11:00

 • Alexander Erik Løkling
 • Victoria Sofia Limm Ruvina
 • Nikolas Røsand Fjermerås
 • Knut Jonathan Westby
 • Tidemann Basse Stensønes
 • Øyvind Waagsbø Skjerden
 • Leo Elias Byberg
 • Christian Elias Staib
 • Lars Fredrik Vedvik
 • Sofie Nordbø
 • Emma Marie Wold Øfsti
 • Petter Eyde Grøtte
 • Celine Aurora Grønlie
 • Benjamin Frederick ­Willoughby
 • Philip Alexander Egeberg
 • Stine Skjerden Norrøne

Under selve konfirmasjonen får du et kort skrevet til deg med en bønn og navnet ditt og et trekors blir hengt rundt halsen.

– Konfirmasjon er for alle, sier Den norske kirke på sine hjemmesider. – Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Marit Roos Hansen ved kirkekontoret i Vestby er nettopp hjemkommet fra konfirmantleir hvor 19 ledere holdt undervisning noen timer hver dag, i tillegg til lek og moro. Det var 91 som valgte å være leirkonfirmanter, og 20 valgte å være seminar-­konfirmanter. Ung­dommene kan velge mellom å delta på seminar og å bli med på leir. Hun innrømmer at konfirmasjons-undervisningen har mange utfordringer i korona­tiden siden det stadig kommer endringer, men selve programmet er satt opp tidligere, og ledelsen tilpasser hele veien. Det har blitt arrangert vandregudstjenester utendørs hvor poster har blitt hengt opp rundt på kirkegården. og hengt der over tid sånn at ungdommen har kommet på ulike tids-punkt. Samtalegudstjeneste, tidligere overhøring, ble holdt uten foreldre tilstede, og selve konfirmasjons-gudstjenestene er delt i flere, konfirmantene får ha med seg begrenset med familie da bare annen hver benk kan benyttes.

Alle som velger å bli konfirmert i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten menigheter deltar på et felles konfirmasjons-­opplegg, men etter strenge restriksjoner i denne tiden. Det blir holdt en rekke konfirmasjons-gudsjenester.

Konfirmanten får en bibel i begynnelsen av opplærings­tiden og lærer å bli kjent i denne. I konfirmasjonstiden får du dessuten muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Under selve konfirmasjonen får du et kort skrevet til deg med en bønn og navnet ditt og et trekors blir hengt rundt halsen.

Overgangsritual

Uttrykket er også tatt i bruk for noen livssynsgruppers overgangsritual, eller ungdomsfest, som markering av overgangen fra ungdom til voksen. Overgangsritualer fra barn til voksen finnes i de fleste kulturer verden over. Det har fått ulik vekt og utforming innen de forskjellige deler av kristendommen. Historisk sett har det ikke vært forstått som et overgangsritual mellom barndom og voksenalder; dette er et element som er tilkommet i noen trossamfunn senere. I noen trossamfunn betraktes det som et sakrament, i andre som en ikke-sakramental bekreftelse eller styrking av konfirmanten, eller som en forbønnshandling.

I Den norske kirke har konfirmasjonen siden 1981 vært regnet som en ren forbønns-handling, hvor det er Gud som bekrefter løftene som ble gitt konfirmanten i dåpen. Historisk sett har konfirmasjonen i Den norske kirke hatt en dobbel karakter, hvor ritualet ikke bare tjente som «en offentlig bekreftelse av dåpens nåde» men også «hvor konfirmantene både var objekt for Guds bekreftelse og subjekt i sin personlige bekreftelse på at de ville leve i dåpens pakt”.
– I land der konfirmasjonen finner sted midt eller sent i tenårene, har folkelig tradisjon tillagt den en betydning som overgangsritus som strengt tatt ikke er nærværende i teologisk forstand. I Norge er en slik tolk­ning, nemlig at konfirmasjonen markerer overgangen fra barn til voksen, noe som har en klar sammenheng med at den i flere hundreår var knyttet til skoleavslutningen.
– Dessuten var konfirmasjonen i Norge en forutsetning ikke bare for ekteskaps-inngåelse, men også for engasjement som lærling eller ansettelse i arbeid. I andre trossamfunn er konfirmasjonsalderen ofte langt lavere. Forståelsen av konfirmasjonen varierer mellom de forskjellige kirkesamfunn.
– Begrepet konfirmasjon er også tatt i bruk av ikke-kristne organisasjoner. En rekke sekulære organisa­sjoner, for det meste moderne human-etiske organisasjoner, arrangerer konfirmasjoner for eldre barn, som et uttrykk for deres livsvalg.

Frivillig støtteabonnementTegn et Frivillig støtteabonnementBestem beløpet selv

Du har nå lest en artikkel fra en av våre magasiner! Vi publiserer stadig nye artikler og utvider innholdet her på våre nettsider, i tillegg til de flotte magasinene vi distribuerer. Hvis du liker det du ser og leser setter vi pris på om du kunne tenke deg å tegne et støtteabonnement.

Dette kan du lese mer om ved i klikke på knappen under.